Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Karriär på Catella

Plats för din idé

Lediga tjänster
Vi tror på starka individer som utvecklar kunder inom fastighet och finans.
Professional
  • Vi åtar oss att upprätthålla principer och uppnå högsta standard för vår service. På Catella strävar vi alltid efter att leverera över det förväntade – Deliver beyond the expected!

Respectful
  • Vi välkomnar feedback och håller oss själva ansvariga för våra prestationer samt interagerar med värdighet och integritet. På Catella är vi stödjande och positiva.
Entrepreneurial
  • Vi ska bygga vidare på vårt rykte om djup kunskap och förståelse för våra marknader. Vi är mottagliga för nya idéer och innovativa när vi skapar våra produkter.

People-oriented
  • På Catella finns det alltid plats för din idé - våra anställda är vår bästa tillgång och våra kunder och investerare vårt primära fokus. Vi försöker lyssna, lära oss och svara. Catella-anställda tar ansvar för sina bidrag - vi kallar det Dealability.