Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto, (ISK) är en sparform som blev tillgänglig för investerare i januari 2012. Syftet med det nya kontot är att göra det enklare att handla med finansiella instrument. Till skillnad från en vanlig värdepappersdepå betalar ni ingen skatt på inkomst av kapital på transaktionerna. Skatten på inkomst av kapital har ersatts av en årlig schablonskatt och i likhet med en kapitalförsäkring, behöver ni inte rapportera era köp eller försäljningar i deklarationen.

Till skillnad mot en kapitalförsäkring äger ni kapitalet på ett investeringssparkonto (ISK) vilket bland annat innebär att ni har rätt att gå på bolagsstämmor och rösta. Vidare kan ni kvitta underskottet i kapital i deklarationen mot schablonintäkten på kontot.

Tillgångar som förvaras och/eller sätts in på ett investeringssparkonto omfattas av bestämmelserna om motsvarande insättningsgaranti enligt Luxemburgs lagstiftning. Garantin träder ikraft om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 EUR per person och institution.

Handel

När ni öppnar ett investeringssparkonto (ISK) hos Catella får ni ett direktnummer till vårt handlarbord där ni kan lägga era affärer. Ni får även tillgång till utländska marknader och möjlighet att ta del av analyser som Catella får från externa analyshus.

Förvaring

Det investerade kapitalet på ett investeringssparkonto är begränsat till följande värdepapper:

 • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t.ex. NASDAQ OMX)
 • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t.ex. First North)
 • Andelar i investeringsfonder (fondandelar)

Rapportering

För våra kunder med investeringssparkonto ingår vår internettjänst där all information om din förmögenhet finns att tillgå, t. ex. portföljrapporter. Vi erbjuder även våra kunder att få sina avräkningsnotor, kontoutdrag och portföljrapporter hemskickade per post eller e-post.

Fakta

 • Ingen skatt på inkomst av kapital
 • Inget krångel med deklarationen
 • Direktnummer till vårt handlarbord
 • Tillgång till över 2 000 fonder

Beskattning

 • Ett skatteplaneringssystem där vinster inte beskattas. Istället tas skatten ut på avkastningen varje år, och beräknas på marknadsvärdet på de värdepapper som finns på kontot multiplicerat med en schablonränta (statslåneräntan, november 2012 1,49 %). Beloppet beräknas baserat på marknadsvärdet vid början av varje kvartal och på insättningar och uttag under kvartalet. Den effektiva schablonskattesatsen år 2013 (30 % x 1,49) var endast 0,447 %.
 • Endast privatpersoner och dödsbon kan använda en ISK.
 • Fördelen är att man inte behöver ta hänsyn till skatter vid omallokeringar, och eftersom räntan är låg uppnås break-even jämfört med skatt på inkomst av kapital vid en avkastning på 1,49 %. Jämfört med kapitalförsäkring äger du faktiska värdepapper och kan t.ex. rösta på bolagsstämmor. Det finns inga skatteberäkningar i din deklaration.
 • Nackdelen är att schablonskatten även dras om dina investeringar har en negativ utveckling.

Kontakta oss

Sverige

Magnus Larsson

Account Manager
Direkt: +46 31 600 171
Ladda ner vCard
Sverige

Matts Nilsson

Account Manager
Direkt: +46 40 622 12 13
Ladda ner vCard
Sverige

Per Nordström

Head of Client Managers & Sales Stockholm
Direkt: +46 8 614 25 32
Ladda ner vCard