Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Revision

Revisor utses av bolagsstämman. Catella ska enligt bolagsordningen ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

 

Årsstämman 2023 valde revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johanna Hagström har utsetts till huvudansvarig revisor.

Gå till finansiella rapporter