Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Redovisningsrapport enligt pelare III - Kapitalkravsdirektivet

Syftet med den här rapporten, som produceras årligen, är att uppfylla kraven om öppen redovisning genom att tillhandahålla detaljerade upplysningar om kapital- och riskhanteringen vid Catella Bank, samt kvalitativ information avseende beräkningen av bankens solvensgrad enligt kraven från införandet av första och andra pelaren.

Dessa krav är baserade på Basel II-reglerna som införts i Europeiska unionen och presenteras under följande rubriker i den engelskspråkiga dokumentationen (se länk till vänster):

  • Overview
  • Risk management framework
  • Own fund resources
  • Capital adequacy
  • Risk measurement and mitigation