Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Johan Claesson

Styrelsordförande

Född 1951, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag samt styrelseuppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelseordförande i Apodemus Aktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Bremia. VD och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Leeds Group plc.
Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Innehav i bolaget:
1 100 910 A-aktier respektive 42 563 839 B-aktier i eget namn och genom bolag
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Tobias Alsborger

Styrelseledamot

Född 1976, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2020.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Suburban Industrial Properties AB och styrelseledamot i Ferla Energy, Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale Holding AB och Terrace Road Holding AB.
Bakgrund: Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i
ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield).
Utbildning:Civilingenjör inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska
Högskolan.
Innehav i bolaget: 60 000 B-aktier genom bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anneli Jansson

Styrelseledamot

Född 1974, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2021. 

Andra pågående uppdrag: VD i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt ledamot i SNS förtroenderåd. Föreslagen styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB.
Bakgrund: VD i Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. Tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Innehav i bolaget: 10 000 B-aktier i eget namn.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Samir Kamal

Styrelseledamot
 
Född 1965, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2023.

Andra pågående uppdrag: Senior Advisor på Trill Impact. Styrelseuppdrag i Trill Impacts portföljbolag. Styrelseledamot i Lyra Financial Wealth.
Bakgrund: Tidigare Senior Director (Principal Investments) på Novo Holdings A/S, Partner på EQT Partners, Senior Advisor på Bure Equity, Partner på IK Investment Partners och Project Manager på Carnegie Investment Bank. Tidigare styrelseledamot i Bonava AB (publ) och ScandiStandard AB (publ). 
Utbildning: Masterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm samt kandidatexamen som elektro- och elektronikingenjör vid Imperial College London.
Innehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

 

Johan Damne

Styrelseledamot
 
Född 1963, Styrelseledamot sedan 2014.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i CA Fastigheter Aktiebolag (publ), VD i Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och VD-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelseledamot i Arise AB (publ).
Bakgrund: VD i CA Fastigheter Aktiebolag (publ).
Utbildning: Civilekonom vid Växjö universitet.
Innehav i bolaget: 150 000 B-aktier i eget namn.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

 

Sofia Watt

Styrelseledamot
 
Född 1975, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2023.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fabege AB.
Bakgrund: Tidigare Head of Asset Management Real Estate, Managing Director, på Deutsche Finance International och EQT. Dessförinnan positioner som Executive Director på Pramerica Real Estate Investors Ltd (PGIM), Senior Asset Manager på Cambridge Place Investment Management samt positioner på Niam och Tufvesson & Partners.
Utbildning: Executive MBA vid Uppsala universitet, Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie Kandidatexamen vid Mitthögskolan.
Innehav i bolaget: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Johanna Hagström Jerkeryd

Revisor

KPMG AB är Catellas revisor sedan årsstämman 2023. Johanna Hagström Jerkeryd, auktoriserad revisor och medlem i FAR har utsetts till huvudansvarig revisor.
Andra revisionsuppdrag: LSTH Handelsfastigheter AB, VR Sverige AB, Sika Sverige AB och Svenskt Tenn.
Innehav i bolaget: