Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledning

Johan Claesson

Johan Claesson

Tf Vd och koncernchef
 • Född 1951, Tf. Verkställande Direktör och Koncernchef i Catella AB sedan maj 2020. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav (April 2019): 1 100 910 A-aktier respektive 40 577 171 B-aktier.
 • Optionsinnehav (April 2019): 1 766 667.
 • Ägande: Via bolag och privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Eva Bång

Tf Finanschef
 • Född 1961. Ingår i koncernledningen sedan april 2020
 • Bakgrund: Anställd i Catella sedan mars 2020. Kommer närmast från tjänsten som Global CFO för Ingka (IKEA) Centres och har dessförinnan varit Vice vd och CFO på Hemsö Fastighets AB.
 • Utbildning: Ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.