Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Whistleblowing-funktion

En koncerngemensam whistleblowing-funktion ger alla medarbetare möjlighet att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot Catellas värderingar, affärsetik, policyer eller lagen. Syftet med denna funktion är bland annat att upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter inom Catella till fördel för bolagets anställda, kunder, leverantörer och ägare. 

Så här använder du whistleblower-funktionen:

För att skydda din anonymitet tillhandahålls funktionen av en extern och oberoende leverantör. Rapporteringskanalen är både krypterad och lösenordsskyddad. Du behöver inte uppge din identitet om du inte vill. Observera dock att det är lättare att spåra och ta reda på mer om problemet om du delar vem du är. Du kan vara säker på att din identitet alltid kommer att behandlas konfidentiellt.

  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men anklagelser måste framföras utan uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
  • Det är viktigt att du beskriver alla fakta i ärendet, inklusive de omständigheter du anser är mindre viktiga.
  • Lämna en noggrann redogörelse och bifoga allt som kan vara relevant.

Här anmäler du ditt ärende: Whistleblowing - Hem (2secure.se) eller skriv in https://wb.2secure.se/wbui/ och fyll i företagskoden: fgo629 (tre bokstäver tre siffror)

Alla rapporter som arkiveras via funktionen kommer att tas emot och hanteras av 2Secure. De har lång erfarenhet av utredningar och har global kapacitet vid behov. Du förblir anonym om du inte godkänner något annat. Du kan också välja att vara anonym inom 2Secure. De kommer att arbeta i samråd med Catellas Whistleblower Committee.