Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

En fond med hållbarhet som mål bör inte bara välja bort bolag, utan i stället aktivt söka upp bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. Det är tanken bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är till för dig som vill ha en mer aktiv förvaltning av dina sparmedel. Ett noggrant urval av ett färre antal aktier för möjligheten till högre avkastning.

Vår grundtro är att den cykliska återhämtningen har mer att ge, men har som alltid ett vaksamt öga på utvecklingen på den geopolitiska arenan.
Anna Strömberg, 2018-03-31

Förvaltarkommentar

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet slutade ner 1,46% vilket var något sämre än index i stort som sjönk 1,29%. Största fallen på sektornivå såg vi i Konsumentsektorn där HM fortsatt sin kräftgång, vilket gynnat fondens relativa utveckling eftersom vi har en låg vikt i HM relativt index. Däremot har innehavet i Husqvarna kostat då det kalla vädret försenar den viktiga vårförsäljningen. Även Industrisektorn, uppvisade en svag utveckling vilket slagit negativt på fondens avkastning, då detta är vår enskilt största sektorposition. Innehavet i pant- och sorteringsbolaget Tomra bidrog dock under månaden då kursen rusade på nyheten att UK kommer allt närmare införandet av ett pantsystem i landet.

Nervositeten på världens börser från februari höll i sig även under mars. Riskerna för ett handelskrig började prisas in i takt med att tonläget mellan USA och Kina steg. Vår grundtro är att den cykliska återhämtningen har mer att ge, men har som alltid ett vaksamt öga på utvecklingen på den geopolitiska arenan. Under månaden fick vi också kvartalsrapporter från klädbolagen som återigen visade svaga siffror, dels orsakat av det försenade vårvädret i Europa och dels på grund av det strukturella skiftet när handeln flyttar online där de traditionella klädbolagen har ett sämre erbjudande än rena onlinespelare.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.