Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finansiellt mål

Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som rörelseresultat i förhållande till totala intäkter. Målet är att rörelsemarginalen över tid ska överstiga 15 procent.

IR-kontakter

Sverige

Michel Fischier

Head of Investor Relations and Group Communications
Direkt: +46 8 643 33 86
Ladda ner vCard