Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen.

 

 

Aktieägare 30 september 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 42 563 838 43 664 748 49,4% 48,8%
M2 Asset Management 128 936 2 901 079 3 030 015 3,4% 3,6%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 896 540 2 184 540 2,5% 3,4%
Strawberry Capital 143 334 2 386 000 2 529 334 2,9% 3,2%
Avanza Pension 5 329 2 748 499 2 753 828 3,1% 2,8%
Nordnet Pension 7 514 2 505 411 2 512 925 2,8% 2,6%
Alcur Select 0 1 912 245 1 912 245 2,2% 1,9%
Ålandsbanken i ägares ställe 1 724 1 775 548 1 777 272 2,0% 1,8%
Thomas Andersson Borstam 0 1 550 000 1 550 000 1,8% 1,6%
Nordea Investment Funds 0 1 538 929 1 538 929 1,7% 1,6%
Övriga 854 808 24 039 928 24 894 736 28,2% 28,8%
Totalt 2 530 555 85 818 017 88 348 572 100,0% 100,0%

Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).