Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Redovisningsrapport enligt pelare III - Kapitalkravsdirektivet

Syftet med den här rapporten, som produceras årligen, är att uppfylla kraven om öppen redovisning genom att tillhandahålla detaljerade upplysningar om kapital- och riskhanteringen vid Catella Bank, samt kvalitativ information avseende beräkningen av bankens solvensgrad enligt kraven från införandet av första och andra pelaren.

Dessa krav är baserade på Basel II-reglerna som införts i Europeiska unionen och presenteras under följande rubriker i den engelskspråkiga dokumentationen (se länk till vänster):

  • Overview
  • Risk management framework
  • Own fund resources
  • Capital adequacy
  • Risk measurement and mitigation

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.