Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
17 april 2019 | Nyheter

Halvdag på börsen 18 april

Torsdagen den 18 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 april 2019 | Nyheter

E-handel - Snabbt, Billigt/dyrt, hållbart?

E-handel svarar för en allt större del av svenskarnas totala inköp och företag som fokuserar på online belönas med klart högre tillväxt än handlare med fysiska butiker. För att få en bättre överblick av e-handelns framväxt och dess påverkan på traditionell handel samlade Catella Fonder till månadens podcast några bedömare med insikter på området: Carnegies detaljhandelsanalytiker Niklas Ekman, Catella Fonders förvaltare Anders Wennberg samt Sandra Gadd, som är business development director på Boozt.com.

 • Sverige
 • Mutual Funds
5 april 2019 | Nyheter

Podcast: E-handel: Snabbt, billigt/dyrt, hållbart?

Trenden mot e-handel ökar. Det ställer nya krav på befintliga aktörer och öppnar möjligheter för nya. Vilka är vinnarna och vad innebär butiksdöden för fastighetsägarna och sysselsättning inom tjänstesektorn?

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
5 april 2019 | Nyheter

Web-TV: Börsrådet 5 april

Förvaltare Martin Nilsson ger aktietips i dagens börsråd.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
3 april 2019 | Nyheter

Podcast: Placerapodden - hel & ren på börsen

Denna vecka besöker förvaltare av Anna Strömberg och Martin Nilsson Placerapodden. Martin och Anna berätta om sina respektive fonder och ger sin syn på börsen. Dessutom berättar Anna och Martin om flera av sina nuvarande investeringsteman.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
1 april 2019 | Nyheter

Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Vid inledningen av året tog Catella Fondförvaltning AB (Catella) beslut om att samordna förvaltningen av Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/ Short Equity till ett och samma team. Detta för att öka synergier och för att ta ytterligare ett steg mot en än mer marknadsneutral och väldiversifierad förvaltningsstil.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 mars 2019 | Nyheter

Web-TV: Börsrådet 29 mars

Förvaltare Anna Strömberg ger aktietips i dagens börsråd. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
29 mars 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas avyttring av kortutgivnings-verksamheten slutförd

Den 18 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra sin kortutgivningsverksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A. Avyttringen är nu slutförd och den fasta köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 126 miljoner kronor och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt cirka 240 miljoner kronor.

 • Catella Group
29 mars 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas avyttring av kortutgivnings-verksamheten slutförd

Den 18 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra sin kortutgivningsverksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A. Avyttringen är nu slutförd och den fasta köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 126 miljoner kronor och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt cirka 240 miljoner kronor.

 • Catella Group
 • Sverige
29 mars 2019 | Pressmeddelande

Förbättrad kreditmarknad och stigande optimism bland fastighetsbolagen

I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 48,6 till 50,3, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som räntorna fallit till en ny rekordlåg nivå.

 • Sverige
 • Corporate Finance
26 mars 2019 | Nyheter

Efter regn kommer solsken

Det är alltid mörkast före gryningen, ett uttryck som i efterhand kan beskriva avslutningen av förra året och inledningen av 2019. Under senhösten och i allt starkare utsträckning ända in i julhelgen dominerade ett starkt negativt sentiment finansmarknaderna där konjunkturell oro späddes på av en fortsatt tro på penningpolitisk åtstramning. Tolkningsföreträdet var tydligt negativt och 2018 stängde i moll. När första kvartalet nu är över så kan vi istället blicka tillbaka på en helt fantastiskt stark start på året och i princip all oro är som bortblåst – åtminstone om man ser till börsens utveckling.

 • Sverige
 • Mutual Funds
26 mars 2019 | Nyheter

Web-TV: EFN Uppesittarkväll 25 mars

Förvaltare Martin Nilsson och Louise Dufwa från Swedbank Robur gästar uppesittarkväll och pratar spännande aktiecase.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
20 mars 2019 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Kan man investera i aktier när magkänslan indikerar osäkerhet?

Jag fick en fråga på en investerarträff häromveckan. "Hur ska man göra när magkänslan säger att börsen inte orkar stiga längre men räntan på kontot fortfarande är noll?" Jag tror att vi är många som känner igen oss i velandet. Den stora bakomliggande frågan handlar om vad vi tror om konjunkturen. Har vi bara pausat lite eller är vi på väg ner och i så fall hur brant är fallet? Vändningarna i konjunkturen är kluriga. Sällan kommer de när man tror, än mer sällan är de lugna och sansade eftersom marknaden konstant överreagerar. Både Brexit och handelskrig lurar dessutom bakom husknuten vilket spär på osäkerheten. Trots detta har börsåret börjat exceptionellt starkt och det är det svårt att hitta goda alternativ till aktier när räntan är på bottennivåer. Så vad kan man hålla sig till om man har den där magkänslan som frågeställaren på seminariet hade?

