Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
8 oktober 2021 | Nyheter

ESG och Hållbarhet, två buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktiken

Begrepp som hållbarhet och ESG har blivit allt vanligare inom fondförvaltning. Nu tillkommer begreppet taxonomi – reglering på EU-nivå som kan bli ännu viktigare för investerare. Catella Fonder har redan en hållbarhetsprofil på sin verksamhet och trenden går mot att ESG blir allt mer integrerat i den finansiella analysen konstaterar Handelsbankens hållbarhetsanalytiker Josefin Johansson och Martin Nilsson, som förvaltar fonden Catella Aktiv Hållbarhet.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Mutual Funds
 • Podcast
7 oktober 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Balticgruppen vid avyttring av samhällsfastigheter i Umeå

Catella har varit rådgivare till Balticgruppenvid avyttring av en portfölj med elva samhällsfastigheter i Umeå. Köpare är SBB.

 • Sverige
 • Corporate Finance
4 oktober 2021 | Nyheter

Catella Podcast: ESG och Hållbarhet

Det pratas mycket om hållbarhet inom förvaltning, för svensk fondförvaltning är det mer eller mindre ett hygienkrav som nästan alla uppfyller. I Catellas podcast: "ESG och Hållbarhet, två buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktiken" granskar vi aktieurvalsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv och diskuterar vad det faktiskt innebär i praktiken ner på sektor och bolagsnivå.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
16 september 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Genesta vid avyttring av The Block

Catella var rådgivare till Genesta vid avyttringen av kontorsfastigheten Styckjunkaren 3, The Block, i Solna. 

 • Sverige
 • Corporate Finance
8 september 2021 | Nyheter

Börsfall eller en supercykel?

I medierna räknar många med att börsen ska falla framöver. Värderingen i många bolag uppfattas som hög och dessutom har tecken börjat synas på ökad inflation. Samtidigt finns det en förväntan om hög tillväxt när samhället öppnar efter pandemin. Vilken framtid går vi till mötes – blir det börsfall eller är vi i en ny supercykel? Catella Fonders förvaltare på aktie- och räntesidan blickar framåt – och ser en avgörande faktor i räntan.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Mutual Funds
 • Podcast
3 september 2021 | Nyheter

Catella Podcast: En ny supercykel?

Efter ett mycket starkt första halvår, följt av en uppgång allt sedan raset mars 2020, så är konsensus i media att vi står inför ett börsfall. Inte så konstigt med tanke på att värderingen i många bolag är stretchade. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
3 september 2021 | Nyheter

Catella rådgivare vid avyttring av samhällsfastighet

Catella har varit rådgivare till säljaren vid avyttring av samhällsfastighet på Restad Gård, Vänersborg. Köpare är Stenvalvet.

 • Sverige
 • Corporate Finance
3 september 2021 | Nyheter

Catella rådgivare vid avyttring

Catella har varit rådgivare till säljaren vid avyttring av tre fastigheter i centrala Kristianstad. Köpare är Brinova Fastigheter AB.

 • Sverige
 • Corporate Finance
20 augusti 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella Delårsrapport Januari – Juni 2021

Catellas kärnverksamhet utvecklas väl och fortsätter att göra viktiga framsteg inom strategiska områden. Som ett resultat ökade totala intäkter med 17 procent och rörelseresultatet med 55 procent jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för verksamheter under avveckling och avyttring. 

 • Catella Group
16 augusti 2021 | Pressmeddelande

Catella förstärker Corporate Finance Sverige genom nya partners

Catella Corporate Finance förstärker sin verksamhet i Malmö och Stockholm genom att ta in Fredrik Dackheden, Director respektive Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory som nya partners.

