Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Johan Claesson

Johan Claesson

Styrelsordförande

Född 1951, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.
Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (April 2021): 1 100 910 A-aktier respektive 42 563 838 B-aktier.
Optionsinnehav (April 2021): Inga. 
Ägande: Via bolag och privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseledamot
 
Född 1953, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i andra AP-fonden. Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB.
Bakgrund: Vd och CFO för Gambro AB, vd och koncernchef för Intrum Justitia Group, vice vd för ABB Group samt koncernchef för ABB Financial Services.
Utbildning: Högre allmän bankexamen.
Aktieinnehav (April 2021): 129 554 B-aktier. 
Optionsinnehav (April 2021): Inga
Obligationsinnehav (Mars 2021): 2 500 000 kr
Ägande: Privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

 

Tobias Alsborger

Styrelseledamot

Född 1976, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2020.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Suburban Industrial Properties AB och  styrelseledamot i Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale Holding AB och Terrace Holding AB.
Bakgrund: Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield).
Utbildning: Civilingenjör inom fastighet och finans
Aktieinnehav: 50 000 B-aktier.
Optionsinnehav (April 2021): Inga.
Ägande:  Via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Johan Damne

Johan Damne

Styrelseledamot
 
Född 1963, Styrelseledamot sedan februari 2014.
Övriga styrelseuppdrag: Vd för Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och vd-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzénkoncernen. Styrelseledamot i Arise AB (publ). 
Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (April 2021): 150 000 B-aktier.
Optionsinnehav (April 2021): Inga.
Ägande: Privat.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

 

Joachim Gahm

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 
Född 1964, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arise AB (publ) och Odin Fastigheter AB. Styrelseledamot Catella Fondförvaltning AB, Tryggkredit AB och kommunfullmäktigeledamot Danderyds kommun.
Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav (April 2021): Inga.
Optionsinnehav (April 2021): Inga.
Ägande: -
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anneli Jansson

Styrelseledamot

  • Född 1974, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2021. 
  • Övriga styrelseuppdrag: Verkställande direktör i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt styrelsesuppleant i Fastighetsägarna Sverige AB.
  • Bakgrund: Verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. 
  • Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan
  • Aktieinnehav (Maj 2021): 10 000 B-aktier
  • Optionsinnehav (Maj 2021): Inga.
  • Ägande: Privat
  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Daniel Algotsson

Revisor

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.
Andra revisionsuppdrag: Altor, Baseload, FCG Fonder och Proventus
Aktieinnehav (April 2021): Inga.
Optionsinnehav (April 2021): Inga.
Ägande: –