Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelse

Johan Claesson

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande i Catella AB sedan 2011 och styrelseledamot sedan 2008.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav (April 2019): 1 100 910 A-aktier respektive 40 577 171 B-aktier.
 • Optionsinnehav (April 2019): 1 766 667.
 • Ägande: Via bolag och privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Johan Damne

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan februari 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Vd för Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och vd-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzénkoncernen. Styrelseledamot i Parnas Park Holding AB, S Fanfar AB och Glasbtn 2 AB.
 • Bakgrund: Vd i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav (April 2019): 150 000 B-aktier.
 • Optionsinnehav (April 2019): Inga.
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Nej.

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arise AB och Sustainable Growth Capital SGC AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Stiftelsen Josephinahemmet och S&A Sverige AB.
 • Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Aktieinnehav (April 2019): Inga.
 • Optionsinnehav (April 2019): Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Anna Ramel

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Erik Penser Bank AB (publ), Nordea Asset Management AB och Nordea Investment Management AB.
 • Bakgrund: Konsult inom regelverksfrågor (compliance) i den finansiella sektorn. Tidigare jurist och regelansvarig hos bland annat ABG Sundal Collier AB och Alfred Berg Fondkommission AB. 
 • Utbildning: Jur.kand.
 • Aktieinnehav (April 2019): Inga.
 • Optionsinnehav (April 2019): Inga.
 • Ägande: -
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Jan Roxendal

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella AB sedan 2011.
 • Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Exportkreditnämnden. Styrelseordförande, vd i och ägare av Roxtra AB. Vice ordförande i andra AP-fonden. Styrelseledamot i Magnolia Bostad AB.
 • Bakgrund: Vd och CFO för Gambro AB, vd och koncernchef för Intrum Justitia Group, vice vd för ABB Group samt koncernchef för ABB Financial Services.
 • Utbildning: Högre allmän bankexamen.
 • Aktieinnehav (April 2019): 129 554 B-aktier. 
 • Optionsinnehav (April 2019): Inga.
 • Obligationsinnehav (April 2019): 2 000 000 kr. 
 • Ägande: Privat.
 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: Ja.

Daniel Algotsson

Catellas revisionsbolag är sedan 2011 PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Huvudansvarig revisor Daniel Algotsson, Auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Andra revisionsuppdrag: Vasakronan, Proventus, Mangold och FCG Fonder.

Aktieinnehav (April 2019): Inga.

Optionsinnehav (April 2019): Inga.

Ägande:

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.