Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
21 februari 2019 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Omsorgsbolag på börsen - Tillväxt i fokus

En stor exponering och ett långsiktigt innehav som vi lyft fram tidigare är företaget Ambea. Då bolaget precis slutfört förvärvet av Aleris och avrapporterat 2018 tillsammans med sina branschkollegor Humana och Attendo känns det naturligt att blicka framåt mot 2019 och det stundande 20-talet.

 • Sverige
 • Mutual Funds
15 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Intäkter och kostnader relaterat till avvecklingen av affärsområdet Banking

Avvecklingen och avyttringen av verksamheterna inom Banking utvecklas enligt plan. Catella kommer i Bokslutskommunikén 2018, i enlighet med redovisnings-standarden IFRS, redovisa kostnader om 164 miljoner kronor och uppskjuten skattefordran om 51 miljoner kronor vilka avser 2019 och är hänförliga till avveckling av affärsområdet Banking. Enligt IFRS redovisas intäkterna från försäljningarna av Wealth Management Sverige och Luxemburg samt Kortutgivningsverksamheten först i samband med att affärerna slutförs.

 • Catella Group
11 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas avyttring av Wealth Management-verksamheten i Luxemburg genomförd

Den 26 oktober 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank (Luxemburg) SA. Transaktionen är nu avslutad och den slutliga köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor.

 • Catella Group
 • Sverige
7 februari 2019 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 7 februari

Handelns utmaning: "To butik or not to butik". Fövaltare Anna Strömberg och  Pär Andersson från Spiltan analyserar bland annat dagens rapporter och bjuder på aktietips. Icas vd Per Strömberg gästar också programmet denna dag då bolagets aktie stiger efter en stark kvartalsrapport.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
5 februari 2019 | Nyheter

Marknadsutsikter 2019

Börsen har inlett starkt 2019 efter ett dystert slut på fjolåret, men i stora delar av världen finns tecken på sämre tillväxt. Frågan är om detta är ett tillfälligt hack, orsakat av lageruppbyggnad, eller om en längre nedgång är på väg.

 • Sverige
 • Mutual Funds
31 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Marknadsutsikter 2019!

Börsen diskonterar fortsättningsvis sämre tillväxt, vilket ännu inte syns i bolagsvinsterna. Frågorna blir många; Har vi påbörjat en kraftig konjunkturförsämring? Hur blir rapportflödet för Q4 och Q1? Har börsen diskonterat för mycket redan så det är dags att köpa dippen? Blir USA och Kina överens i sina handelssamtal och börsen rusar? Får vi nya stimulanser från Kina och Europa?

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
25 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Björnfällan del 2 med Anders Wennberg och Thomas Elofsson

Förvaltare Anders Wennberg och Thomas Elofsson medverkar i senaste avsnittet av Björnfällan "The London Trade". Lyssna på del 2 här. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
18 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Börssnack med Martin Nilsson

Förvaltare Martin Nilsson medverkar i senaste avsnittet av Börssnack med Hansén & Olavi.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
18 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Björnfällan med Anders Wennberg och Thomas Elofsson

Förvaltare Anders Wennberg och Thomas Elofsson medverkar i senaste avsnittet av Björnfällan "The London Trade".

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
17 januari 2019 | Nyheter

Information om förändrat förvaltningsansvar

Catella har under de senaste åren successivt utvecklat sin förvaltning med ökat fokus på en hållbar förvaltning och absolutavkastande strategier. Utvecklingen i fonderna under 2018 blev inte vad vi hade tänkt oss och vi är inte nöjda, framförallt inte avseende Catella Nordic Long Short Equity. Vi genomför därför ett antal förändringar och omfördelar resurserna inom förvaltningsteamet.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
17 januari 2019 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Marknadssyn 2019

”Det är svårt att spå, särskild när det gäller framtiden.”  Karl Kristian Steincke

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 januari 2019 | Nyheter

Året som gått

”Half the time, I wonder why I have so much in stocks, and other times I wonder why I have so little” Detta citat från Jack Bogle, Vanguard, sammanfattar ganska väl det gångna året, men även investeringsbeslut överhuvudtaget.

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 januari 2019 | Nyheter

Ett utmanande 2018

Efter några års stabil utveckling på världens finansmarknader, visade marknaden åter prov på nyckfullhet och vi sammanfattar 2018 med ett ord: Utmanande.

 • Sverige
 • Mutual Funds

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.