 • Sverige
 • Mutual Funds
18 mars 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Förändring i Catella ABs (publ) koncernledning

Johan Nordenfalk, Chief Operating Officer (COO), kommer att lämna sin anställning och därmed Catellas koncernledning för engagemang utanför bolaget.

 • Catella Group
 • Sverige
13 mars 2019 | Nyheter

Catella Fonder - Fondernas årsredogörelse 2018

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas årsredogörelse för 2018. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
13 mars 2019 | Nyheter

Stockpicking och resultat

Efter ett mörkt slut på 2018 har det nya börsåret inletts mycket starkt. Amerikanska Federal Reserve har intagit en mjukare hållning samtidigt som positiva signaler kommer från handelssamtalen mellan USA och Kina. Den gångna rapportsäsongen var ungefär som väntat - frånvaron av negativa nyheter och ett uttalande från FED räckte för att lyfta aktiemarknaden, anser Catellas aktiefondförvaltare.

 • Sverige
 • Mutual Funds
7 mars 2019 | Nyheter

Riskkontroll i fokus när Catella stöper om hedgefond

Aktiehedgefonden Catella Nordic Long Short Equity (RC) hade ett besvärligt fjolår. Fonden backade med 13,8 procent och underpresterade såväl nordiska aktieindex som globala hedgefondindex. Även om fonden uppvisat en positiv avkastning på knappt 32 procent sedan starten i december 2010 och en genomsnittlig årsavkastning på 3,6 procent under samma period, beslutade Catella Fonder sig för att stöpa om fondens strategi och förvaltning i januari 2019.

 • Sverige
 • Mutual Funds
6 mars 2019 | Nyheter

Podcast: Q4 Rapporter

Börsen upp cirka 10 procent under årets första månad, en årsavkastningstakt som skulle få varenda investerare och förvaltare tårögd av lycka om det fortsatte. Det är inget någon i marknaden förväntar sig, den starka uppgången gör det däremot än mer intressant att kika närmare på hur bolagen går och vad de säger.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
1 mars 2019 | Nyheter

Podcast: En djupdykning i det högaktuella ämnet utdelningsaktier

Så här i rapporttider är det många som vill göra klipp på bolagsaktier utan att för den sakens skull behöva följa en aktie nära under en längre tid. Om man istället vill äga aktier mer passivt, men ändå tjäna pengar, är utdelningsaktier ett bra alternativ. Dessa aktier köper man för den mer långsiktiga utdelningens skull och inte för att göra klipp på köp och sälj vid bästa tidpunkt. Vi tittar närmare på utdelningsaktier i en alltmer osäker värld och på olika värderingsformler inom området. Vad säger egentligen Gordons och Lászlós formler?

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
28 februari 2019 | Nyheter

Catella rådgivare till Axfast

Catella har varit rådgivare till Axfast vid avyttingen av Åhlénshuset i Uppsala

 • Sverige
 • Corporate Finance
27 februari 2019 | Nyheter

Catella rådgivare till SEB

Catella har varit rådgivare till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) vid avyttring av en innerstadsfastighet i Stockholm.

 • Sverige
 • Corporate Finance
25 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas transaktion av Wealth Management-verksamheten i Sverige slutförd

Den 12 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra 51% av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners och därmed bilda ett joint-venture bolag i vilket Catella kvarstår med ett ägande om 49%. Transaktionen är nu slutförd och den slutliga köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 36 miljoner kronor.

 • Catella Group
22 februari 2019 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Omsorgsbolag på börsen - Tillväxt i fokus

En stor exponering och ett långsiktigt innehav som vi lyft fram tidigare är omsorgsföretaget Ambea. Då bolaget precis slutfört förvärvet av Aleris och avrapporterat 2018 tillsammans med sina branschkollegor Humana och Attendo känns det naturligt att blicka framåt mot 2019 och det stundande 20-talet.

