Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 31 december 2017 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,087,437 39,694,718 40,782,155 49.8% 49.1%
Swedbank Robur fonder 197,937 4,814,000 5,011,937 6.1% 6.3%
Strawberry Capital 143,334 3,486,000 3,629,334 4.4% 4.6%
Catella Bank * 294,776 2,495,916 2,790,692 3.4% 4.3%
Avanza Pension 8,441 2,075,562 2,084,003 2.5% 2.3%
Nordnet Pension 9,671 1,833,096 1,842,767 2.3% 2.0%
Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)   1,330,000 1,330,000 1.6% 1.4%
Nordea Investment Funds   1,014,043 1,014,043 1.2% 1.1%
Mp Pensjon Pk   989,412 989,412 1.2% 1.1%
Swedbank Försäkring 75 915,356 915,431 1.1% 1.0%
Övriga 788,884 20,669,914 21,458,798 26.2% 26.8%
Totalt 2,530,555 79,318,017 81,848,572 100.0% 100.0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna som innehas av nyckelpersoner inom Catella-koncernen har främst inlösendatum från och med den 25 mars till och med den 25 maj 2018, 2019 och 2020. Merparten av de ledande befattningshavarnas optionsinnehav har slutdatum under 2018, 2019 och 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 11,00 kr.

Aktieägare 31 december 2017 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1,087,437 39,694,718 40,782,155 45.9% 45.6%
Swedbank Robur fonder 197,937 4,814,000 5,011,937 5.6% 5.9%
Strawberry Capital 143,334 3,486,000 3,629,334 4.1% 4.2%
Catella Bank * 294,776 2,495,916 2,790,692 3.1% 4.0%
Avanza Pension 8,441 2,075,562 2,084,003 2.3% 2.1%
Nordnet Pension 9,671 1,833,096 1,842,767 2.1% 1.9%
Thomas Andersson Borstam (privat och via bolag)   1,330,000 1,330,000 1.5% 1.3%
Nordea Investment Funds   1,014,043 1,014,043 1.1% 1.0%
Mp Pensjon Pk   989,412 989,412 1.1% 1.0%
Swedbank Försäkring 75 915,356 915,431 1.0% 0.9%
Övriga 788,884 20,669,914 21,458,798 24.2% 24.9%
Totalt 2,530,555 79,318,017 81,848,572 92.1% 92.9%
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Knut Pedersen, VD   5,000,000 5,000,000 5.6% 5.1%
Johan Nordenfalk, Operativ Chef   300,000 300,000 0.3% 0.3%
Marcus Holmstrand, CFO   300,000 300,000 0.3% 0.3%
Eget förvar   200,000 200,000 0.2% 0.2%
Övriga   1,200,000 1,200,000 1.4% 1.2%
Totalt   7,000,000 7,000,000 7.9% 7.1%
           
Totalt antal aktier och optioner 2,530,555 86,318,017 88,848,572 100.0% 100.0%

* Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.