Skip to content Go to main navigation Go to language selector
31 januari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast - Marknadssyn 2018

Vart tar börsen vägen 2018?

I dagens Catella podcast diskuterar vi om utsikterna för 2018. Vi kommer att ge vår syn på förväntad utveckling i marknaden och vi lyfter fram vilka möjligheter vi ser för nordiska bolag. Podcasten belyser hur vi positionerar oss, sektorer av intresse, vår syn på hur räntemarknaden kommer att utvecklas och vilka möjligheter vi ser i positioner för kursnedgångar.

Ju fler bra börsår vi har efter varandra i marknaden, ju mer ökar farhågorna för risker bland investerare och media. I rådande marknad kan det vara bra att söka mer information för att själv kunna bilda sig en uppfattning om vad som verkar vara mer faktabaserat och vad som verkar vara mer drivet av psykologi.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.