Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Onoterade investeringsmöjligheter via vårt utvalda nätverk

Via vårt nätverk av samarbetspartners inom och utanför Catella-koncernen samt via våra kunder tar vi även del av fler affärsmöjligheter än investeringar i fastigheter, såsom private equity och utlåning.

Gemensamt för dessa investeringar är att de är mindre likvida än noterade innehav. Därför måste du ha en långsiktig investeringshorisont, som i gengäld skapar förhållanden som kan ge högre avkastning över tid.

Vi utvärderar grundligt och systematiskt de affärsidéer som kommer via våra nätverk. Självklart går vi endast vidare med affärsidéer där vi själva kan bedöma risk och möjligheter. Våra kunders önskemål om typ av investering är också ett viktigt moment i urvalsprocessen.

I vårt nätverk av kunder som är entreprenörer finns både de som nyligen startat sitt företag och de som redan avyttrat sin verksamhet. Det innebär i sin tur olika investeringsbehov, där exempelvis de som avyttrat sin verksamhet efterfrågar en mer omfattande och bredare förvaltningstjänst, liksom investeringar i onoterade tillgångar.

Bland de entreprenörer som fortfarande bedriver sin verksamhet brukar vi även få förfrågningar om hjälp med kapitalanskaffning. Genom Catellas breda erbjudande, djupa kompetens och utvalda samarbetspartners kan vi hjälpa till med att tillmötesgå dessa behov. Finansieringsbehovet hos en kund kan med andra ord innebära investeringsmöjligheter för andra kunder i vårt nätverk.

Kontakta oss

Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98
Sverige

Jan Klippvik

Financial Planning
Direkt: +46 8 614 25 34

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.