Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelse

Johan Claesson

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2008.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB, CA Fastigheter AB, Alufab Ltd, K3Business Technology Group PLC och Leeds Group PLC.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: 1 087 437 A-aktier respektive 39 694 718 B-aktier.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Via bolag och privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Johan Damne

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan februari 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag i Claesson & Anderzén-koncernen.
 • Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: 150 000 B-aktier.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arise AB samt styrelseledamot i Kungsleden AB och SSM AB.
 • Bakgrund: Tidigare vice vd på E.Öhman J:or Fondkommission AB och vd på E.Öhman J:or Investment AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav: Inga.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anna Ramel

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan maj 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SPP Spar AB och Erik Penser Bankaktiebolag.
 • Bakgrund: Konsult inom regelverksfrågor (compliance) i den finansiella sektorn. Tidigare jurist och regelansvarig hos bland annat ABG Sundal Collier AB och Alfred Berg Fondkommission AB. 
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Aktieinnehav: Inga.
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Jan Roxendal

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Exportkreditnämnden och Flexenclosure samt styrelseledamot för Magnolia Bostad AB.
 • Bakgrund: Tidigare verkställande direktör för Gambro AB, verkställande direktör och koncernchef Intrum Justitia Group, vice verkställande direktör ABB Group samt koncernchef ABB Financial Services.
 • Utbildning: Högre allmän bankexamen.
 • Aktieinnehav: 109 554 B-aktier. 
 • Optionsinnehav: Inga.
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Daniel Algotsson

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Andra revisionsuppdrag: Vasakronan, Proventus, Mangold och FCG Fonder.

Aktieinnehav (december 2017): Inga.

Optionsinnehav (december 2017): Inga.

Ägande:

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.