Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

 

Aktieägare 30 november 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,100,910 40,797,171 41,898,081 48.6% 48.0%
Strawberry Capital 143,334 3,736,000 3,879,334 4.5% 4.6%
Swedbank Robur fonder   3,714,000 3,714,000 4.3% 3.9%
SIX SIS AG, W8IMY                                288,000 1,818,155 2,106,155 2.4% 3.4%
Avanza Pension 4,885 2,297,725 2,302,610 2.7% 2.4%
Knut Pedersen   2,000,000 2,000,000 2.3% 2.1%
Nordnet Pension 3,927 1,743,445 1,747,372 2.0% 1.8%
Thomas Andersson Borstam   1,610,000 1,610,000 1.9% 1.7%
M2 Capital Management 128,936 500,000 628,936 0.7% 1.2%
SEB   1,139,365 1,139,365 1.3% 1.2%
Övriga 860,563 24,395,489 25,256,052 29.3% 29.8%
Totalt 2,530,555 83,751,350 86,281,905 100.0% 100.0%

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 7,20 kr.

 

Aktieägare 30 november 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,100,910 40,797,171 41,898,081 47.3% 46.9%
Strawberry Capital 143,334 3,736,000 3,879,334 4.4% 4.5%
Swedbank Robur fonder   3,714,000 3,714,000 4.2% 3.8%
SIX SIS AG, W8IMY                                288,000 1,818,155 2,106,155 2.4% 3.3%
Avanza Pension 4,885 2,297,725 2,302,610 2.6% 2.4%
Knut Pedersen   2,000,000 2,000,000 2.3% 2.0%
Nordnet Pension 3,927 1,743,445 1,747,372 2.0% 1.8%
Thomas Andersson Borstam   1,610,000 1,610,000 1.8% 1.6%
M2 Capital Management 128,936 500,000 628,936 0.7% 1.2%
SEB   1,139,365 1,139,365 1.3% 1.2%
Övriga 860,563 24,395,489 25,256,052 28.5% 29.1%
Totalt 2,530,555 83,751,350 86,281,905 97.4% 97.6%
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   1,766,667 1,766,667 2.0% 1.8%
Eget förvar   166,667 166,667 0.2% 0.2%
Övriga   400,000 400,000 0.5% 0.4%
Totalt   2,333,334 2,333,334 2.6% 2.4%
           
Totalt antal aktier och optioner 2,530,555 86,084,684 88,615,239 100.0% 100.0%

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.