Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Johan Claesson

Styrelsordförande

Född 1951, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag samt styrelseuppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen, samt styrelseordförande i Apodemus Aktiebolag. VD och
styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc
Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Innehav i bolaget:
1 100 910 A-aktier respektive 42 563 839 B-aktier i eget namn och genom bolag
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Tobias Alsborger

Styrelseledamot

Född 1976, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2020.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Suburban Industrial
Properties AB och styrelseledamot i Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale
Holding AB och Terrace Road Holding AB
Bakgrund: Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i
ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield)
Utbildning:Civilingenjör inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska
Högskolan
Innehav i bolaget: 60 000 B-aktier genom bolag
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anneli Jansson

Styrelseledamot

Född 1974, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2021. 

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt styrelsesuppleant i Fastighetsägarna Sverige AB samt ledamot i SNS förtroenderåd.
Bakgrund:Verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. Tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan
Innehav i bolaget: 10 000 B-aktier i eget namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Samir Kamal

Styrelseledamot
 
Född 1965, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2023.
Andra pågående uppdrag: Senior Advisor på Trill Impact. Styrelseuppdrag i Trill Impacts portföljbolag. Styrelseledamot i Lyra Financial Wealth.
Bakgrund: Tidigare Senior Director (Principal Investments) på Novo Holdings A/S, Partner på EQT Partners, Senior Advisor på Bure Equity, Partner på IK Investment Partners och Project Manager på Carnegie Investment Bank. Tidigare styrelseledamot i Bonava AB (publ) och ScandiStandard AB (publ). 
Utbildning: Masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm samt kandidatexamen som elektro- och elektronikingenjör vid Imperial College London.
Innehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

 

Johan Damne

Styrelseledamot
 
Född 1963, Styrelseledamot sedan 2014.
Andra pågående uppdrag: Styrelsorförande i CA Fastigheter AB, VD i
Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och VD-uppdrag i
andra bolag inom Claesson & Anderzénkoncernen. Styrelseledamot i Arise AB
(publ)
Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom vid Växjö universitet
Innehav i bolaget: 150 000 B-aktier i eget namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

 

Sofia Watt

Styrelseledamot
 
Född 1975, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2023.
Andra pågående uppdrag: Head of Asset Management, Managing Director, på Deutsche Finance International
Bakgrund: Tidigare Head of Asset Management Real Estate, Managing Director, på EQT. Dessförinnan positioner som Executive Director på Pramerica Real Estate Investors Ltd (PGIM), Senior Asset Manager på Cambridge Place Investment Management samt positioner på Niam och Tufvesson & Partners.
Utbildning: Executive MBA vid Uppsala Universitet, Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie Kandidatexamen vid Mitthögskolan.
Innehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Johanna Hagström

Revisor

KPMG AB är Catellas revisor sedan årsstämman 2023. Johanna Hagström, auktoriserad revisor och medlem i FAR har utsetts till huvudansvarig revisor.
Andra revisionsuppdrag:LSTH Handelsfastigheter AB, VR Sverige AB, Addtech Nordic AB och Svenskt Tenn.
Innehav i bolaget: