Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Information om årsstämmor och extra stämmor i Catella AB

Årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, äger rum onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska skickas med e-post till bolagsstamma@catella.se eller med post till Catella AB, Att: Group Legal, Box 5894, 102 40 Stockholm. För att ärendet ska kunna inkluderas i kallelsen till årsstämman bör begäran ha kommit Catella tillhanda senast den 3 april 2024.

Information avseende tidigare bolagsstämmor i Catella AB finns tillgängligt nedan.

Dokument Årsstämmor och Extra stämmor