Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen.

Aktieägare 30 april 2021A-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)1 100 91042 563 83843 664 74849,4%48,8%
M2 Asset Management128 9362 901 0793 030 0153,4%3,6%
SIX SIS AG I ÄGARES STÄLLE301 4732 465 5002 766 9733,1%4,0%
Alcur Select03 293 9833 293 9833,7%3,3%
Strawberry Capital143 3342 386 0002 529 3342,9%3,2%
Avanza Pension3 7552 621 4782 625 2333,0%2,7%
Nordnet Pension5 9962 519 4732 525 4692,9%2,6%
Nordea Investment Funds01 538 9291 538 9291,7%1,6%
Thomas Andersson Borstam01 320 0001 320 0001,5%1,3%
Swedbank försäkring01 163 4901 163 4901,3%1,2%
Övriga846 15123 044 24723 890 39827,0%27,7%
Totalt2 530 55585 818 01788 348 572100,0%100,0%

 


Efter utspädning
Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster). Vid dagens extra bolagsstämma den 21 december 2021 beslutades att att godkänna införandet av incitamentsprogram genom emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner fördelat på två serier; 2020/2024:A vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner och 2020/2025:B vilken omfattar totalt 1 500 000 teckningsoptioner.

 

Aktieägare 30 april 2021A-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)1 100 91042 563 83843 664 74847,8%47,4%
M2 Asset Management128 9362 901 0793 030 0153,3%3,5%
SIX SIS AG I ÄGARES STÄLLE301 4732 465 5002 766 9733,0%3,9%
Alcur Select03 293 9833 293 9833,6%3,2%
Strawberry Capital143 3342 386 0002 529 3342,8%3,1%
Avanza Pension3 7552 621 4782 625 2332,9%2,6%
Nordnet Pension5 9962 519 4732 525 4692,8%2,5%
Nordea Investment Funds01 538 9291 538 9291,7%1,5%
Thomas Andersson Borstam01 320 0001 320 0001,4%1,3%
Swedbank försäkring01 163 4901 163 4901,3%1,1%
Övriga846 15123 044 24723 890 39826,2%26,9%
Totalt2 530 55585 818 01788 348 57296,7%97,0%
      
      
      
OptionsinnehavareA-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 000,0%0,0%
Eget förvar 3 000 0003 000 0003,3%3,0%
Övriga 000,0%0,0%
Totalt 3 000 0003 000 0003,3%3,0%
      
Totalt antal aktier och optioner2 530 55588 818 01791 348 572100,0%100,0%