Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Social

Vi stärker våra medarbetare och lokalsamhällen

Våra mål

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi är skyldiga att säkerställa våra kollegors välmående och utveckling. Att vara en del av fastighetsbranschen innebär att vi måste ha god kännedom om de länder och samhällen vi verkar i. Därför är det en avgörande social skyldighet att stärka våra anställda och lokala samhällen för att gynna vår verksamhet. Våra mål är:

Att främja en inkluderande arbetsplats byggd på mångfald och jämställdhet

Säkerställa en bra balans mellan arbete och privatliv och främja medarbetarnas välmående

Stötta våra medarbetares professionella utveckling inom organisationen

Stödja de lokala samhällen där vi har verksamhet

Exempel

Vi strävar efter att göra hållbarhet till en integrerad del av vår verksamhet, både ur ett internt och externt perspektiv. Här hittar du ett urval av exempel som illustrerar hur vi integrerar hållbarhet internt för att bli en bättre arbetsgivare samt externt genom projekt som också arbetar med de sociala aspekterna av fastighetsutveckling.

Socialt – våra kollegor är nyckeln till vår framgång