 • Sverige
 • Corporate Finance
8 juli 2021 | Pressmeddelande

Catella genomför en fjärde investering i svenska logistikfastigheter via Infrahubs-gruppen

Catella AB (publ) investerar, genom sitt delägda bolag Infrahubs Fastighet 5 AB, i att utveckla ett 25 000 kvm lager med Postnord TPL AB (Tredje-Parts Logistik) som hyresgäst i ett avtal som löper på 10 år.

 • Catella Group
7 juli 2021 | Nyheter

Hallå där Mattias Larsson, ny förvaltare på Catella Fonder

Vi välkomnar Mattias Larsson som ny förvaltare på Catella Fonder.

 • Sverige
 • Mutual Funds
6 juli 2021 | Nyheter

Catella Corporate Finance rådgivare till Gladsheim när Ares Management gör sin första investering i Sverige

Gladsheim Fastigheter har tecknat ett investeringsavtal med den amerikanska investment managern Ares Management.

 • Sverige
 • Corporate Finance
6 juli 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Bantorget vid avyttring av Örenäs Slott

Catella har varit rådgivare till Bantorget Egendom AB vid avyttringen av destinationshotellet Örenäs Slott söder om Helsningborg. Köpare är ESS Group.

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 juli 2021 | Nyheter

Stark utveckling på världens börser

När det nu är dags att summera det första halvåret, så har det varit starkt både gällande den ekonomiska utvecklingen och på de finansiella marknaderna. Många skulle nog säga att det varit överraskande starkt, men så brukar det ofta se ut i en återhämtning från en lågkonjunktur. Under första halvåret har Stockholmbörsen (SIX RX) gått upp 22,4 procent, europeiska aktier (STOXX 600) 15,6 procent och amerikanska (S&P500) med nästan 15,3 procent.

 • Sverige
 • Mutual Funds
2 juli 2021 | Nyheter

Catella Podcast: Inflation? Nya grepp inom ränteförvaltningen

Traditionell ränteförvaltning står inför än större utmaningar och inflationstendenser i USA skapar osäkerhet. Övergående säger FED om inflationsspekulation.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
1 juli 2021 | Nyheter

Catella rådgivare vid avyttring av E-center i Löddeköpinge

Catella har varit rådgivare till Myrko Fastigheter vid avyttringen av handelsfastigheten E-center i handelsområdet Center Syd i Löddeköpinge. Köpare är Arwidsro.

 • Sverige
 • Corporate Finance
1 juli 2021 | Pressmeddelande

Förbättrat kreditmarknadssentiment och historiskt höga premier

I juliutgåvan av CREDI ökar huvudindexet från 53,5 till 57,9 när optimismen ökar främst till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

 • Sverige
 • Corporate Finance
29 juni 2021 | Pressmeddelande

Catella ingår avtal om att köpa landmärke i centrala Düsseldorf

Catella AB (publ) har genom sitt dotterbolag Catella Project Capital ingått ett avtal om att förvärva Königsallee 106 i centrala Düsseldorf. Genom avtalet är Catellas ambition att bidra till utvecklingen av centrala Düsseldorf med hållbarhet, energieffektivitet och modern stadskvalitet i fokus. Total investering beräknas till 250 miljoner euro och Catellas andel av projektet är 23%.

 • Catella Group
10 juni 2021 | Nyheter

Catella Hedgefond, stabil återhämtning med låg risk.

Sedan coronakrisen har Catella Hedgefond visat på en stark och stabil avkastning. Förändrade och förbättrade förvaltningsprocesser ger resultat och en än mer anpassad fond i förhållande till rådande miljö.

 • Sverige
 • Mutual Funds
9 juni 2021 | Nyheter

Podcast: Pareto Podcast

Förvaltare Martin Nilsson gästade Pareto Podcast där han bland annat diskuterade börsutvecklingen, inflationsförväntningar, hållbarhet och bolag som gynnas av en ökad renoveringstakt i Europa.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
4 juni 2021 | Nyheter

Web-Tv: Börsrådet 4 juni 2021

Förvaltaren Martin Nilsson gästar Börsrådet på Di TV och diskuterar där bland annat bolagen Bravida, Lindab och Trelleborg.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
4 juni 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Skanska

Catella har varit rådgivare till Skanska vid avyttringen av Solkvarteret i Malmö.

