Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per 31 Maj 2018 till 168 mkr (164) fördelat på 84 115 238 aktier (81 848 572). Kvotvärde per aktie är 2. Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde. 2 530 555 A-aktier, som ger 5 röster per aktie, och 81 584 683 B-aktier med 1 röst per aktie.

Bolagsordningen innehåller en rättighet för innehavare av aktier av serie A att omvandla dessa till lika antal aktier av serie B. Under 2017 har inga aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.

På Skatteverkets webbplats finns information om och komplett historik för Catellas aktier.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.