Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelse

Johan Claesson

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2008.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB, Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC och Leeds Group PLC.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: 1 087 437 A-aktier respektive 39 694 718 B-aktier.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Via bolag och privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Johan Damne

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan februari 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag i Claesson & Anderzén-koncernen.
 • Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: 150 000 B-aktier.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arise AB samt styrelseledamot i Kungsleden AB och SSM AB.
 • Bakgrund: Tidigare vice vd på E.Öhman J:or Fondkommission AB och vd på E.Öhman J:or Investment AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: Inga.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anna Ramel

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SPP Spar AB och Erik Penser Bankaktiebolag.
 • Bakgrund: Konsult inom regelverksfrågor (compliance) i den finansiella sektorn. Tidigare jurist och regelansvarig hos bland annat ABG Sundal Collier AB och Alfred Berg Fondkommission AB. 
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Aktieinnehav: Inga.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Jan Roxendal

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Exportkreditnämnden och Flexenclosure samt styrelseledamot för Magnolia Bostad AB.
 • Bakgrund: Tidigare verkställande direktör för Gambro AB, verkställande direktör och koncernchef Intrum Justitia Group, vice verkställande direktör ABB Group samt koncernchef ABB Financial Services.
 • Utbildning: Högre allmän bankexamen.
 • Aktieinnehav: 109 554 B-aktier. 
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Patrik Adolfson

Auditor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) has been Catella’s auditing firm since 2011. The auditor in charge is Patrik Adolfson, authorised public accountant and member of FAR.

Other audit assignments: Attendo AB, Loomis AB, Nordstjernan Investment AB and Securitas AB.

Shareholding (December 2016): None.

Warrants (December 2016): None.

Ownership: n/a.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.