Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Har du kontroll över pensionen?

Det är viktigt att planera i god tid för en framtida pensionering. Möjligheten att spara i privata pensionsförsäkringar har gradvis minskat i takt med mer restriktiva avdragsregler.

Tjänstepensioner, som tidigare hade garanterade förutbestämda förmåner, har ändrats till premiebestämda pensioner där individens förmåga att själv placera kapitalet blir avgörande för den framtida pensionens storlek. Catella erbjuder personligt anpassad rådgivning inom pensionsförvaltning.

Att spara till pension ställer idag höga krav på dig som kund, men även på oss som rådgivare. Nya sparformer och produkter, kombinerat med förändrade skatteregler, ger dig som sparare fler valmöjligheter när du bygger upp ditt pensionskapital. Du kan spara i privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring samt i tjänstepension genom din arbetsgivare.

Den 1 januari 2012 infördes en ny sparform, investeringssparkonto (ISK), som erbjuder möjligheten att spara på ett konto med samma förutsättningar för schablonbeskattning som gäller för kapitalförsäkring. Utöver investeringssparkonto erbjuder Catella också depåförsäkringar i ett flertal depåförsäkringsbolag.

Depåförsäkring

Vi utvärderar kontinuerligt marknadens försäkringsbolag för att kunna erbjuda våra kunder ett prisvärt alternativ när det gäller depåförsäkring. En depåförsäkring har fria investeringsregler och därmed tillgång till i princip samtliga noterade värdepapper medan exempelvis en fondförsäkring enbart kan erbjuda fonder. En depåförsäkring kan tecknas hos ett svenskt försäkringsbolag eller hos en utländsk försäkringsgivare inom EU-/ENS-området.

Det är viktigt att ta hänsyn till skattereglerna för dessa alternativ. Om ni tänker flytta utomlands i framtiden kan det vara förmånligt att teckna en utländsk försäkring eftersom avkastningsskatt endast gäller för personer som är skatteskyldiga i Sverige. Det kan även vara viktigt att beakta skatteavtalen inom EU-/EES-området. Källskatt utgår för placering i utländska aktier, något som bland annat innebär att en kund med utländsk försäkring som innehåller svenska aktier belastas med en källskatt på upp till 30 % för utdelningar.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.