Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Välkommen till en ny generation av kapitalförvaltning

Det är enklare att skapa en strategi än att hålla fast vid den. Därför har vi alltid en fortlöpande dialog med våra kunder oavsett förvaltningsform och kapital. Våra rådgivare är där för att hjälpa er, nu och i framtiden. Och våra avgifter är tydliga och baserade på vilka möjligheter vi kan skapa.

Vi förstår att våra kunder har olika preferenser när det gäller investeringens tidshorisont, risk och avkastning, samt i frågan om aktiv eller passiv förvaltning. Sammanfattningsvis kan en kund hos Catella förvänta sig personlig förvaltning av sina investeringar.

1. Risk och avkastning

Våra analytiska verktygslåda gör att vi tillsammans kan skapa en personligt anpassad profil. Profilen används sedan för att simulera olika långsiktiga scenarier och justera förväntningarna på potentiell risk och avkastning.

2. Strategisk portfölj

I Catellas dynamiska process ställer vi samman en strategisk portfölj utifrån en stor palett med förvaltningsmoduler, baserad på er individuella risk- och avkastningsprofil. Vår palett består av ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade underliggande portföljer med direktägda aktier, obligationer och fonder.

3. Aktiv allokering

Sedan lägger vi till taktisk placering i er långsiktiga strategiska portfölj. Vi använder vår senaste marknadsprognos för det kommande kvartalet, så att vi regelbundet kan justera er strategiska portfölj för att utnyttja kortsiktiga taktiska element. På så vis drar er unika portfölj även fördel av vår kortsiktiga marknadsprognos.

Du får tillgång till Sveriges största investeringspalett

Denna palett består av ett brett utbud av aktivt och passivt förvaltade underliggande portföljer. Du har tillgång till ett enormt utbud, men behöver inte själv fatta beslut. Vi arbetar med hela paletten från första början, så att vi kan ge dig den förmögenhetsförvaltning som passar dig bäst. Utöver våra egna produkter väljer vi bland marknadens bästa erbjudanden.

De underliggande portföljerna består av direktägda aktier, obligationer och fonder. Vårt placeringsråd är ansvarigt för den övergripande strategin som utgör grunden för en aktiv allokering, i huvudsak mellan aktiemarknaderna och räntemarknaderna.

Unik strategisk portfölj

Vi använder vår palett till att skapa unika strategiska portföljer. Catellas dynamiska modell tillhandahåller en personligt utarbetad portfölj som baseras på din riskprofil. Nedan följer några exempel på individuella strategiska portföljer.

Kontakta oss

Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.