Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Vi kan ge dig en totalavkastning som tidigare varit förbehållen stora institutioner

Fastigheters totaltavkastning har lågt samband med aktier och obligationer och det gör tillgången till ett viktigt inslag i en investerarportfölj. Fastigheter som komplement till aktier och obligationer i en portfölj ger högre avkastning vid given risknivå och intressanta kassaflöden i lågräntemiljöer. Vi på Catella har både den breda och djupa kompetensen som krävs för att hitta de bäst lämpade fastigheterna för dig som investerare.

Så går det till

Fastighetsklubbar är något som Catella skapat under ett antal år som arrangör. En fastighetsklubb är ett bolag som bildas och kapitaliseras upp med eget kapital och banklån i syfte att förvärva en bestämd fastighet och sedan förvalta den. Det egna kapitalet anskaffas från ett flertal investerare som tillsammans bildar fastighetsklubben. En ledning och förvaltningsorganisation tillsätts i bolaget. Därefter anskaffas fastigheten efter att den genomgått en teknisk, finasiell och legal analys. Du slipper kontakt med hyresgäster, undviker exponering mot en aktiemarknadsrisk i noterade fastighetsbolag och behöver inte kapital av institutionell karaktär.

 

Kontakta oss

Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98
Sverige

Jan Klippvik

Financial Planning
Direkt: +46 8 614 25 34

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.