Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen.

 

 

Aktieägare 31 augusti 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 42 563 838 43 664 748 49,4% 48,8%
Strawberry Capital 143 334 4 486 000 4 629 334 5,2% 5,3%
M2 Asset Management 128 936 2 901 079 3 030 015 3,4% 3,6%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 896 540 2 184 540 2,5% 3,4%
Avanza Pension 7 133 2 417 235 2 424 368 2,7% 2,5%
Nordnet Pension 1 908 2 405 801 2 407 709 2,7% 2,5%
Ålandsbanken i ägares ställe 974 2 180 584 2 181 558 2,5% 2,2%
Alcur Select   1 870 794 1 870 794 2,1% 1,9%
Thomas Andersson Borstam   1 604 000 1 604 000 1,8% 1,6%
Aktieinvest Fonder   1 022 098 1 022 098 1,2% 1,0%
Övriga 859 360 22 470 048 23 329 408 26,4% 27,2%
Totalt 2 530 555 85 818 017 88 348 572 100,0% 100,0%

Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).