Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Principal Adverse Impacts

Catella Group beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer.

Sammanfattning

Detta uttalande är det konsoliderade uttalandet om huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer för Catella AB och omfattar dess två dotterbolag Catella Residential Investment Management (CRIM) och Catella Real Estate AG (CREAG).

Detta uttalande om huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer täcker referensperioden från 1 januari 2022 till 31 december 2022.

Enligt Catella Groups PAI-policy och artikel 4 i förordningen om hållbarhetsinformation (SFDR) är Catella Group skyldigt att publicera sin första rapport om relevanta indikatorer på negativa konsekvenser för hållbar utveckling senast den 30 juni 2023.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Principal Adverse Impacts Policy