Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Finansiellt mål

Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som rörelseresultat* i förhållande till totala intäkter. Målet är att rörelsemarginalen över tid ska överstiga 15 procent.

Rörelsemarginalen* för 2018 uppgick till:

  • Catella Gruppen: 16% (20%)
  • Corporate Finance: 7% (11%)
  • Asset Management: 26% (30%)

* Före förvärvsrelaterade poster

IR-kontakter

Niklas Bommelin

Investor Relations
Direkt: +46 8 463 34 26

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.