Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledning

Johan Claesson

Johan Claesson

Tf Vd och koncernchef
 • Född 1951, Tf. Verkställande Direktör och Koncernchef i Catella AB sedan maj 2020. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav (April 2019): 1 100 910 A-aktier respektive 40 577 171 B-aktier.
 • Optionsinnehav (April 2019): 1 766 667.
 • Ägande: Via bolag och privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Christoffer Abramson

Finanschef
 • Född 1970. Finanschef i Catella AB och ingår i koncernledningen sedan oktober 2020.
 • Bakgrund: Kommer närmast från tjänsten som CFO på EF Real Estate Holdings i Boston och har dessförinnan varit CFO på GE Real Estate i London
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.