Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
11 december 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 10 december

Börsen svajar rejält. Förvaltare Anders Wennberg diskuterar orsakerna bakom detta med Gabriel Mellqvist. Dessutom avhandlas bland annat MTG, Schibsted, Swedish Match, laxaktier, dödskors och krokodilgap.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
4 december 2018 | Nyheter

Dags för en räntehöjning!

Styrräntorna är på väg upp och Riksbankschefen Stefan Ingves väntas inom kort avisera sin första räntehöjning på länge. Frågan är dock hur mycket räntan hinner höjas – konjunkturen visar redan tecken på avmattning. För Catellas räntefonder riktas intresset mot utvecklingen för spreadarna, det vill säga ränteskillnaden mot statsobligationer. Enligt förvaltarna är kompensationen för risktagandet i företagsobligationer i dag för liten, vilket gör det troligt att spreadarna går isär framöver.

 • Mutual Funds
 • Sweden
3 december 2018 | Nyheter

Catella Hedgefond: Kommentar kring utvecklingen

Catella Hedgefond är en fond med målsättning att leverera stabil avkastning med låg risk oavsett marknadsutvecklingen. Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. I förvaltningen används derivat för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden förväntas ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling över tid och kan därmed både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

 • Mutual Funds
 • Sweden
3 december 2018 | Nyheter

Podcast: Dags för en räntehöjning

Ingves har nu gett besked om att räntan troligen höjs i december eller februari och enligt Riksbankens räntebana har vi 1,15 procents reporänta i Q3 2021. Senaste förändring av reporäntan var för tre år sedan i december 2015, då en sänkning skedde med 15 punkter till -0,50 procent.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
23 november 2018 | Nyheter

Kommentar kring utvecklingen runt Catella Nordic Long short Euity

Vi har ända sedan inledningen av 2016 varit positionerade för en god konjunktur. Givet vår positiva konjunktursyn har vi även haft en positiv syn på börsen och fondens nettoexponering har varit tydligt positiv under en längre period. På långsidan har våra positioner främst varit inom cykliska sektorer som energi, industri och material. Emot detta har vi haft korta positioner i främst bolag med höga värderingar. Därtill har vi även haft derivatskydd. Även om våra kortpositioner har bidragit under oktober, så har våra långa positioner gått ner mycket mer. Detta har gjort att fonden tappat mer i avkastning än vad vi hade förväntat oss. Främst beror detta på fondens bolagsval, men även vår offensiva nettoexponering som under året varit 30-50 % har bidragit negativt till utvecklingen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
14 november 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 14 november

Börslunch fokuserar i dag helt på den danska rederijätten Maersk. Förvaltare Anders Wennberg i dagens börslunch tillsammans med Johan Eliason ör att kommentera konglomeratets utveckling och framtid.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
1 november 2018 | Nyheter

Halvdag på börsen den 2 november

Fredagen den 2 november är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Mutual Funds
 • Sweden
31 oktober 2018 | Nyheter

Är fastighetsoron över eller har den bara börjat?

Nedgången på bostadsmarknaden går mycket snabbare än många bedömare tror. Sett till nyproduktionen handlar det nästan om ett tvärstopp, enligt Catellas fastighetsanalytiker Arvid Lindqvist. Övergången från en trettioårig period av fallande realräntor till en stabilisering eller ökning av räntan får effekter även för kommersiella fastigheter – skillnaderna mellan bästa lägen och mindre bra väntas växa.

 • Mutual Funds
 • Sweden
29 oktober 2018 | Nyheter

Podcast: Fondpodden med Catella Balanserad

Peter Andreasson från fondpoden intervjuar förvaltare Ola Mårtensson om fonden Catella Balanserad. En blandfond som erbjuder avkastning till lägre risk än rena aktiefonder och större potential än räntefonder. Varför kan man vilja ha både aktier och ränteplaceringar? Backar en sådan här fond mindre vid en börskrasch?