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 juni 2021 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Sektorroation och faktoranalys

Traditionell portföljteori beskriver hur diversifiering genom många olika aktieinnehav gör att risken reduceras till portföljens genomsnittliga beta gånger marknadsrisken. Med andra ord så räcker det att ha koll på en akties beta för att förstå hur den bidrar till portföljens totala risk i en väldiversifierad portfölj.

 • Sverige
 • Mutual Funds
2 juni 2021 | Nyheter

Catella säljrådgivare vid ALM Equitys förvärv av Järntorget

Catella har varit rådgivare till säljarna då ALM Equity AB (publ) förvärvar Järntorget Byggintressenter AB.

 • Sverige
 • Corporate Finance
1 juni 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ledningsförändringar i Catella AB (publ)

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat att utse Mattias Brodin, nuvarande tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) till ordinarie CFO med tillträde 1 augusti 2021. Den 1 juni tillträder också Michel Fischier rollen som Head of Investor Relations and Group Communications samt Johanna Bjärnemyr som Head of Group Legal.

 • Catella Group
31 maj 2021 | Nyheter

Catella Podcast: Catella Hedgefond, stabil återhämtning med låg risk.

Börsen har gått urstarkt och en aktieplacering blev för många det naturliga valet för att fånga återhämtningen efter den snabba nedgången. I takt med att börsens värderingar åter når högsta nivåer och spreadar i räntemarknaden krymper, blir alternativen till aktier mer intressanta.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
25 maj 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, bland annat:

 • Catella Group
10 maj 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 17 mars 2021 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1 250 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,75 procent per år och har slutförfall 17 mars 2025. 

 • Catella Group
7 maj 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Delårsrapport januari-mars 2021

Fokus på långsiktiga strategiska förändringar och fortsatt renodling mot fastigheter under första kvartalet.

 • Catella Group
6 maj 2021 | Nyheter

Catella rådgivare vid bostadstransaktion i Linköping

Catella har varit rådgivare till Stångåstaden vid avyttringen av en bostadsportfölj i Linköping.

 • Sverige
 • Corporate Finance
3 maj 2021 | Pressmeddelande

Claes Lennartsson ny VD för Catella Corporate Finance i Malmö

Claes Lennartsson efterträder Jarl Olsson som ny VD för Catella Corporate Finance transaktionsverksamhet i Malmö.

 • Sverige
 • Corporate Finance
29 april 2021 | Nyheter

Halvdag på börsen den 30 april!

Fredagen den 30 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
28 april 2021 | Nyheter

Ny teknisk förvaltare till Catella Property Asset Management

Catella Property Asset Management (”CPAM”) stärker sin förvaltningsorganisation genom att rekrytera Tim Liddle som teknisk förvaltare.

 • Sverige
 • Property Asset Management
22 april 2021 | Nyheter

Web-Tv: Börsmorgon 22 april 2021

Förvaltare Martin Nilsson gästar Börsmorgon på DiTV. Fokus på dagens bolagsrapporter som t.ex. Beijer Ref, Husqvarna, Kinnevik, SKF och Volvo.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
22 april 2021 | Pressmeddelande

Catella AB (publ) tecknar hyresavtal med Matsmart i Örebro via Infrahubs

Catella har genom Infrahubs Fastighet 3 AB tecknat ett hyresavtal med Matsmart Scandinavia AB om att bygga och förvalta nytt automatiserat centrallager på ca 24 000 kvm i Örebro. Med hållbarhet och miljö i fokus kommer också solpaneler på taket på hela fastigheten producera elen till driften av verksamheten. Det nya lagret ska vara klart våren 2022.

