Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella som investering

Your sustainable investment partner

1 Integrated platform

A vertically integrated platform - all the advantages of partnering with local operation companies with the fiduciary service of an instituional qualitry investment manager

2 One-stop ESG shop

A One-stop Shop for sustainable investment in European real estate - Catella approaches sustainability as an opportunity not a compliance process

3 Custom-made offerings

Custom-made indirect offerings - Funds (open-end and closed-end), Separately Managed Account, Joint Ventures, Co-investments, and Asset Mangagement agreements

4 Established track record

An established track record across risk profiles since 2007

5 Co-investment partner

A co-investment partner for opportunistic strategies - Principal Investment

Det här är Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar

Noterad på Nasdaq OMX inom segmentet Mid Cap
1987
Founded in
500
anställda
12
länder
25
kontor
152
Md
SEK i förvaltat kapital
200
M
Euro i totala intäkter de senaste 12 månaderna
EURO
250
M
Market Capitalisation Dec 2023
EURO
12
M
Operation profit LTM

Vision, values och strategi

Vision

Your sustainable investment partner –
together building the link between property and capital

Våra values

 • Winning together
 • Entrepreneurial spirit
 • Value Creation
 • Empowerment
 • Future-focused

Strategi

Catellas strategi har under de senaste decennierna baserats på bred palett av tjänster, inklusive transaktionsrådgivning vid förvärv och avyttringar i kombination med ett attraktivt fonderbjudande och fastighetsförvaltning i ett brett spektrum av tillgångsklasser och på varje viktig marknad i Europa

Affärsområden

Corporate Finance

En ledande rådgivare inom Corporate Finance
 • Avancerad rådgivning och tjänster inom fastighetrelaterad Corporate Finance
 • Omfattande kunskap om lokala fastighetsmarknader med international kapacitet
 • Kombinerad expertis inom fastighetsinvesteringar - länken mellan fastigheter och kapital
 • Källa till köp- och säljrådgivning, värdering, analys, skuldrådgivning och investeringsmöjligheter

Investment Management

Pan-Europeisk Property Investmnet Management
 • Fokuserade på fastighetsinvesteringar i ett brett utbud av riskkategorier
 • Specialiserade på aktiv förvaltning
 • Värdeskapande i alla faser av fastighetsinvesteringscykeln
 • Omfattande erfarenhet med djup kunskap om lokala fastighetsmarknader
 • Källa till fastighetsförvaltningsuppdrag, tillgångar till fondprodukter och medinvesteringsmöjligheter

 

Principal Investments

Direkt- och medinvesteringar med partners i fastighetsprojekt
 • Diversifiering och tillväxt genom regioner och tillgångar
 • Fastighetsinvesteringar tillsammans med partners och external investerare
 • Investeringar genom dotterbolag och bolag med målet om att generara i genomsnitt 20% i IRR
 • Källa till tillgångar till fonder, förvaltningsuppdrag, projektutveckling och möjligheter till medinvesteringar

Kontakt

Sverige

Michel Fischier

CFO
Direkt: +46 8 463 33 86
Ladda ner vCard
Group

Gianluca Romano

Head of Capital Raising & Client Relations
Direkt: +44 75 576 703 74
Ladda ner vCard