Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Revision

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Catella ska enligt bolagsordningen ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Årsstämman 2017 valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med auktoriserad revisor Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. Bolagets externa revisorer var närvarande vid ett styrelsesammanträde och ett revisionsutskottssammanträde. Utöver revisionen har PwC haft ett antal övriga uppdrag för Catella.

Revisionsarvode till revisorn ska enligt stämmobeslut utgå enligt godkänd räkning. Den ersättning som utgick till revisorerna för räkenskapsåret 2016 framgår av not 8 i Årsredovisningen 2016.

Gå till finansiella rapporter

Patrik Adolfson (1973) Revisor

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 Pricewaterhouse­Coopers AB (PwC).
Huvudansvarig revisor Patrik Adolfson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

  • Andra revisionsuppdrag: Attendo AB, Loomis AB, Nordstjernan Investment AB och Securitas AB.
  • Aktieinnehav: Inga. 
  • Optionsinnehav: Inga. 
  • Ägande: N/A

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.