 • Catella Group
22 april 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) rekommenderar, tillsammans med övriga ägare, att avsluta verksamheten i IPM

Informed Portfolio Management (”IPM”) avvecklar sin investeringsverksamhet och återlämnar allt kapital till sina investerare.

 • Catella Group
21 april 2021 | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Catella Hedgefond, stabil återhämtning med låg risk.

Börsen har gått urstarkt och en aktieplacering blev för många det naturliga valet för att fånga återhämtningen efter den snabba nedgången.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
21 april 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar Årsredovisning 2020

Från och med i dag finns Årsredovisning för Catella AB (publ) för verksamhetsåret 2020 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com.

 • Catella Group
20 april 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) – rättelse

Rättelse – tillägg av ny punkt, nummer 18, i dagordningen. Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 25 maj 2021.

 • Catella Group
20 april 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 25 maj 2021.

 • Catella Group
16 april 2021 | Nyheter

Podcast: Börssnack med Hansén & Olavi

Förvaltare Martin Nilsson gästar Börssnack med Erik Hansén och Jonas Olavi. Diskussion om kommande rapportsäsong, hållbarhet och mycket mer.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
12 april 2021 | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Case H&M

H&M är ett innehav som vi ägde redan före pandemin då vi under ett flertal kvartal såg tydliga tecken på att bolagets förändringsarbete börjat bära frukt. Efter ett antal år som präglats av motvindar i form av bland annat suboptimalt sortiment, oklar online-strategi, dålig kostnadskontroll, samt ofördelaktiga inköpsförhållanden så lyckades man till slut komma i en position där man både överraskade marknadens förväntningar under flera kvartal i följd samtidigt som man levererade en försäljnings- och vinsttillväxt som var minst lika bra som den spanska ärkerivalen Inditex.

 • Sverige
 • Mutual Funds
8 april 2021 | Pressmeddelande

Catella Property Asset Management rådgivare vid uthyrning till S:t Martins Gymnasium

Catella Property Asset Management (“CPAM”) har på uppdrag av en internationell fond säkerställt ett tioårigt hyresavtal om 1600 kvm på fastigheten Lådmakaren 3 (”Valla Park”) i Sundbyberg med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Lokalen kommer att ställas i ordning till det yrkesinriktade gymnasiet S:t Martins Gymnasium.

 • Sverige
 • Property Investment Management
8 april 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) uppdaterar resultatet för Q4 2020 med förbättring av eget kapital

Catella AB (publ) har via Catella Bank (som är under avveckling) haft ett innehav av serie A preferensaktier i Visa Inc. Innehavet har konverterats till A aktier, vilka sedermera avyttrats i mars 2021.

 • Catella Group
31 mars 2021 | Pressmeddelande

Catella AB (publ) förvärvar mark och tecknar hyresavtal i Vaggeryd via Infrahubs

I juni 2020 kommunicerade Catella, i linje med bolagets starkare fokus mot fastigheter, att man avser investera 500 miljoner kronor för att utveckla en logistikfastighet i Norrköpings kommun genom bolaget Infrahubs Fastighet 2 AB. Investeringen är ett led i Catellas strategi att utveckla moderna logistikfastigheter. Infrahubs Fastighet 4 AB har nu tecknat bolagets nästa stora avtal.

 • Catella Group
31 mars 2021 | Nyheter

Halvdag 1 april

Torsdagen den 1 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
31 mars 2021 | Nyheter

E-handel - ett paradigmskifte

Pandemin har inneburit att skiftet från fysisk detaljhandel till online har accelererat – e-handeln har på många sätt mognat flera år bara under fjolåret. Inom klädhandeln har en gammal dominant som H&M kämpat med kostnadsneddragningar samtidigt som helt onlinebaserade bolag som Zalando eller Boozt vuxit i rekordfart.

 • Sverige
 • Mutual Funds
26 mars 2021 | Nyheter

Catella rådgivare vid avyttring av bostadsfastighet i Malmö

Catella har agerat rådgivare till Vita Örn vid avyttring av bostadsfastigheten Uret 8 i Malmö. Köpare är Willhem.

