Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 30 juni 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 577 171 41 678 081 48,3% 47,8%
Swedbank Robur fonder 197 914 4 814 000 5 011 914 5,8% 6,0%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,2% 4,4%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 2 721 974 3 009 974 3,5% 4,3%
Knut Pedersen   3 000 000 3 000 000 3,5% 3,1%
Avanza Pension 4 473 2 265 779 2 270 252 2,6% 2,4%
Thomas Andersson Borstam   1 600 000 1 600 000 1,9% 1,7%
Nordnet Pension 3 430 1 461 929 1 465 359 1,7% 1,5%
Alcur   1 340 932 1 340 932 1,6% 1,4%
Mp Pensjon Pk   936 412 936 412 1,1% 1,0%
Övriga 792 494 21 547 153 22 339 647 25,9% 26,5%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 100,0% 100,0%

 

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 7,20 kr.

 

Aktieägare 30 juni 2019 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 577 171 41 678 081 47,0% 46,7%
Swedbank Robur fonder 197 914 4 814 000 5 011 914 5,7% 5,9%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,1% 4,3%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 2 721 974 3 009 974 3,4% 4,2%
Knut Pedersen   3 000 000 3 000 000 3,4% 3,0%
Avanza Pension 4 473 2 265 779 2 270 252 2,6% 2,3%
Thomas Andersson Borstam   1 600 000 1 600 000 1,8% 1,6%
Nordnet Pension 3 430 1 461 929 1 465 359 1,7% 1,5%
Alcur   1 340 932 1 340 932 1,5% 1,4%
Mp Pensjon Pk   936 412 936 412 1,1% 0,9%
Övriga 792 494 21 547 153 22 339 647 25,2% 25,8%
Totalt 2 530 555 83 751 350 86 281 905 97,4% 97,6%
           
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   1 766 667 1 766 667 2,0% 1,8%
Eget förvar   166 667 166 667 0,2% 0,2%
Övriga   400 000 400 000 0,5% 0,4%
Totalt   2 333 334 2 333 334 2,6% 2,4%
           
Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 86 084 684 88 615 239 100,0% 100,0%
           This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.