Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
All typer Valda typer
9 mars 2018 | Nyheter

Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Räntorna har under en lång följd av år stadigt sökt sig allt lägre. Men nu är situationen annorlunda – allt tyder på att räntebotten passerats och att vi står inför en period med lätt stigande räntor. Går det att göra ränteplaceringar med god behållning i den nya miljön? Catella Fonder har alternativen för den som vill undvika en slagig aktiemarknad och negativ utveckling i långa traditionella räntefonder innehållande statspapper.

 • Mutual Funds
 • Sweden
9 mars 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 9 mars

Aktierna du ska äga när inflationen kommer

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
7 mars 2018 | Nyheter

Podcast: Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Sett till långa statspapper nåddes i den svenska marknaden de lägsta räntenivåerna i augusti 2016 och en amerikansk 10-årig obligation har under samma period dubblerats från cirka 1,5 procent till cirka 2,9 procent. Sedan månadsskiftet januari/februari i år har fokus i marknaden präglats av oro för en amerikansk ränteuppgång och inflation.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
6 mars 2018 | Nyheter

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet skapar bra resultat med nya teamet!

Det har bara gått två månader på 2018, men redan nu kan vi se tillbaka på kraftiga marknadsrörelser under årets inledning. Året inleddes starkt och i slutet av januari rapporterade bolagen siffror för fjärde kvartalet 2017, som överlag överträffade förväntningarna. Framförallt rapporterade cykliska bolag in starkt. Även bankerna, som väger tungt på svenska börsen, kom in över förväntan.

 • Mutual Funds
 • Sweden
28 februari 2018 | Nyheter

Catella Hedgefond - fondens avkastning drivs främst av bolagsspecifika val

2018 inleddes med stigande börs under låg volatilitet, men i februari föll börsen och volatiliteten steg markant. Catella Hedgefonds ambition är att skapa god riskjusterad avkastning med en låg risk och det med en låg korrelation mot aktie- och räntemarknaden. Hittills i år har Hedgefonden stigit med +0,5 procent till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden (som genererat 0,7 procent). Fondens avkastning drivs av bolagsspecifika val, inte av marknadsrisk, och dessa bolagsspecifika case är såväl långa som korta (blankning) positioner.  

 • Mutual Funds
 • Sweden
27 februari 2018 | Nyheter

Catella Fonder: Fondernas årsredogörelse 2017

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas årsredogörelse för 2017.

 • Mutual Funds
 • Sweden
23 februari 2018 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Bokslutskommuniké 2017

2017 blev ännu ett år med kraftig tillväxt i förvaltat kapital och intäkter vilket resulterade i ett rörel-seresultat justerat för jämförelsestörande poster om 414 miljoner kronor (258). Extra glädjande att se är att vår satsning på en europeisk plattform inom Property Investment Management börjar att visa betydande bidrag både för intäkter och rörelseresultat.

 • Catella Group
21 februari 2018 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar preliminära siffror för 2017 och genomför strategisk översyn av kortinlösen vilket medför minskade intäkter under 2018

Med anledning av den strategiska översynen av kortinlösen-verksamheten vilket medför minskade intäkter under 2018 väljer Catella att publicera preliminära siffror. Catellas totala intäkter för helåret 2017 uppgår till 2 477 mkr (2 027), rörelseresultat före nedskrivningar av immateriella tillgångar 414 mkr (258) och periodens resultat 284 mkr (207*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 192 mkr (122*). Slutgiltiga siffror publiceras i sin helhet fredagen den 23 februari 2018 i Catellas Bokslutskommuniké.

 • Catella Group
21 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Fastighetsmarknaden

Redan tidigt varnade Arvid Lindqvist, Catella Corporate Finance, för risken för prisfall på bostadsmarknaden. Nu följer vi upp detta med en web-TV.

15 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 15 februari

Bolaget som vinner när Real Madrid förlorar

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
12 februari 2018 | Nyheter

Marknadssyn 2018

Under 2017 har det lönat sig att lyssna på Catellas podcasts. Inte minst visade det sig när analytikern Arvid Lindquist varnade för överproduktion av bostadsbyggande i städerna och att kommersiella lokaler i mindre attraktiva lägen skulle kunna få det svårare - och så blev det verkligen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
8 februari 2018 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Aktieförvärv i IPM genomfört

Catella meddelade den 27 november 2017 att bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare i IPM Informed Portfolio Management B.V. (”IPM B.V.”) för att säkerställa fortsatt kontroll över dess dotterbolag IPM Informed Portfolio Management AB (”IPM AB”) Förvärvet var beroende av vissa villkor som nu har uppfyllts och transaktionen är genomförd.

