Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella emitterar obligationslån

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 15 juni 2017 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 750 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procentenheter per år och har slutförfall 15 juni 2022.

Obligationslån 2017

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 15 juni 2017 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 750 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procentenheter per år och har slutförfall 15 juni 2022.

Obligationslånet noterades på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och togs upp till handel den 9 augusti 2017.

Ladda ner prospektet i pdf-format

Listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 5 december 2016 att Catellas A- och B-aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Sista dag för handel i Catellas aktier på Nasdaq First North Premier var den 16 december 2016 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad var den 19 december 2016.

Det skedd inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behövde inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ladda ner prospektet i pdf-format

Obligationslån 2012

Catella AB (publ) offentliggjorde den 14 september 2012 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet var femårigt och löpte med en rörlig ränta om tremånaders STIBOR plus 5,00 procent. Obligationslånet hade ett rambelopp om 300 mkr. Obligationslånet var sedan juli 2013 noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

Ladda ner prospektet i pdf-format

Prospekt kan beställas i pappersformat från Catellas huvudkontor:

Catella AB (publ)
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 6
Box 5894, 102 40 Stockholm.
Tel 08-463 33 10

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.