Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är samt framtida utspädning av Catellas optionsprogram. Aktieägarlistan uppdateras månatligen.

Aktieägare 31 december 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 031 245 41 132 155 48,9% 48,3%
Swedbank Robur fonder 197 937 4 814 000 5 011 937 6,0% 6,2%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,3% 4,5%
Catella Bank * 288 000 1 889 517 2 177 517 2,6% 3,5%
Avanza Pension 4 924 2 160 912 2 165 836 2,6% 2,3%
Knut Pedersen   1 666 666 1 666 666 2,0% 1,8%
Thomas Andersson Borstam   1 590 000 1 590 000 1,9% 1,7%
Nordnet Pension 3 946 1 540 331 1 544 277 1,8% 1,7%
SIX SIS AG, W8IMY   993 449 993 449 1,2% 1,1%
Mp Pensjon Pk   989 412 989 412 1,2% 1,0%
Övriga 791 504 22 423 151 23 214 655 27,6% 28,0%
Totalt 2 530 555 81 584 683 84 115 238 100,0% 100,0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

Aktieägande efter full utspädning

Vid utnyttjande av de utställda teckningsoptionerna kommer ägarstrukturen vid respektive tidpunkt att påverkas av en utspädningseffekt. Nedan redogörs utspädningseffekten av teckningsoptionerna för ägarstrukturen ovan. Teckningsoptionerna har inlösendatum under mars 2019 och 2020. En option som är utställd under 2014 ger möjligheten att teckna en B-aktie till kursen 8,40 kr.

 

Aktieägare 31 december 2018 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 40 031 245 41 132 155 46,3% 46,0%
Swedbank Robur fonder 197 937 4 814 000 5 011 937 5,6% 5,9%
Strawberry Capital 143 334 3 486 000 3 629 334 4,1% 4,2%
Catella Bank * 288 000 1 889 517 2 177 517 2,5% 3,4%
Avanza Pension 4 924 2 160 912 2 165 836 2,4% 2,2%
Knut Pedersen   1 666 666 1 666 666 1,9% 1,7%
Thomas Andersson Borstam   1 590 000 1 590 000 1,8% 1,6%
Nordnet Pension 3 946 1 540 331 1 544 277 1,7% 1,6%
SIX SIS AG, W8IMY   993 449 993 449 1,1% 1,0%
Mp Pensjon Pk   989 412 989 412 1,1% 1,0%
Övriga 791 504 22 423 151 23 214 655 26,1% 26,7%
Totalt 2 530 555 81 584 683 84 115 238 94,7% 95,3%
           
Optionsinnehavare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående)   2 000 000 2 000 000 2,3% 2,0%
Knut Pedersen, VD   1 333 334 1 333 334 1,5% 1,3%
Johan Nordenfalk, Operativ Chef   200 000 200 000 0,2% 0,2%
Marcus Holmstrand, CFO   200 000 200 000 0,2% 0,2%
Eget förvar   133 333 133 333 0,2% 0,1%
Övriga   800 000 800 000 0,9% 0,8%
Totalt   4 666 667 4 666 667 5,3% 4,7%
           
Totalt antal aktier och optioner 2 530 555 86 251 350 88 781 905 100,0% 100,0%

 * Avser förvaltarregistrerade kunder hos Catella Bank

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.