Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
4 juni 2024 | Nyheter

Catella rådgivare åt PEAB vid avyttring av Knallerian

Cernera Fastigheter förvärvar handelsfastigheten Knallerian i Borås. Catella var rådgivare till säljaren PEAB.

 • Sverige
 • Corporate Finance
30 maj 2024 | Nyheter

Catella var rådgivare till K2A när Lansa Fastigheter förvärvade nyproducerad bostadsfastighet i Lund

Catella agerade rådgivare till K2A vid avyttringen av en bostadsfastighet i Råbylund, ett modernt bostadsområde strax sydost om centrala Lund.

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • Corporate Finance
27 maj 2024 | Nyheter

Catella rådgivare till Schroders Real Estate när Wihlborgs förvärvar kontorsfastighet i Malmö

Catella var rådgivare till Schroders Real Estate vid avyttringen av en kontorsfastighet intill Hyllie station i Malmö.

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • Corporate Finance
22 maj 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 22 maj 2024. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

 • Catella Group
6 maj 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Fokus på utveckling av en motståndskraftig verksamhet genom konjunkturcykeln

Vi fortsätter att konsekvent förbättra vår verksamhet för ökad flexibilitet och motståndskraft genom konjunkturcykler. Det gör vi genom att investera i nya produkter och ett bredare erbjudande för att anpassa oss till ett högre ränteläge och lägre transaktionsvolymer. Samtidigt som vi bibehåller vårt förvaltade kapital sänker vi också kostnaderna. Vårt fokus är att effektivisera och digitalisera vår verksamhet samtidigt som vi skapar nya innovativa produkter och lösningar för våra kunder.

 • Catella Group
12 april 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, (”Bolaget” eller ”Catella”) äger rum onsdagen den 22 maj 2024 kl. 10.00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med § 11 i bolagsordningen.

 • Catella Group
11 april 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar årsredovisning för 2023

Catella AB (publ) har idag publicerat årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 och finns att ladda ner på www.catella.com.

 • Catella Group
2 april 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella har genomfört återköp av teckningsoptioner

Vid extra bolagstämman i Catella AB som hölls onsdagen den 20 mars 2024 beslutades att Catella skulle lämna ett villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner ("Återköpserbjudandet") av serie 2020/2024:A och serie 2020/2025:B utgivna inom ramen för Catellas långsiktiga incitamentsprogram. 2 450 000 teckningsoptioner har nu återköpts.

 • Catella Group
20 mars 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Catella AB

Extra bolagstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 20 mars 2024. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens förslag.

 • Catella Group
1 mars 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande i Catella AB

Valberedningen har beslutat att föreslå Sofia Watt till ny styrelseordförande i Catella AB vid årsstämman den 22 maj 2024. Därtill föreslås Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Bakgrunden är att nuvarande styrelseordförande Johan Claesson meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

 • Catella Group
26 februari 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB

Extra bolagsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, (”Bolaget” eller ”Catella”) äger rum onsdagen den 20 mars 2024 kl. 16.00 på Advokatfirman Cederquists kontor, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 15.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med § 11 i bolagsordningen.

 • Catella Group
9 februari 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella Bokslutskommuniké JANUARI – DECEMBER 2023

I en avvaktande marknad 2023 fortsatte Catella att investera för långsiktigt värdeskapande. Vi expanderade Investment Management i Frankrike, förstärkte vår kapitalresningsfunktion, utvecklade nya investeringsstrategier och ökade ytterligare vår ambition inom digitalisering och AI. Under året anpassade vi även organisationen till det förändrade marknadsklimatet. Med viss ljusning i sikte för 2024 står vi väl rustade att fortsätta skapa kund-, aktieägar- och samhällsvärde framåt.

 • Catella Group
6 februari 2024 | Nyheter

Catella rådgivare till Fastighets AB Regio vid försäljningen av Råby Centrum i Västerås.

Artikel från Fastighetsvärlden: För 70 miljoner kronor är Västerås stad på väg att gå i mål med köpet av Råby centrum, fastigheten Lövhagen 29, från Regio.

 • Sverige
 • Corporate Finance
6 februari 2024 | Pressmeddelande

Catella förstärker Corporate Finance genom Theodor Jarnhammar som ny partner

Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Stockholm genom att Theodor Jarnhammar ansluter som ny partner i den nya rollen som Head of Office Transactions. Theodor Jarnhammar kommer närmast från JLL Capital Markets som Senior Director.

 • Sverige
 • Corporate Finance
31 januari 2024 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

  25 januari 2024 | Nyheter

  Catella rådgivare när Infrahubs säljer logistik till Blackrock

  Infrahubs har tecknat avtal om att sälja en ny stor logistikfastighet om 31.500 kvm i Vaggeryds kommun till den globala kapitalförvaltaren Blackrock.

  • Sverige
  • Corporate Finance
  22 januari 2024 | Nyheter

  Catella rådgivare när Nordr säljer nyproduktion i Göteborg

  Catella har varit rådgivare vid försäljning av 76 nyproducerade hyresbostäder i Göteborg till Realy Bostad

  • Sverige
  • Corporate Finance
  18 januari 2024 | Nyheter

  Catella rådgivare i tre affärer när Grandab förvärvar

  Catella har varit rådgivare vid försäljning av bostadsprojektet Bollestad Ängar i Kungälv, en vård/projektfastighet i Lyckorna och ett datacenter i Kungälv.

  • Sverige
  • Corporate Finance