Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 28 februari 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 087 437 39 694 718 40 782 155 49,8% 49,1%
Swedbank Robur fonder 197 937 4 814 000 5 011 937 6,1% 6,3%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,4% 4,6%
Catella Bank * 296 473 2 487 316 2 783 789 3,4% 4,3%
Avanza Pension 7 084 2 018 475 2 025 559 2,5% 2,2%
Nordnet Pension 9 076 1 725 870 1 734 946 2,1% 1,9%
Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)   1 710 000 1 710 000 2,1% 1,9%
Mp Pensjon Pk   989 412 989 412 1,2% 1,1%
Nordea Investment Funds   929 809 929 809 1,1% 1,0%
Swedbank Försäkring 75 922 330 922 405 1,1% 1,0%
Övriga 789 139 20 540 087 21 329 226 26,1% 26,6%
Totalt 2 530 555 79 318 017 81 848 572 100,0% 100,0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna som innehas av nyckelpersoner inom Catella-koncernen har inlösendatum under mars 2018, 2019 och 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 9,40 kr.

 

Aktieägare 28 februari 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 087 437 39 694 718 40 782 155 45,9% 45,6%
Swedbank Robur fonder 197 937 4 814 000 5 011 937 5,6% 5,9%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,1% 4,2%
Catella Bank * 296 473 2 487 316 2 783 789 3,1% 4,0%
Avanza Pension 7 084 2 018 475 2 025 559 2,3% 2,1%
Nordnet Pension 9 076 1 725 870 1 734 946 2,0% 1,8%
Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)   1 710 000 1 710 000 1,9% 1,7%
Mp Pensjon Pk   989 412 989 412 1,1% 1,0%
Nordea Investment Funds   929 809 929 809 1,0% 0,9%
Swedbank Försäkring 75 922 330 922 405 1,0% 0,9%
Övriga 789 139 20 540 087 21 329 226 24,0% 24,7%
Totalt 2 530 555 79 318 017 81 848 572 92,1% 92,9%
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Knut Pedersen, VD   5 000 000 5 000 000 5,6% 5,1%
Johan Nordenfalk, Operativ Chef   300 000 300 000 0,3% 0,3%
Marcus Holmstrand, CFO   300 000 300 000 0,3% 0,3%
Eget förvar   200 000 200 000 0,2% 0,2%
Övriga   1 200 000 1 200 000 1,4% 1,2%
Totalt   7 000 000 7 000 000 7,9% 7,1%
           
Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 86 318 017 88 848 572 100,0% 100,0%

* Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.