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
25 oktober 2018 | Nyheter

Podcast: Är fastighetsoron över eller har den bara börjat?

Stockholms bostadsrättspriser föll i snitt drygt 10 procent från toppen under våren 2017 och ligger fortsatt kvar på lägre nivåer. Vi har fått ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter i flera av Sveriges städer med följd av sänkta priser, avtal med avgiftsfria perioder och annat som kan locka till köp. Juridiskt ifrågasätts också de avtal som ingåtts.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
24 oktober 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 24 oktober

Förvaltare Anna Strömberg i dagens börslunch tillsammans med Jonas Elofsson från Affärsvärlden. Nordea, Axfood , Tomra, Boliden, Enea och Betsson är några av dagens rapporterande bolag. Inwidos vd Håkan Jeppson intervjuas.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
22 oktober 2018 | Nyheter

Web-TV: Catelladagen 2018

Catelladagen gick av stapeln förra veckan och intresset har varit otroligt stort. Det var ett kunskapsspäckat schema med intressanta föredragshållare. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
17 oktober 2018 | Nyheter

Web-TV: Börsmorgon 17 oktober

Förvaltare Anna Strömberg i dagens börsmorgon. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
2 oktober 2018 | Nyheter

Catella Balanserad – 5 stjärnor i Morningstar

Fonden Catella Balanserad har länge haft god avkastning och belönades nyligen med fem stjärnor av Morningstar (på 3 och 5 år per 180921). Fonden har ett globalt perspektiv och består av samtliga tillgångsslag. Enligt fondens förvaltare Ola Mårtensson är aktier generellt sett ännu inte dyra - inte ens i USA. Och för första gången på flera år kan det dessutom vara dags för en comeback för de japanska bolagen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
1 oktober 2018 | Nyheter

Högt vatten och långa trender

"Det är när tidvattnet drar sig tillbaka som man ser vilka som badar nakna", sa den amerikanska finansgurun Warren Buffet om bankerna under finanskrisen. Efter en av de torraste somrarna i mannaminne kan det tyckas märkligt att prata om högvatten, men på de finansiella marknaderna kan det vara mer relevant.

 • Mutual Funds
 • Sweden
28 september 2018 | Nyheter

Podcast: Catella Balanserad 5 stjärnor i Morningstar

Catella Podcast fokuserar denna gång på Catella Balanserad som är en bred portfölj med Catellas egna fonder som bas. Fonden är ett bra exempel på den Moderna portföljen, där aktie- och ränteinnehav balanseras med alternativtillgångar. Målet är att kunna erbjuda en fond med attraktiv långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden steg med 2.17 % under augusti månad. Och är belönad med 5 stjärnor i Morningstar på 3 respektive 5 år (2018-09-21).

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
25 september 2018 | Nyheter

Web-TV: Catella Sverige Index blir Catella Sverige Hållbart Beta

Catella Sverige Index blir en hållbar fond och byter namn till Catella Sverige Hållbart Beta. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
17 september 2018 | Nyheter

Catella Sverige Index blir en hållbar fond

Idag, måndag 17 september, byter Catella Sverige Index namn till Catella Sverige Hållbart Beta. Anledningen till namnbytet är att vi nu tar nästa steg för att göra fonden till en hållbar fond som investerar brett i det svenska aktieindexet SIXRX, men samtidigt väljer bort ett antal branscher och bolag som vi inte anser är hållbara långsiktigt. I samtliga fonder har vi förtydligat och förbättrat processen kring hållbarhet och har idag en exkluderingsgräns för samtliga fonder och arbetar med bolagspåverkan för alla våra innehav.

