Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Incitamentsprogram

Information om aktierelaterade incitamentsprogram i Catella AB

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024)

Vid extra bolagsstämma den 20 mars 2024 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna. Programmet riktar sig till verkställande direktören, koncernledningen samt andra nyckelpersoner inom Catella-koncernen. Programmet omfattar totalt högst 4 700 000 teckningsoptioner fördelat mellan fem serier (2024/2027, 2024/2028, 2025/2029, 2026/2030 samt 2027/2031). 

 

Incitamentsprogram (LTIP 2020)

Vid extra bolagsstämma den 21 december 2020 antogs ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner fördelat mellan två serier (2020/2024:A och 2020/2025:B).

Vid extra bolagsstämma den 20 mars 2024 beslutades att rikta ett villkorat återköpserbjudande till innehavare av teckningsoptioner under LTIP 2020 som fortfarande är anställda i Catella-koncernen. Efter återköpserbjudandets genomförande är 175 000 teckningsoptioner utestående i serie 2020/2024:A, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B i Catella AB från och med den 1 juni 2024 till och med den 15 juni 2024, och 175 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B i Catella AB från och med den 1 juni 2025 till och med den 15 juni 2025. De återköpta teckningsoptionerna tillsammans med de teckningsoptioner som sedan tidigare innehas av Catella har makulerats.

 

För mer information om incitamentsproogrammen, såsom villkor och antal teckningsoptioner, se fullständiga förslag för varje program som finns på sidan "Bolagsstämmor". Information om utestående program per den 31 december varje år finns tillgänlig i årsredovisningarna på sidan "Finansiella rapporter".