Skip to content Go to main navigation Go to language selector
19 december 2017, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Web-TV: Catellas Riskavdelning, en viktig del av förvaltningen

Att hantera risker är en viktig del i vårt ”DNA” på Catella Fonder. Vår riskfunktion arbetar nära vårt förvaltningsteam för att löpande bevaka och följa upp riskprofilen och avkastningen för fondbolagets fonder. Detta möjliggör en mer fördjupad analys av produkterna och deras värdeskapande. Analysen bidrar till utvärdering och stöd internt inom fondbolaget, inte bara för vårt förvaltningsteam, utan även direkt mot kunder, där riskhantering i fonderna är en allt viktigare del för utvärdering av resultat.

Medarbetarna inom riskfunktionen har lång erfarenhet och djup kompetens om riskkontroll och fondbolagets produkter. De kan därmed hjälpa till med att hitta lösningar som både är affärsmässiga och bidrar till värdeskapande för kund, men också säkerställa att vår förvaltning och verksamhet följer alla gällande regelkrav som finns på marknaden.

Med spetskompetens om fondbolagets olika funktioner arbetar gruppen även med att kontrollera, förebygga, samt vid behov minska bolagets operationella risker.

Hör gärna av dig om det är något specifikt riskmått du skulle vilja veta mer om, eller om du har andra frågor till oss.

Läs mer om hur Catellas riskavdelning jobbar. 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 19 december 2017

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.