 • Mutual Funds
 • Sweden
12 september 2018 | Nyheter

Web-TV: DI 11 september

Förvaltare Martin Nilsson i DI-TV med temat: Experterna synar de svenska verkstadsbolagen

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
4 september 2018 | Nyheter

Catella Hedgefond - okorrelerad förvaltning

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera stabil avkastning till en låg risk oavsett marknadsutvecklingen. Fonden investerar i huvudsak i nordiska aktier och obligationer, samt i derivat. Hållbarhet är en integrerad del av förvaltningsarbetet och fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, därför undviker vi helt långa positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen. Derivat används i förvaltningen för att såväl skydda kapitalet som att öka avkastningsmöjligheterna. Fonden strävar efter att ha en låg samvariation med aktie-, kredit- och obligationsmarknadernas utveckling och har därmed möjligheten att både höja den förväntade avkastningen samt sänka den förväntade risken i en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

 • Mutual Funds
 • Sweden
4 september 2018 | Nyheter

Utsikter för hösten och positionering

Ekonomin är inne i ett sent stadium av cykeln, vilket enligt all erfarenhet borde få ett par följder. Lönerna och inflationen borde börja ta fart, med högre styrräntor som följd.Hittills har dock förutsägelserna inte fullt ut blivit verklighet vilket bland annat skapat problem för några av Catellas fonder. Förvaltarna Thomas Elofsson och Martin Jonsson är dock vid gott mod och tror på en i flera avseenden bättre höst.

 • Mutual Funds
 • Sweden
4 september 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 4 september

Förvaltare Martin Nilsson gästar Börslunch tillsammans med Homan Panahi. Rapportaktuella Sectra är ett av bolagen som tas upp. Gästerna  pratar dessutom om noteringar inom Life Science. Martin Nilsson tipsar även om järnvägsbolaget NRC Group och om Nordic Waterproofing.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
29 augusti 2018 | Nyheter

Podcast: Marknadssyn för hösten och positionering

Vi ger vår syn på förväntad utveckling i marknaden givet den rådande geopolitiska oron, det högaktuella handelskriget, samt mycket mer. Vi belyser hur vi positionerar oss, sektorer av intresse och beskriva vilka möjligheter vi ser i positionerna.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
28 augusti 2018 | Nyheter

Catella Fonder: Fondernas halvårsredogörelse 2018

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas halvårsredogörelse för 2018. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
13 augusti 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch sommar 9 augusti

Förvaltare Martin Nilsson gästar säsongens sista Börslunch Sommar och bjuder på en genomgång av oljemarknaden och fyra aktiecase.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
5 juli 2018 | Nyheter

Hållbarhet den röda tråden i Almedalen

Sällan har man en sådan stark känsla av att "alla är här" som i Almedalen. Kända ansikten från Radio och TV, politiken, näringslivet och en och annan knäppgök - alla är här. På varje liten innergård går diskussionen varm och man ser inte ens segelbåtarna i hamnen för alla tält som står uppradade på kajen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
29 juni 2018 | Nyheter

Hållbart sparande för bufferten!

Att spara till en buffert för oväntade utgifter är förmodligen ett av de viktigaste sparandena av allt. När väl den bufferten är löst, så bör man skapa en bra mix för den något längre sparhorisonten. Den som ska anpassas för de längre målen och drömmarna.

 • Mutual Funds
 • Sweden
28 juni 2018 | Nyheter

Mark Twain och framtiden

När vi sammanfattade 2017 konstaterade vi att det var ett ovanligt stabilt år både ur ett konjunktur och marknadshänseende. Första halvåret 2018 har bjudit på mer rörelser på marknaden och i takt med mindre expansiv penningpolitik ökar också riskerna för bakslag både i världsekonomin och på finansmarknaden. Den enskilt viktigaste faktorn för marknaden är frågan om när nästa lågkonjunktur infinner sig.

 • Mutual Funds
 • Sweden
27 juni 2018 | Nyheter

Halvtidsvila och sommarsemester

Sommarsemester och fotbolls VM. Den fantastiska inledningen på den svenska sommaren påminner om tidiga barndomens somrar då solbrännan sågs lika självklar som glasspauserna med Puckstång eller Storstrut. Fotbolls VM kommer ju alltid att påminna min generation om 1994, när man nattetid höll tummarna för att det omöjliga ändå skulle kunna få ske. Sommar och semester ger även tid för lite välbehövlig reflektion över vardagen. Finansmarknaderna är ju lite som livet självt, fyllt av drömmar, utmaningar, hopp och besvikelser. I bästa fall framgång, lycka och glädje.

