Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen.

 

 

Aktieägare 31 december 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 42 563 838 43 664 748 49,4% 48,8%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 2 117 640 2 405 640 2,7% 3,6%
M2 Asset Management 128 936 2 901 079 3 030 015 3,4% 3,6%
Strawberry Capital 143 334 2 386 000 2 529 334 2,9% 3,2%
Avanza Pension 4 921 3 012 380 3 017 301 3,4% 3,1%
Nordnet Pension 10 822 2 363 481 2 374 303 2,7% 2,5%
Alcur Select   1 795 033 1 795 033 2,0% 1,8%
CMU/SECFIN Pooled Account   1 590 019 1 590 019 1,8% 1,6%
Nordea Investment Funds   1 538 929 1 538 929 1,7% 1,6%
Ålandsbanken i ägares ställe 974 1 512 384 1 513 358 1,7% 1,5%
Övriga 852 658 24 037 234 24 889 892 28,2% 28,7%
Totalt 2 530 555 85 818 017 88 348 572 100,0% 100,0%

Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).