Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Investor Relations

Den positiva trenden fortsatte även under tredje kvartalet där totala intäkter ökade med 20 pro-cent. Rörelseresultatet ökade med 126 procent till 112 miljoner kronor i jämförelse med motsva-rande kvartal föregående år.

Kontakta oss

Niklas Bommelin

Investor Relations
Direkt: +46 8 463 34 26

Marcus Holmstrand

Finanschef
Direkt: +46 8 463 32 52

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.