Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Corporate Finance erbjuder kvalificerad fastighetsvärdering i enlighet med internationellt erkända värderingsnormer (IVS och RICS). Vårt europeiska nätverk och vår starka lokala närvaro ger oss omfattande kunskaper om vad som driver fastigheters värde och om aktuella marknadstrender.

Vi är en ledande corporate finance-rådgivare inom fastigheter som kombinerar finansiell kompetens med fastighetsexpertis. Tack vare vårt analytiska tillvägagångssätt får de som fattar beslut om fastighetsaffärer unika insikter och taktiska råd från våra experter på området. Våra värderingstjänster inkluderar:

  • Värdering av tillgångar: kontor, köpcenter, affärslokaler, industriella och logistiska lagerlokaler, hotell, bostäder etc
  • Portföljvärderingar: för fastighetsbolag, byggherrar och andra fastighetsrelaterade bolag
  • Marknadsundersökningar: djupgående kännedom om de olika mikromarknaderna
  • Genomförbarhetsstudier: utvärdering av möjligheterna för en lyckad fastighetsinvestering
  • Due Diligence: fullständig granskning av ett objekts finansiella information och fastighetsinformation
  • Juridisk hjälp: juridiska tjänster i samband med fastighetsinvesteringar

Referenser

Tombstone Carousel

Kontakta oss

Frankrike

Jean-François Drouets

Head of Catella Valuation
Direkt: +33 (0)1 56 79 79 79
Spanien

Isabel Fernández-Valencia

Head of Valuations
Direkt: +34 91 411 74 96

Head of Corporate Finance

Danmark

Jesper Bo Hansen

Head of Corporate Finance - Nordic countries
Direkt: +45 3393 7593
Frankrike

Emmanuel Schreder

Head of Corporate Finance - Continental Europe
Direkt: +33 156 797979

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.