Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Information om årsstämmor och extra stämmor i Catella AB

Årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ägde rum onsdagen den 10 maj 2023 på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Information avseende årsstämman och tidigare bolagsstämmor i Catella AB finns tillgängligt nedan.

Dokument Årsstämmor och Extra stämmor