Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

 

Aktieägare 30 september 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 577 171 41 678 081 48,3% 47,8%
Swedbank Robur fonder 167 087 4 814 000 4 981 087 5,8% 5,9%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,2% 4,4%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 591 155 1 879 155 2,2% 3,1%
Knut Pedersen   3 000 000 3 000 000 3,5% 3,1%
Avanza Pension 4 532 2 208 781 2 213 313 2,6% 2,3%
Thomas Andersson Borstam   1 615 000 1 615 000 1,9% 1,7%
Nordnet Pension 3 427 1 497 676 1 501 103 1,7% 1,6%
Pareto Invest   1 196 810 1 196 810 1,4% 1,2%
Mp Pensjon   936 412 936 412 1,1% 1,0%
Övriga 823 265 22 828 345 23 651 610 27,4% 27,9%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 100,0% 100,0%

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 7,20 kr.

 

Aktieägare 30 september 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 577 171 41 678 081 47,0% 46,7%
Swedbank Robur fonder 167 087 4 814 000 4 981 087 5,6% 5,7%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,1% 4,3%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 591 155 1 879 155 2,1% 3,1%
Knut Pedersen   3 000 000 3 000 000 3,4% 3,0%
Avanza Pension 4 532 2 208 781 2 213 313 2,5% 2,3%
Thomas Andersson Borstam   1 615 000 1 615 000 1,8% 1,6%
Nordnet Pension 3 427 1 497 676 1 501 103 1,7% 1,5%
Pareto Invest   1 196 810 1 196 810 1,4% 1,2%
Mp Pensjon   936 412 936 412 1,1% 0,9%
Övriga 823 265 22 828 345 23 651 610 26,7% 27,3%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 97,4% 97,6%
           
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   1 766 667 1 766 667 2,0% 1,8%
Eget förvar   166 667 166 667 0,2% 0,2%
Övriga   400 000 400 000 0,5% 0,4%
Totalt   2 333 334 2 333 334 2,6% 2,4%
           
Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 86 084 684 88 615 239 100,0% 100,0%

 This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.