 • Mutual Funds
 • Sweden
19 juni 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 18 juni

Förvaltare Anna Strömberg och Johan Thorén, från Strand Kapitalförvaltning, presenterar sina sommarportföljer i dagens börslunch. Portföljerna innehåller bland annat Electrolux, Novo Nordisk, Saab och Climeon.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
15 juni 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 15 juni

Förvaltare Martin Nilsson och Anders Rudolfsson från DNB deltog i dagens börslunch där de pratar sina favoritportföljer och diskuterar Epirocs börsdebut.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
7 juni 2018 | Nyheter

Tomra – och konsten att vara långsiktig

De flesta investerare jag har träffat, inklusive undertecknad, vill beskriva sin investeringshorisont som långsiktig. Detta kan mycket väl stämma, men i vissa fall kan också ordet användas då en investering inte riktigt utvecklats som planerat. – Vi har en långsiktig syn på bolaget, kan ibland översättas med orden ”vi har haft fel kortsiktigt, men behåller vi innehavet tillräckligt länge kommer det att vända”.

 • Mutual Funds
 • Sweden
7 juni 2018 | Nyheter

Får man blanka ohållbara aktier i en hållbarhetsfond?

Hållbarhet blir ett allt viktigare kriterium vid val av aktier i fondernas portföljer. Men förutom att använda det som verktyg för att välja bort vissa bolag kan det också användas för att välja in nya aktier i portföljen. Det understryker Anna Strömberg, som arbetar som hållbarhetsansvarig och förvaltare av Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
23 maj 2018 | Nyheter

Web-TV: Börsmorgon 23 maj

Förvaltare Martin Nilsson deltog i dagens börsmorgon.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
21 maj 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 21 maj

Förvaltare Anders Wennberg deltar i dagens Börslunch tillsammans med Per Johansson från Bodenholm.  

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
21 maj 2018 | Nyheter

Web-TV: Lär dig hur man blankar aktier.

Vart är börsen på väg? Är botten nådd? Är toppen nådd? När går jag in?

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
18 maj 2018 | Nyheter

Web-TV: Hur navigerar vi dagens kreditmarknad

2017 var ett riktigt bra år för alla våra räntefonder. Fonderna, Catella Credit Opportunity och Catella Nordic Corporate Bond Flex, fortsatte starkt under januari och har sedan dess haft en något svagare utveckling.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
9 maj 2018 | Nyheter

Web-TV: Tre framgångsrika år med Catella Nordic Long Short Equity teamet

Det har varit en stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity och förvaltarteamet Martin Nilsson och Ola Mårtensson nu har förvaltat fonden i tre år. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
8 maj 2018 | Nyheter

Halvdag på börsen den 9 maj

Onsdagen den 9 maj är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.  

 • Mutual Funds
 • Sweden
7 maj 2018 | Nyheter

Sammanfattning av Q1-Rapporter med Sven Thorén och Henrik Gripenvik

Säsongen av bolagsrapporter för årets första kvartal har visat på en relativt stark utveckling, bland annat för verkstadsbolagen. Två av Catella Fonders förvaltare, Sven Thorén som deltar i förvaltningen av Catella Hedgefond, och Henrik Gripenvik, som är med och förvaltar Catella Sverige Aktiv hållbarhet, anser att rapporterna visar att många bolag har en del kvar att ge i nuvarande konjunkturcykel.

 • Mutual Funds
 • Sweden
4 maj 2018 | Nyheter

Web-Tv: Vart är börsen på väg?

