Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond där Catellas skickliga förvaltare aktivt väljer fonder åt dig.

Utifrån vår nära kännedom om såväl våra egna fonder som externa fonder väljer vi ut de mest lämpade fonderna för Catella Balanserad att investera i just nu. Fonden allokerar aktivt om mellan aktier, räntor och alternativa investeringar beroende på marknadsklimat.

Fonden kan passaa den som vill överlåta alla svåra beslut kring timing och allokeringsbeslut mellan tillgångslag till våra erfarna förvaltare.

Eftersom den svenska kronan har försvagats så har fondens utländska innehav ökat i värde trots det oroliga marknadsläget.
Ola Mårtensson 2018-02-28

Förvaltarkommentar

​Catella Balanserad steg med 0.61 % under februari. Överlag har det varit en stökig månad med stora rörelser under den första halvan av månaden. Eftersom den svenska kronan har försvagats så har fondens utländska innehav ökat i värde trots det oroliga marknadsläget. Bästa innehavet var fondens amerikanska aktieinnehav som bidrog totalt med 0.46 procentenheter, följt av Catella Nordic Long Short Equity med ett bidrag på 0.16 enheter.

​Ett år av marknadslugn fick sitt slut i februari när amerikansk lönestatistik indikerade begynnande inflation. Marknadsräntorna har varit stigande de senaste tre månaderna och tydligen befinner vi oss vid aktiemarknadens smärtgräns just nu. Högre räntor än så här gör obligationer tillräckligt attraktiva för att vara ett alternativ till aktier. På den positiva sidan noterar jag den urstarka vinsttillväxten i USA. Jag har viktat ned Europa till förmån för USA av just den anledningen.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.