Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utdelning

Catellas mål är att till aktieägarna överföra koncernens resultat efter skatt till den del det inte bedöms nödvändigt för att utveckla koncernens operativa verksamheter, samt beaktande bolagets strategi och finansiella ställning. Justerat för resultatmässigt orealiserade värdeökningar ska över tid minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt överföras till aktieägarna.

Vid årsstämma den 24 maj 2022 i Catella AB (publ) beslutades om en utdelning på 1 kr per A och B aktie för räkenskapsåret 2021.