 • Sverige
 • Mutual Funds
22 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Bokslutskommuniké 2018

Affärsområdet Banking redovisas sedan tredje kvartalet 2018 som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Totala intäkter under kvartalet för kvarvarande verksamheter var i linje med föregående år trots väsentligt lägre rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Property Investment Management, vilket tydliggör Catellas stabila intjäningsplattform. Förvaltat kapital växte under året med 21,9 miljarder kronor varav förvärvet av APAM stod för 15,9 miljarder kronor, vilket ger högre fast arvode, men framför allt skapar en större möjlighet för prestationsbaserat arvode genom värdeskapande för kund. Kvartalet har, i jämförelse med föregående år, högre externa kostnader och personalkostnader vilka är relaterade till initiativ inom både Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Dessa proaktiva satsningar kombinerat med väsentligt lägre prestationsbaserade intäkter påverkade rörelseresultatet som minskade med 60 procent jämfört med föregående år.

 • Catella Group
15 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Intäkter och kostnader relaterat till avvecklingen av affärsområdet Banking

Avvecklingen och avyttringen av verksamheterna inom Banking utvecklas enligt plan. Catella kommer i Bokslutskommunikén 2018, i enlighet med redovisnings-standarden IFRS, redovisa kostnader om 164 miljoner kronor och uppskjuten skattefordran om 51 miljoner kronor vilka avser 2019 och är hänförliga till avveckling av affärsområdet Banking. Enligt IFRS redovisas intäkterna från försäljningarna av Wealth Management Sverige och Luxemburg samt Kortutgivningsverksamheten först i samband med att affärerna slutförs.

 • Catella Group
11 februari 2019 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas avyttring av Wealth Management-verksamheten i Luxemburg genomförd

Den 26 oktober 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank (Luxemburg) SA. Transaktionen är nu avslutad och den slutliga köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor.

 • Catella Group
 • Sverige
7 februari 2019 | Nyheter

Web-TV: Börslunch 7 februari

Handelns utmaning: "To butik or not to butik". Fövaltare Anna Strömberg och  Pär Andersson från Spiltan analyserar bland annat dagens rapporter och bjuder på aktietips. Icas vd Per Strömberg gästar också programmet denna dag då bolagets aktie stiger efter en stark kvartalsrapport.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
5 februari 2019 | Nyheter

Marknadsutsikter 2019

Börsen har inlett starkt 2019 efter ett dystert slut på fjolåret, men i stora delar av världen finns tecken på sämre tillväxt. Frågan är om detta är ett tillfälligt hack, orsakat av lageruppbyggnad, eller om en längre nedgång är på väg.

 • Sverige
 • Mutual Funds
31 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Marknadsutsikter 2019!

Börsen diskonterar fortsättningsvis sämre tillväxt, vilket ännu inte syns i bolagsvinsterna. Frågorna blir många; Har vi påbörjat en kraftig konjunkturförsämring? Hur blir rapportflödet för Q4 och Q1? Har börsen diskonterat för mycket redan så det är dags att köpa dippen? Blir USA och Kina överens i sina handelssamtal och börsen rusar? Får vi nya stimulanser från Kina och Europa?

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
25 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Björnfällan del 2 med Anders Wennberg och Thomas Elofsson

Förvaltare Anders Wennberg och Thomas Elofsson medverkar i senaste avsnittet av Björnfällan "The London Trade". Lyssna på del 2 här. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
18 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Börssnack med Martin Nilsson

Förvaltare Martin Nilsson medverkar i senaste avsnittet av Börssnack med Hansén & Olavi.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
18 januari 2019 | Nyheter

Podcast: Björnfällan med Anders Wennberg och Thomas Elofsson

Förvaltare Anders Wennberg och Thomas Elofsson medverkar i senaste avsnittet av Björnfällan "The London Trade".

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
17 januari 2019 | Nyheter

Information om förändrat förvaltningsansvar

Catella har under de senaste åren successivt utvecklat sin förvaltning med ökat fokus på en hållbar förvaltning och absolutavkastande strategier. Utvecklingen i fonderna under 2018 blev inte vad vi hade tänkt oss och vi är inte nöjda, framförallt inte avseende Catella Nordic Long Short Equity. Vi genomför därför ett antal förändringar och omfördelar resurserna inom förvaltningsteamet.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
17 januari 2019 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Marknadssyn 2019

”Det är svårt att spå, särskild när det gäller framtiden.”  Karl Kristian Steincke

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 januari 2019 | Nyheter

Året som gått

”Half the time, I wonder why I have so much in stocks, and other times I wonder why I have so little” Detta citat från Jack Bogle, Vanguard, sammanfattar ganska väl det gångna året, men även investeringsbeslut överhuvudtaget.

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 januari 2019 | Nyheter

Ett utmanande 2018

Efter några års stabil utveckling på världens finansmarknader, visade marknaden åter prov på nyckfullhet och vi sammanfattar 2018 med ett ord: Utmanande.

 • Sverige
 • Mutual Funds

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.