Mikael Wickbom deltog den 2 maj vid Aktiespararnas Aktiedag på Operaterassen i Stockholm. Han pratade om vår syn på börsen 2018.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
4 maj 2018 | Nyheter

Stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity

Innan vi går igenom utvecklingen för Catella Nordic Long Short så vill vi inleda med att säga att Martin Nilsson och Ola Mårtensson nu har förvaltat fonden i tre år. Tre år är en viktig mätpunkt för utvärderare och analytiker av fonder. Därför är det extra glädjande att summera dessa tre år. Catella Nordic Long Short skapade +29* procent mot Stockholmsbörsens +18,7* procent (SIXRX per 2018-04-30). Detta till en standardavvikelse på 14,6* procent för SIXRX och 7,4* procent på Catella Nordic Long Short och en korrelation på cirka 0,4*. ”Vi är mycket glada över det vi presterat vad gäller riskjusterad avkastning, och vi fortsätter med vår målsättning - att skapa god riskjusterad avkastning oavsett börsklimat” – säger Martin Nilsson.

 • Mutual Funds
 • Sweden
3 maj 2018 | Nyheter

Podcast: Q1-Rapporter med Sven Thorén Och Henrik Gripenvik

Efter ett par skakiga börsmånader i februari och mars så har börskurser kommit ned och det är högt ställda förväntningar på första kvartalets rapportutfall. Ericssons rapport utlöste en kraftigt positiv börsreaktion och fler starka reaktioner är att vänta. En svag svensk krona hjälper exportbolagen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
27 april 2018 | Nyheter

Halvdag på börsen den 30 april!

Måndagen den 30 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Mutual Funds
 • Sweden
26 april 2018 | Nyheter

Web-TV: Nu tar vi steget mot att göra Catella Hedgefond ännu mer hållbar

Catella startade sin resa 2009 för att integrera hållbarhet i investeringsprocessen genom att skriva på UNPRI (FNs principer för hållbara investeringar) i vilka vi förbinder oss att ta hänsyn till frågor gällande miljö, sociala aspekter och ägarfrågor i vårt beslutsfattande, samt verka för en ökad transparens och öppenhet i dessa frågor.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
10 april 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 10 april

Spotify har ingen glamourvärdering

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
9 april 2018 | Nyheter

Navigera rätt i aktiemarknaden

Världsekonomin har på senare tid skakats av amerikanska utspel om tullar, på stål och aluminium. Kina har svarat med att avisera tullar på varor som bland annat fläskkött, men det är för tidigt att dra paralleller med 1930 då världshandeln krympte med 70 procent.I stället ser den globala ekonomin ut att stå inför en ovanligt stark period, med en synkroniserad uppgång i såväl USA som på andra håll – och dessutom i flera olika branscher. Det är Danske Banks strateg Mattias Sundling och Catella Fonders Henrik Gripenvik, som förvaltar Catella Aktiv Sverige Hållbarhet, ganska eniga om.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 april 2018 | Nyheter

Podcast: Navigera rätt med Mattias Sundling

Mattias Sundling, aktiestrateg från Danske Bank, är en av branschens mer erkända analytiker. Han har tidigare arbetat på Di och HQ Bank. Han gästar nu Catella podcast för en diskussion med Mikael Wickbom och förvaltare Henrik Gripenvik om sin sektorsyn på nordiska aktier. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
28 mars 2018 | Nyheter

Web-TV: Hur allokerar Catella portföljen nu?

Under en längre tid har vi, som ni vet, förespråkat att den klassiska 50/50 portföljen bestående av aktier och obligationer bör ifrågasättas och ses över. 

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
27 mars 2018 | Nyheter

Halvdag på börsen 29 mars

Torsdagen den 29 mars är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Mutual Funds
 • Sweden
26 mars 2018 | Nyheter

Web-TV: Stockpickingresultat i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Teamet bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet berättar om vad som bidragit till fondens avkastning under inledningen av året.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
23 mars 2018 | Nyheter

Allvädersjacka eller kackerlacka?

