Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 28 februari 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 797 171 41 898 081 48,6% 48,0%
Strawberry Capital 143 334 4 486 000 4 629 334 5,4% 5,4%
M2 Asset Management 128 936 3 083 737 3 212 673 3,7% 3,9%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 837 770 2 125 770 2,5% 3,4%
Avanza Pension 11 192 2 329 430 2 340 622 2,7% 2,5%
Knut Pedersen   2 000 000 2 000 000 2,3% 2,1%
Nordnet Pension 1 323 1 769 045 1 770 368 2,1% 1,8%
Alcur   1 640 003 1 640 003 1,9% 1,7%
Thomas Andersson Borstam   1 609 000 1 609 000 1,9% 1,7%
CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT   1 070 000 1 070 000 1,2% 1,1%
Övriga 856 860 23 129 194 23 986 054 27,8% 28,4%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 100,0% 100,0%

 

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 7,20 kr.

 

Aktieägare 28 februari 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 797 171 41 898 081 47,3% 46,9%
Strawberry Capital 143 334 4 486 000 4 629 334 5,2% 5,3%
M2 Asset Management 128 936 3 083 737 3 212 673 3,6% 3,8%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 837 770 2 125 770 2,4% 3,3%
Avanza Pension 11 192 2 329 430 2 340 622 2,6% 2,4%
Knut Pedersen   2 000 000 2 000 000 2,3% 2,0%
Nordnet Pension 1 323 1 769 045 1 770 368 2,0% 1,8%
Alcur   1 640 003 1 640 003 1,9% 1,7%
Thomas Andersson Borstam   1 609 000 1 609 000 1,8% 1,6%
CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT   1 070 000 1 070 000 1,2% 1,1%
Övriga 856 860 23 129 194 23 986 054 27,1% 27,8%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 97,4% 97,6%
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   1 766 667 1 766 667 2,0% 1,8%
Eget förvar   166 667 166 667 0,2% 0,2%
Övriga   400 000 400 000 0,5% 0,4%
Totalt   2 333 334 2 333 334 2,6% 2,4%
           
Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 86 084 684 88 615 239 100,0% 100,0%

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.