Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

Till stor del har den svaga svenska kronan bidragit till att aktiefonderna har ökat i värde och därmed Balanserads fina utveckling.
Ola Mårtensson 2018-04-30

Förvaltarkommentar

Catella Balanserad steg med 3.24 % i april månad. Till stor del har den svaga svenska kronan bidragit till att aktiefonderna har ökat i värde och därmed Balanserads fina utveckling. Bästa innehaven har varit de amerikanska aktieinvesteringarna, där valutaeffekten stod för 2/3-delar av avkastningen. Catella Nordic Long/Short Equity har också gått bra, drivet av en stor exponering mot Norge som gynnats av det stigande oljepriset. Den enda fonden som hade negativ utveckling under perioden var Catella Nordic Corporate Bond Flex, där den osäkra situationen i företaget Lebaras obligation tynger avkastningen.

Överlag får man säga att rapportsäsongen har varit bra även om marknaden har varit väldigt kräsen. Inom konjunkturkänsliga sektorer har förväntningarna varit högt ställda och många av dessa aktier har sjunkigt trots att de har levt upp till estimaten. Inom sektorer som har varit mindre omtyckta såsom bygg, har det räckt med att leverera någorlunda för att aktierna skall rusa. Överlag tycks vinstutvecklingen hålla i sig och speciellt i USA har prognoserna reviderats upp något. Det ger stöd åt kurserna. På räntesidan tycks den amerikanska 10-åringen inte kunna stoppa aktiefesten, trots att räntan varit över 3 procent som många befarar är någon sorts magisk gräns för aktiemarknaden.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.