Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Optioner

Information om Catellas utestående optionsprogram per den 31 december varje år finns tillgängligt i den senaste årsredovisningen.

Gå till finansiella rapporter

Information om fullständiga villkor för utestående optionsprogram finns under sektionen för respektive bolagsstämma.

Gå till bolagsstämmor

Under sektionen Ägarinformation finns information om framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Gå till ägarinformation