Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Johan Claesson

Johan Claesson

Styrelsordförande

Född 1951, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag samt styrelseuppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen, samt styrelseordförande i Apodemus Aktiebolag. VD och
styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc
Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom.
Innehav i bolaget:
1 100 910 A-aktier respektive 42 563 838 B-aktier i eget namn och genom bolag
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseledamot
 
Född 1953, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Andra AP-fonden
Bakgrund:VD och CFO för Gambro AB, VD och koncernchef för Intrum Justitia Group, vice VD för ABB Group, koncernchef för ABB Financial Services.
Utbildning: Högre allmän bankexamen.
Innehav i bolaget: 129 554 B-aktier och obligationer motsvarande 2 500 000 kr i eget namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

 

Tobias Alsborger

Styrelseledamot

Född 1976, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2020.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Suburban Industrial
Properties AB och styrelseledamot i Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale
Holding AB och Terrace Road Holding AB
Bakgrund: Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i
ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield)
Utbildning:Civilingenjör inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska
Högskolan
Innehav i bolaget: 50 000 B-aktier genom bolag
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anneli Jansson

Styrelseledamot

Född 1974, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2021. 

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt styrelsesuppleant i Fastighetsägarna Sverige AB samt ledamot i SNS förtroenderåd.
Bakgrund:Verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. Tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.
Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan
Innehav i bolaget: 10 000 B-aktier i eget namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Johan Damne

Johan Damne

Styrelseledamot
 
Född 1963, Styrelseledamot sedan 2014.
Andra pågående uppdrag: Styrelsorförande i CA Fastigheter AB, VD i
Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och VD-uppdrag i
andra bolag inom Claesson & Anderzénkoncernen. Styrelseledamot i Arise AB
(publ)
Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
Utbildning: Civilekonom vid Växjö universitet
Innehav i bolaget: 150 000 B-aktier i eget namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

 

Joachim Gahm

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 
Född 1964, Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arise AB och Odinviken Fastigheter AB. 
Bakgrund:Tidigare VD på E. Öhman J:or Investment AB samt aktiechef och viceverkställande direktör i E. Öhman J:or Fondkommission AB.
Utbildning:Civilekonom vid Stockholms universitet
Innehav i bolaget: 4 000 B-aktier i eget
namn
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Patrik Adolfson

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) är Catellas revisor sedan 2011. Huvudansvarig revisor är Patrik Adolfson, auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Andra revisionsuppdrag: AcadeMedia AB, Bonava AB, Nordstjernan AB, Pandox AB och SHH Bostad AB
Innehav i bolaget: