Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finansiellt mål

Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som rörelseresultat* i förhållande till totala intäkter. Målet är att rörelsemarginalen över tid ska överstiga 15 procent.

Rörelsemarginalen* för 2016 uppgick till:

  • Catella Gruppen: 13% (14%)
  • Corporate Finance: 10% (11%)
  • Asset Management and Banking: 18% (18%)

* Före förvärvsrelaterade poster

IR-kontakter

Niklas Bommelin

Investor Relations
Direkt: +46 8 463 34 26

Marcus Holmstrand

Finanschef
Direkt: +46 8 463 32 52

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.