 • Catella Group
6 februari 2018 | Nyheter

Hedgenordic - round table

Det var alltid min känsla att hedgefonder och family office aktörer delade mycket av samma DNA, med deras typiska entreprenörsdrivna boutique setup, med en önskan om att erhålla absolut avkastning som överträffar ett givet benchmark.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity

Inledningen av 2018 har varit stark för Catella Nordic Long Short Equity. Detta som ett resultat av goda bolagsval på både lång- och kortsidan. På långsidan (positioner för en stigande börs) kan nämnas innehaven i PGS, Storebrand och Xspray. Innehaven i Christian Hansen och Royal Unibrew har varit de främsta kortpositionerna (positioner för en fallande börs) för fonden.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
5 februari 2018 | Nyheter

Stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity

Inledningen av 2018 har varit stark för Catella Nordic Long Short Equity. Detta som ett resultat av goda bolagsval på både lång- och kortsidan. På långsidan (positioner för en stigande börs) kan nämnas innehaven i PGS, Storebrand och Xspray. Innehaven i Christian Hansen och Royal Unibrew har varit de främsta kortpositionerna (positioner för en fallande börs) för fonden.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 5 februari

En påse defensivt

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
2 februari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Catella Credit Opportunity en absolutavkastande räntefond med stor verktygslåda

Catella Credit Opportunity blev belönad med fem stjärnor i Morningstar samtidigt som den fyllde tre år i slutet av november. Nu berättar förvaltare Stefan Wigstrand om hur fonden skiljer sig från andra, om inledningen på året och hans tankar på 2018.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
1 februari 2018 | Nyheter

Val av jämförelseindex gör skillnad

På senare år har vi sett ett ökat sparande i passivt förvaltade fonder, eller indexfonder. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten. Även om vi på Catella Fonder står för aktiv förvaltning där vår analys och kunskap ligger till grund för vår fondförvaltning, så vill vi poängtera vikten av att välja rätt Indexfond.

 • Mutual Funds
 • Sweden
1 februari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Catella Hedgefond en byggsten för dig som söker en bra riskjusterad avkastning

Catella Hedgefond har levererat god riskjusterade avkastning under 2017, vad det innebär får vi höra i dagens web-tv. Förvaltare Martin Jonsson beskriver vad det är som drivit avkastningen under inledningen av året och hur de långa och korta postionerna normalt sett ser ut.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
31 januari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Tänk brett vid byggande av sparportföljer

Fokus för alla rådgivare och förvaltare är att skapa en optimal portfölj för kunden. Historiskt har man byggt denna portfölj baserat på två tillgångsklasser, aktier och obligationer. Beroende på kundens mål, spartid och riskvilja har mixen mellan de två tillgångsklasserna varierat.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
31 januari 2018 | Nyheter

Podcast - Marknadssyn 2018

Vart tar börsen vägen 2018?

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
25 januari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Börslunch 25 januari

"Två heta verkstadsaktier och en stökig"

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
22 januari 2018 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från extrastämma i Catella AB (publ)

Vid dagens extrastämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

 • Catella Group
19 januari 2018 | Pressmeddelande

Catella Wealth Management förstärks genom rekrytering av ytterligare en finansiell planerare

Catella Wealth Management har rekryterat Johan Thim som finansiell planerare. Johan Thim, som under de senaste 8 åren arbetat som finansiell planerare för Ålandsbanken, har bred erfarenhet inom internationell skatterätt och gränsöverskridande transaktioner.

 • Banking
10 januari 2018 | Nyheter

Marknadssyn

Vi sammanfattar 2017 med ett ord: stabilitet. Trots fortsatta räntehöjningar och minskad balansräkning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Trots minskade värdepappersköp från den europeiska centralbanken ECB. Trots en amerikansk president som minst sagt kan beskrivas som yvig och trots ett Nordkorea som skjutit både missiler och testat atombomber, har världens finansmarknader varit stabila. Till och med i Sverige som under många år varit något av ett tillväxtunder och där nu verkligheten kommit ikapp, har marknaden som helhet varit stabil.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 januari 2018 | Nyheter

Comfortably numb

En av rockikonerna Pink Floyds mest kända låtar, från albumet The Wall, som släpptes 1979. Låtens text handlar om hur albumets huvudperson Pink kollapsar och får medicin av en läkare för att kunna ta sig upp på benen, vilket gör att han känner sig comfortably numb (behagligt domnad). 

 • Mutual Funds
 • Sweden

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.