Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Corporate Finance

En ledande rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn

Nordics

Sverige, Danmark, Finland och Baltikum

Continental Europe

Frankrike, Tyskland och Spanien
CATELLA tillhandahåller transaktionsrådgivnings-, och kapitalmarknadsrelaterade tjänster inom fastighetssektorn. Verksamheten bedrivs i Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna.

Våra styrkor

Stark lokal närvaro
  • Omfattande lokalkännedom på alla marknader
  • Lokalt entreprenörskap och lokal expertis
  • Tillgång till ett brett europeiskt nätverk med 25 Catella-kontor
  • Gränsöverskridande kapacitet och utbyte av kunskap
Marknads-expertis
  • Europeiskt perspektiv på investeringar
  • Möjlighet att initiera investeringsprojekt i hela Europa
  • Möjlighet att stötta internationella investerare i flera europeiska länder
Finansierings-kapacitet
  • Kapacitet att anskaffa internationellt kapital
  • Finansiering genom egen bank till utvalda fastighetsprojekt
  • Finansiering genom fonder som förvaltas av Catella

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.