Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bolagsstämmor i Catella AB

Årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ägde rum onsdagen den 22 maj 2024 på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. 

 

Information om tid och ort för årsstämman 2025, samt information om vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit, kommer att publiceras senast i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2024.

 

Information avseende senaste årsstämman och tidigare bolagsstämmor i Catella AB finns tillgängligt nedan.

Dokument Årsstämmor och extrastämmor