Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Miljö

Vi utvecklar våra produkter för en bättre miljö

Våra mål

På Catella har vi som mål att minska vår klimatpåverkan inom fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. Dessutom tar vi hänsyn till fastigheternas miljöpåverkan genom vår transaktionsrådgivning. Därför fortsätter vi att utveckla och anpassa våra produkter för en bättre miljö och minskad miljöpåverkan. Våra mål är:

Minska vår klimatpåverkan och öka energieffektiviteten i vår fastighetsportfölj

Anpassa vårt fastighetsbestånd till ett förändrat klimat

Minska vårt miljöavtryck, minimera avfall, vattenförbrukning och främja biologisk mångfald

Exempel

Vi strävar efter att göra hållbarhet till en integrerad del av vår verksamhet inom hela Catella Group. Nedan finns ett urval av projekt som illustrerar hur vi integrerar hållbarhet i vårt dagliga arbete.

Miljö – där vi kan påverka mest