Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en verkligt aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Net Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som man anser är undervärderade, så kallad ”stock picking” helt enkelt. I tillägg bedriver fonden aktiv aktiehandel för att tillvarata tillfällen då aktier är lågt värderade samt utnyttja kortsiktiga kursrörelser i olika aktier, branscher eller på börsen som helhet.

Fonden kan passa den som söker möjlighet att få en bättre avkastning än index. Fonden är särskilt lämpad för dig som ser långsiktigt på investeringen och därför kan leva med att avkastningen varierar över tid.

Verkstadssektorn tyngde resultatet där framförallt Outotec hade en svag utveckling.
Henrik Holmer 2018-03-31

Förvaltarkommentar

Under mars fortsatte börserna att falla och småbolag gick generellt sämre än börsen som helhet. Fonden var ner 1,97 %, vilket var mer än småbolagsindex som var ner 1,56 %. Verkstadssektorn tyngde resultatet där framförallt Outotec hade en svag utveckling. Även undervikterna i Elekta och fastighetssektorn bidrog negativt. Bäst bidrag kom från Immunovia som gick upp 40 % under månaden efter att bolaget presenterat nya finansiella mål, samt offentliggjort att man ska noteras på Stockholmsbörsens huvudlista. Andra positiva bidrag kom från innehaven i Tomra och Nobia.

Mars blev ännu en negativ börsmånad med ökad oro på marknaderna. Makrostatistik gav en blandad vägledning, med starka siffror i USA och något svagare i Europa – dock fortfarande på höga nivåer. Det som skapade mest nervositet på marknaden var oron för handelskrig efter att USA och Kina skärpt tonläget i sin öppna förhandling om handelstullar.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.