Strålande vårsol, men fortfarande några minusgrader i huvudstaden. För ovanlighetens skull ligger snön kvar sent på säsongen, men man kan via dagsmejan ana att varmare och ljusare tider stundar. Mitt i denna brytningstid kom jag att tänka på allvädersjackan. Det ultimata klädesplagget, anpassat för att tåla vind och regn, men som samtidigt på ett smidigt sätt kan knäppas upp och ventileras när solen ligger på eller den fysiska ansträngningen ökar. Självklart kan även detta ämne användas som en metafor i jakten på den ultimata portföljen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
9 mars 2018 | Nyheter

Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Räntorna har under en lång följd av år stadigt sökt sig allt lägre. Men nu är situationen annorlunda – allt tyder på att räntebotten passerats och att vi står inför en period med lätt stigande räntor. Går det att göra ränteplaceringar med god behållning i den nya miljön? Catella Fonder har alternativen för den som vill undvika en slagig aktiemarknad och negativ utveckling i långa traditionella räntefonder innehållande statspapper.

 • Mutual Funds
 • Sweden
9 mars 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 9 mars

Aktierna du ska äga när inflationen kommer

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
7 mars 2018 | Nyheter

Podcast: Räntorna stiger, se till att uppdatera dig på dess följdeffekter!

Sett till långa statspapper nåddes i den svenska marknaden de lägsta räntenivåerna i augusti 2016 och en amerikansk 10-årig obligation har under samma period dubblerats från cirka 1,5 procent till cirka 2,9 procent. Sedan månadsskiftet januari/februari i år har fokus i marknaden präglats av oro för en amerikansk ränteuppgång och inflation.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
6 mars 2018 | Nyheter

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet skapar bra resultat med nya teamet!

Det har bara gått två månader på 2018, men redan nu kan vi se tillbaka på kraftiga marknadsrörelser under årets inledning. Året inleddes starkt och i slutet av januari rapporterade bolagen siffror för fjärde kvartalet 2017, som överlag överträffade förväntningarna. Framförallt rapporterade cykliska bolag in starkt. Även bankerna, som väger tungt på svenska börsen, kom in över förväntan.

 • Mutual Funds
 • Sweden
28 februari 2018 | Nyheter

Catella Hedgefond - fondens avkastning drivs främst av bolagsspecifika val

2018 inleddes med stigande börs under låg volatilitet, men i februari föll börsen och volatiliteten steg markant. Catella Hedgefonds ambition är att skapa god riskjusterad avkastning med en låg risk och det med en låg korrelation mot aktie- och räntemarknaden. Hittills i år har Hedgefonden stigit med +0,5 procent till en betydligt lägre risk än aktiemarknaden (som genererat 0,7 procent). Fondens avkastning drivs av bolagsspecifika val, inte av marknadsrisk, och dessa bolagsspecifika case är såväl långa som korta (blankning) positioner.  

 • Mutual Funds
 • Sweden
27 februari 2018 | Nyheter

Catella Fonder: Fondernas årsredogörelse 2017

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas årsredogörelse för 2017.

 • Mutual Funds
 • Sweden
15 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 15 februari

Bolaget som vinner när Real Madrid förlorar

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
12 februari 2018 | Nyheter

Marknadssyn 2018

Under 2017 har det lönat sig att lyssna på Catellas podcasts. Inte minst visade det sig när analytikern Arvid Lindquist varnade för överproduktion av bostadsbyggande i städerna och att kommersiella lokaler i mindre attraktiva lägen skulle kunna få det svårare - och så blev det verkligen.

