Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond där Catellas skickliga förvaltare aktivt väljer fonder åt dig.

Utifrån vår nära kännedom om såväl våra egna fonder som externa fonder väljer vi ut de mest lämpade fonderna för Catella Balanserad att investera i just nu. Fonden allokerar aktivt om mellan aktier, räntor och alternativa investeringar beroende på marknadsklimat.

Fonden passar dig som vill överlåta alla svåra beslut kring timing och allokeringsbeslut mellan tillgångslag till våra erfarna förvaltare.

Förvaltarkommentar

Året slutade starkt och nästan alla tillgångsslag steg under 2017. Det flesta indikatorerna pekar på fortsatt ekonomisk tillväxt under 2018. Vinstprognoserna håller sig stabila, vilket innebär att marknaderna förväntar sig ca 10 % vinsttillväxt både 2018 och 2019. Priset på olja och konjunkturkänsliga koppar har stigit vilket också pekar på en ökad ekonomisk aktivitet. Risk mätt som kostnaden för att försäkra sig mot aktienedgångar och kredithändelser är rekordlåga, dvs. investerarna förväntar sig inte att något dåligt skall hända inom den närmsta framtiden. Den stora frågan är hur mycket av allt positivt som redan ligger i kurserna, många tillgångsslag är redan väldigt högt värderade. 

Catella Balanserad steg med 0.27 % i december månad och för helåret 2017 blev utvecklingen därmed 6.54 %. Det är lite mer än vad den förväntade årliga avkastningen är, så fjolåret får anses som ett hyggligt år. Överlag sjönk globala aktier i december och bäst gick Balanserads två hedgefonder. Catella Nordic Long Short steg med 1.4 % och bidrog med nästan 0.20 procentenheter och för Catella Hedgefond var motsvarande siffror 1.0 respektive 0.11. Aktieinvesteringarna i tillväxtmarknaderna gick också bra bidrog tillsammans med ca 0.1 procentenheter. De innehav som drog ned avkastningen var Catella Sverige Index och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet som båda tappade i linje med den svenska aktiemarknaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

2014 steg fonden 15,40% till en risk om 7,7%, bra betalt för tagen risk kan man säga. Ola Mårtensson är förvaltaren som ser till att det blir resultat.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.