Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 april 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Web-TV: Börslunch 10 april

Spotify har ingen glamourvärdering

Mekonomen och Tomra är två av bolagen som behandlas i dagens Börslunch. Förvaltare Anna Strömberg och Peter Bensson, SvD Börsplus medverkar tillsammans med Precise Biometrics ordförande Torgny Hellström. 

Torgny Hellström kommenterar utvecklingen för Precise Biometrics. I övrigt diskuteras Mekonomens vinstvarning, om det är dags att gå från tech till defensivt?, högutdelande bolag, är Tomra en hållbar vinnare?, befolkningstillväxt håller uppe bostadsrättspriser, förväntningar inför Q1-rapporter och avknoppingar brukar löna sig.

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

Börslunch 10 april 2018

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.