Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Investeringskommitté och förvaltning

Catella Investment Management ansvarar för diskretionär förvaltning på Catella Bank Filial. Investeringskommittén, som vi bildade tillsammans med Catella Fonder, utgör en viktig del i vår investeringsprocess.

Investeringskommittén ansvarar för vår övergripande strategi.

Kommitténs beslut utgör grunden för placering av våra diskretionära portföljer i olika investeringsklasser, t.ex. aktier, räntebärande produkter, hedgefonder och andra investeringar.

Kommittén diskuterar vilka investeringsteman som ska ingå i portföljerna. De implementeras enligt ett kärna-, och satellitkoncept, där grundexponeringen är kärnan och satelliterna är teman. Förvaltaren väljer sedan ut de bästa fondförvaltarna och allokerar mellan dem enligt rådets fastställda strategi.

Externa analytiker bjuds också in till Kommitténs möten för att ge sin syn på övergripande strategi eller aktuella teman.

Ola Mårtensson

– MSc i teknisk fysik, Lunds universitet 1997
– CFA Charterholder, CFA Institute 2005
– Sungard, systemutvecklare, aktiederivat 1997–1999
– SEB Kapitalförvaltning, kvantitativ analytiker 1999–2003
– Catella, Kapitalförvaltare 2003–

 

Carl Berg

– Linköpings universitet: BSc, 2009
– Skandia: Rådgivare 2008–2010
– Aktiemäklare privata banktjänster 2010–2011
– Catella: Rådgivare 2012-2013
– Investment Management, Kapitalförvaltare 2013–

Kontakta oss

Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.