 • Sverige
 • Corporate Finance
26 mars 2021 | Nyheter

Catella Podcast: E-handel - ett paradigmskifte?

Vi är alla eniga om att den globala pandemin, Covid-19, har haft en enorm effekt på vårt konsumentbeteende. Trenden mot en ökad e-handel pekade stadigt uppåt redan innan Corona, men har vuxit ännu kraftigare under krisen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
26 mars 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ledningsförändringar i Catella AB (publ)

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat utse nuvarande Chief Financial Officer (CFO) Christoffer Abramson till VD och Koncernchef för Catella AB (publ) från och med den 12 april 2021. Mattias Brodin tillträder den 29 mars som tillförordnad CFO.

 • Catella Group
25 mars 2021 | Pressmeddelande

Förbättrat kreditmarknadssentiment då optimismen återvänder hos fastighetsbolagen

I marsutgåvan av CREDI ökar huvudindexet från 45,5 till 53,5 när optimismen återvänder bland fastighetsbolagen till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

 • Sverige
 • Corporate Finance
23 mars 2021 | Nyheter

Catella Fonder: Fondernas årsredogörelse 2020

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas årsredogörelse för 2020.

 • Sverige
 • Mutual Funds
23 mars 2021 | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: E-handel ett paradigmskifte?

Vi är alla eniga om att den globala pandemin, Covid-19, har haft en enorm effekt på vårt konsumentbeteende. Trenden mot en ökad e-handel pekade stadigt uppåt redan innan Corona, men har vuxit ännu kraftigare under krisen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
12 mars 2021 | Nyheter

Volatila räntor och aktierotation i pandemins efterdyningar

Covid-pandemin har utan tvekan ställt många invanda föreställningar på huvudet – i det vardagliga livet, men också i de finansiella marknaderna.

 • Sverige
 • Mutual Funds
11 mars 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718

Vi hänvisar till upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta emiterade av Catella AB (publ) ("Bolaget") med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna") och obligationsvillkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren").

 • Catella Group
11 mars 2021 | Nyheter

Småbolag, outperformers och riktiga sänken

Börsens återhämtning efter förra vårens pandemirelaterade ras har varit spektakulär och början på detta år har också varit mycket starkt. Den faktor som dominerat utvecklingen mest är emellertid ränteutvecklingen, där långräntorna stigit brant om än på fortsatt låga nivåer. Detta har orsakat en tydlig sektorrotation - från tillväxt, till värde.

 • Sverige
 • Mutual Funds
10 mars 2021 | Nyheter

Web-Tv: Hållbart näringsliv 9 mars 2021

Förvaltare Martin Nilsson gästar Hållbart Näringsliv på DiTV.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
9 mars 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

 • Catella Group
8 mars 2021 | Nyheter

Catella Podcast: Småbolag, outperformers och riktiga sänken

Ny teknik utmanar gammal. Små bolag blir morgondagens vinnare.Det är lätt att förstå att den riktigt höga avkastningspotentialen ofta finns bland småbolagen och i all fartblindhet är det lätt att blunda för riskerna som följer. Det är inte på något vis alla företag som lyckas.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
25 februari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Bokslutskommuniké 2020

Förvaltat kapital minskade med 5,9 mdkr under kvartalet främst drivet av Systematic Funds och valutakurseffekter. Inom Property Investment Management ökade förvaltat kapital justerat för valutakursförändringar och hade nettoinflöde om 5,1 mdkr. Intäkter efter uppdragskostnader och provisioner uppgick till 476 mkr (645, justerat för Mutual Funds) vilket var 26 procent lägre i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Merparten av minskning är hänförligt till Systematic Funds men även Kontinentaleuropa inom Corporate Finance som hade ett utmanande kvartal. Property Investment Management var i linje med föregående år men med högre andel fasta intäkter. Rörelseresultatet uppgick till 23 (124, justerat för Mutual Funds) och påverkades av lägre rörliga personalkostnader och högre avskrivningar hänförliga till goodwill.

