Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finansiellt mål

Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som rörelseresultat* i förhållande till totala intäkter. Målet är att rörelsemarginalen över tid ska överstiga 15 procent.

Rörelsemarginalen* för 2018 uppgick till:

  • Catella Gruppen: 16% (20%)
  • Corporate Finance: 7% (11%)
  • Asset Management: 26% (30%)

* Före förvärvsrelaterade poster

IR-kontakter

Niklas Bommelin

Investor Relations
Direkt: +46 8 463 34 26

Christoffer Abramson

Finanschef
Direkt: +46 8 463 33 25