Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 mars 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Sett till långa statspapper nåddes i den svenska marknaden de lägsta räntenivåerna i augusti 2016 och en amerikansk 10-årig obligation har under samma period dubblerats från cirka 1,5 procent till cirka 2,9 procent. Sedan månadsskiftet januari/februari i år har fokus i marknaden präglats av oro för en amerikansk ränteuppgång och inflation.

Catella tar pulsen på räntemarknaden, ser på riskerna för inflation, reder ut vad ränteuppgången innebär placeringsmässigt och visar på hur man kan skapa avkastning trots stigande räntor. Mikael Wickbom som diskuterar med Catella Fonders ränteförvaltare Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand. Det är två förvaltare som tidigare skött stora livförvaltningsportföljer och som idag har hand om Catella Fonders samtliga räntemandat. Hos Catella har de vidareutvecklat sin förvaltningsteknik med ökad flexibilitet och ökad mängd derivat.

GLÖM INTE ATT DU KAN PRENUMERERA PÅ VÅR KANAL I ITUNES. 

2018-03-06 Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.