 • Catella Group
24 februari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Christoffer Abramson ny vd och koncernchef på Catella AB (publ)

Catellas styrelse har utsett Christoffer Abramson till ny vd och koncernchef för Catella-koncernen. Christoffer tillträder rollen senast i samband med årsstämman den 25 maj 2021. Christoffer innehar rollen som Chief Financial Officer sedan 15 oktober 2020.

 • Catella Group
18 februari 2021 | Nyheter

Nya produkter och förändringar inom förvaltningen

Catella Fondförvaltning AB kan med glädje meddela att vi kommer att lansera två Luxemburgbaserade fastighetsfonder, en indexfond och en aktiv fond. Båda fonderna strävar efter att erbjuda en investeringsmöjlighet som avkastningsmässigt är mer likvärdig en direktinvestering i fastigheter.

 • Sverige
 • Mutual Funds
16 februari 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Gazette

Catella har varit rådgivare till Gazette (delägt av Balticgruppen och VK Media) vid avyttringen av bostadsfastigheten Etern 5 i Mariehem i Umeå.

 • Sverige
 • Corporate Finance
15 februari 2021 | Nyheter

Web-Tv: Börsmorgon 12 februari 2021

Förvaltare Martin Nilsson gästar Börsmorgon på DiTV där han diskuterar dagens rapporter som t.ex. Boliden, Bravida, Garo och Mekonomen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
11 februari 2021 | Nyheter

Catella Nordic Long/Short Equity läggs ner den 26 februari 2021

Styrelsen för Catella SICAV har fattat beslut om att per den 26 februari 2021 lägga ner fonden Catella Nordic Long/Short Equity.

 • Sverige
 • Mutual Funds
10 februari 2021 | Nyheter

Web-TV: Placera 10 februari

Förvaltare Martin Nilsson på Placera TV där han tillsammans med Jesper Norberg diskuterar dagens bolagsrapporter samt utsikterna för börsen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
3 februari 2021 | Nyheter

Vaccinationens gyllene år?

2020 var ett händelserikt år. Pandemin slog brutalt, såväl mot världens börser som mot räntemarknaderna, innan en rekordsnabb återhämtning tog vid under senare delen av året. Världens regeringar och centralbanker har agerat kraftigt för att stötta ekonomin och inför 2021 är förhoppningarna på många håll höga – så höga att inledningen av året på börsen har inneburit en riktig rusning.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 januari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) avyttrar sin Property Asset Management-verksamhet i Frankrike

Catella AB (publ) avyttrar 50,1 procent av aktierna i sitt franska dotterbolag Catella Asset Management SAS för en kontant köpeskilling om 154 mkr. Avyttringen medför en positiv resultateffekt efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, om cirka 122 mkr under första kvartalet 2021.

 • Catella Group
28 januari 2021 | Nyheter

Catella Podcast: Marknadssyn 2021– Vaccinationens gyllene år?

Det har börjat spekuleras om vi står inför "The Roaring Twenties" precis som efter första världskriget och Spanska sjukan. Kul vore väl det och lite verkar det som att börsen åtminstone diskonterar bättre dagar.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
11 januari 2021 | Nyheter

En tillbakablick på 2020

2020 går till historien som det år då Covid-19 pandemin förändrade våra liv, samt medförde enorma effekter på den konjunkturella utvecklingen. Under inledningen av året fick vi vetskap om sjukdomen, och kunde på avstånd se hur kinesiska myndigheter försökte hantera spridningen. Det dröjde dock till slutet av februari innan marknaden började förstå allvaret i situationen. Covid-19 upptäcktes på flera ställen i världen och många människor insjuknade.

 • Sverige
 • Mutual Funds