Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick, per den 31 december 2016, till 164 mkr (163), fördelat på 81 848 572 aktier (81 728 572). Kvotvärde per aktie är 2 (2). Aktiekapitalet är fördelat på två aktieslag med olika röstvärde, 2 530 555 A-aktier, som ger 5 röster per aktie och 79 398 017 B-aktier med 1 röst per aktie.

Bolagsordningen innehåller en rättighet för innehavare av aktier av serie A att omvandla dessa till lika antal aktier av serie B. Under 2016 har inga aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B.

På Skatteverkets webbplats finns information om och komplett historik för Catellas aktier.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.