Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Klagomål

Catella Bank strävar alltid efter att ha nöjda kunder och vi gör vårt yttersta för att de tjänster som erbjuds ska leva upp till kundernas krav.

Om du är missnöjd med något och vill framföra ett klagomål kan du kontakta Catellas klagomålsansvarige. Du kan anmäla ditt klagomål skriftligen, per post, e-post eller telefon. 

Klagomålsansvarig
Joakim Ringh
Catella Bank Filial
Birger Jarlsgatan 6
S-102 40 Stockholm
Direct: +46 8 614 25 65
E-post: ComplaintsSwe@catella.lu 

Ange dina kontaktuppgifter och ge en kortfattad beskrivning av orsaken till ditt klagomål.

När Catella har tagit emot ditt klagomål informeras de berörda personerna om klagomålet.

Catella kommer att bekräfta mottagandet av ditt klagomål inom 2 dagar och en skriftligt bekräftelse skickas till dig inom inom 5 arbetsdagar efter mottagandet.

Catella förbinder sig att se till att klagomål besvaras inom en månad från mottagningsdagen. Om ärendet är komplicerat och ett svar inte kan lämnas inom en månad så informerar Catella dig som om orsakerna till förseningen och ger dig information om när du får svar.

Om du inte är nöjd med svaret från Catella, eller om du inte får något svar inom den angivna tidsfristen, kan du framställa klagomålet till vår tillsynsmyndighet La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i enlighet med bestämmelserna i CSSFs förordning nr. 16-07. Detta måste ske inom ett år efter att klagomålet först har meddelats Catella.

Du hittar mer information och blanketter på tillsynsmyndighetens hemsida: http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/

Som kund till Catella Banks filial i Sverige kan du även få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden ARN www.arn.se. Om du vill ha hjälp eller rådgivning kan du också vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se eller konsumentvägledningen i din kommun.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.