Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Största aktieägare

Här ser du vilka Catellas största ägare är som uppdateras månatligen.

 

 

Aktieägare 29 Maj 2020 A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster
Claesson & Anderzén-koncernen (med närstående) 1 100 910 42 563 838 43 664 748 49,4% 48,8%
Strawberry Capital 143 334 4 486 000 4 629 334 5,2% 5,3%
M2 Asset Management 128 936 2 901 079 3 030 015 3,4% 3,6%
SIX SIS AG, W8IMY                                288 000 1 897 310 2 185 310 2,5% 3,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 974 2 880 584 2 881 558 3,3% 2,9%
Avanza Pension 10 674 2 046 243 2 056 917 2,3% 2,1%
Nordnet Pension 2 512 2 080 245 2 082 757 2,4% 2,1%
Alcur Select   1 867 790 1 867 790 2,1% 1,9%
Alcur   1 683 016 1 683 016 1,9% 1,7%
Thomas Andersson Borstam   1 604 000 1 604 000 1,8% 1,6%
Övriga 855 215 21 807 912 22 663 127 25,7% 26,5%
Totalt 2 530 555 85 818 017 88 348 572 100,0% 100,0%

 

Totalt antalet aktier i Bolaget uppgår till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).