Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Välkommen till en finansiell planering som inte lämnar något åt slumpen.

Målsättningen med finansiell planering är att skapa en miljö som passar just ditt liv på ett uthålligt sätt. Nu, om fem år och om trettio år.

Genom mångårig erfarenhet vet vi som arbetar med finansiell planering på Catella att det som på papperet ser ut som en enkel och smart lösning inte alltid är det. En kortsiktig juridiskt och skattemässigt gynnsam lösning kan bli kostsam på sikt. Det kan bland annat handla om inlåsningseffekter som gör att dina och nästa generations framtida möjligheter kraftigt begränsas.

För att hitta rätt långsiktig lösning gör våra erfarna rådgivare en grundlig analys av din situation.

I analysen går vi bland annat igenom områden som skatt, pension, familjerätt, planering av generationsskifte samt flytt av kapital till och från Sverige.

Det innebär att vi kommer att ställa många frågor och ge dig ett antal alternativa lösningar som vi väger mot varandra innan vi rekommenderar en personligt anpassad lösning som dessutom är hållbar över tid.

Vi är övertygade om att kapitalförvaltning aldrig blir bättre än den finansiella planeringstid man investerar i den. Därför blandar Catella in flera specialister och låter arbetet ta lite längre tid för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss

Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.