Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 30 november 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,100,910 40,031,245 41,132,155 48.9% 48.3%
Swedbank Robur fonder 197,937 4,814,000 5,011,937 6.0% 6.2%
Strawberry Capital 143,334 3,486,000 3,629,334 4.3% 4.5%
Catella Bank * 288,000 1,889,517 2,177,517 2.6% 3.5%
Avanza Pension 4,983 2,225,191 2,230,174 2.7% 2.4%
Knut Pedersen   1,666,666 1,666,666 2.0% 1.8%
Thomas Andersson Borstam   1,600,000 1,600,000 1.9% 1.7%
Nordnet Pension 3,946 1,576,584 1,580,530 1.9% 1.7%
SIX SIS AG, W8IMY   993,449 993,449 1.2% 1.1%
Mp Pensjon Pk   989,412 989,412 1.2% 1.0%
Övriga 791,445 22,312,619 23,104,064 27.5% 27.9%
Totalt 2,530,555 81,584,683 84,115,238 100.0% 100.0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2019 och 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 8,40 kr.

 

Aktieägare 30 november 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,100,910 40,031,245 41,132,155 46.3% 46.0%
Swedbank Robur fonder 197,937 4,814,000 5,011,937 5.6% 5.9%
Strawberry Capital 143,334 3,486,000 3,629,334 4.1% 4.2%
Catella Bank * 288,000 1,889,517 2,177,517 2.5% 3.4%
Avanza Pension 4,983 2,225,191 2,230,174 2.5% 2.3%
Knut Pedersen   1,666,666 1,666,666 1.9% 1.7%
Thomas Andersson Borstam   1,600,000 1,600,000 1.8% 1.6%
Nordnet Pension 3,946 1,576,584 1,580,530 1.8% 1.6%
SIX SIS AG, W8IMY   993,449 993,449 1.1% 1.0%
Mp Pensjon Pk   989,412 989,412 1.1% 1.0%
Övriga 791,445 22,312,619 23,104,064 26.0% 26.6%
Totalt 2,530,555 81,584,683 84,115,238 94.7% 95.3%
           
           
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   2,000,000 2,000,000 2.3% 2.0%
Knut Pedersen, VD   1,333,334 1,333,334 1.5% 1.3%
Johan Nordenfalk, Operativ Chef   200,000 200,000 0.2% 0.2%
Marcus Holmstrand, CFO   200,000 200,000 0.2% 0.2%
Eget förvar   133,333 133,333 0.2% 0.1%
Övriga   800,000 800,000 0.9% 0.8%
Totalt   4,666,667 4,666,667 5.3% 4.7%
           
Totalt antal aktier och optioner 2,530,555 86,251,350 88,781,905 100.0% 100.0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.