Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella uppförandekod och policyramverk

Ansvarstagande är en viktig del av vår verksamhet och är integrerat i vår strategi, värderingar och kultur. Vår ambition att alltid agera med integritet, hög etisk standard och i enlighet med lagar och förordningar.

Vår uppförandekod och dess policyramverk är vår etiska kompass. Koncernens policyer granskas, uppdateras och godkänns årligen av Catellas styrelse. De kommuniceras och görs tillgängliga i hela koncernen, och vi informerar och utbildar kontinuerligt våra kollegor om relevanta ämnen och frågor som rör våra policyer.

Vår Whistleblower-funktion ger alla anställda ett sätt att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affärsetik, policyer eller lagen. Misstankar och incidenter kan rapporteras enligt vår Whistleblower-rutin, genom den oberoende, konfidentiella och anonyma tjänsten 2Secure. Läs mer här.