 • Mutual Funds
 • Sweden
6 februari 2018 | Nyheter

Hedgenordic - round table

Det var alltid min känsla att hedgefonder och family office aktörer delade mycket av samma DNA, med deras typiska entreprenörsdrivna boutique setup, med en önskan om att erhålla absolut avkastning som överträffar ett givet benchmark.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity

Inledningen av 2018 har varit stark för Catella Nordic Long Short Equity. Detta som ett resultat av goda bolagsval på både lång- och kortsidan. På långsidan (positioner för en stigande börs) kan nämnas innehaven i PGS, Storebrand och Xspray. Innehaven i Christian Hansen och Royal Unibrew har varit de främsta kortpositionerna (positioner för en fallande börs) för fonden.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
5 februari 2018 | Nyheter

Stark inledning på året för Catella Nordic Long Short Equity

Inledningen av 2018 har varit stark för Catella Nordic Long Short Equity. Detta som ett resultat av goda bolagsval på både lång- och kortsidan. På långsidan (positioner för en stigande börs) kan nämnas innehaven i PGS, Storebrand och Xspray. Innehaven i Christian Hansen och Royal Unibrew har varit de främsta kortpositionerna (positioner för en fallande börs) för fonden.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 februari 2018 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 5 februari

En påse defensivt

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
2 februari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Catella Credit Opportunity en absolutavkastande räntefond med stor verktygslåda

Catella Credit Opportunity blev belönad med fem stjärnor i Morningstar samtidigt som den fyllde tre år i slutet av november. Nu berättar förvaltare Stefan Wigstrand om hur fonden skiljer sig från andra, om inledningen på året och hans tankar på 2018.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
1 februari 2018 | Nyheter

Val av jämförelseindex gör skillnad

På senare år har vi sett ett ökat sparande i passivt förvaltade fonder, eller indexfonder. Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under 2017 gick närmare 80 procent (37,4 mdkr) till indexfonder. Indexfonder utgjorde vid utgången av 2017 närmare 16 procent av den samlade aktiefondförmögenheten. Även om vi på Catella Fonder står för aktiv förvaltning där vår analys och kunskap ligger till grund för vår fondförvaltning, så vill vi poängtera vikten av att välja rätt Indexfond.

 • Mutual Funds
 • Sweden
1 februari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Catella Hedgefond en byggsten för dig som söker en bra riskjusterad avkastning

Catella Hedgefond har levererat god riskjusterade avkastning under 2017, vad det innebär får vi höra i dagens web-tv. Förvaltare Martin Jonsson beskriver vad det är som drivit avkastningen under inledningen av året och hur de långa och korta postionerna normalt sett ser ut.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
31 januari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Tänk brett vid byggande av sparportföljer

Fokus för alla rådgivare och förvaltare är att skapa en optimal portfölj för kunden. Historiskt har man byggt denna portfölj baserat på två tillgångsklasser, aktier och obligationer. Beroende på kundens mål, spartid och riskvilja har mixen mellan de två tillgångsklasserna varierat.

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
31 januari 2018 | Nyheter

Podcast - Marknadssyn 2018

Vart tar börsen vägen 2018?

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • Podcast
25 januari 2018 | Nyheter

Web-Tv: Börslunch 25 januari

"Två heta verkstadsaktier och en stökig"

 • Mutual Funds
 • Sweden
 • WebTv
10 januari 2018 | Nyheter

Marknadssyn

Vi sammanfattar 2017 med ett ord: stabilitet. Trots fortsatta räntehöjningar och minskad balansräkning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Trots minskade värdepappersköp från den europeiska centralbanken ECB. Trots en amerikansk president som minst sagt kan beskrivas som yvig och trots ett Nordkorea som skjutit både missiler och testat atombomber, har världens finansmarknader varit stabila. Till och med i Sverige som under många år varit något av ett tillväxtunder och där nu verkligheten kommit ikapp, har marknaden som helhet varit stabil.

 • Mutual Funds
 • Sweden
5 januari 2018 | Nyheter

Comfortably numb

En av rockikonerna Pink Floyds mest kända låtar, från albumet The Wall, som släpptes 1979. Låtens text handlar om hur albumets huvudperson Pink kollapsar och får medicin av en läkare för att kunna ta sig upp på benen, vilket gör att han känner sig comfortably numb (behagligt domnad). 

 • Mutual Funds
 • Sweden

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.