Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
3 december 2020 | Pressmeddelande

Kreditmarginalerna ökar för fastighetsbolagen

Bankernas syn på fastighetssektorn försämrades då kreditmarginalerna ökade medan aktiemarknaden för fastighetsrelaterade aktier utvecklades starkt till följd av positiva vaccinresultat.

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 december 2020 | Nyheter

Dags för ränteplaceringar när börsen har dragit

Coronakrisen tidigt i våras var brutal mot såväl aktier som obligationer. Men medan börsen har hämtat igen hela nedgången har företagsobligationer fortfarande en bit kvar.Det kan bädda för en fortsatt god utveckling för värdepapperstypen, och därmed också för Catellas räntefonder, enligt vår senaste podcast med ränteförvaltaren Stefan Wigstrand.

 • Sverige
 • Mutual Funds
30 november 2020 | Nyheter

Starkt team bakom förvaltningen av våra svenska aktiefonder

Catella Fonder erbjuder idag tre svenska aktiefonder. Två aktivt förvaltade fonder, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond, där hållbarhet är avgörande för aktievalet. Den tredje är en indexnära fond, Catella Sverige Hållbart Beta. Gemensamt för alla tre fonderna är att vi först screenar bort bolag inom ett antal branscher som vi inte anser är hållbara. När vi säger att hållbarhet är avgörande för aktievalet i våra aktivt förvaltade fonder betyder det att alla aktier vi investerar i antingen ingår i temat ESG eller att de är bäst i sin bransch på hållbarhetsarbete.

 • Sverige
 • Mutual Funds
27 november 2020 | Nyheter

Web-TV: EFN 27 november

Förvaltare Martin Nilsson på EFN Marknad. Diskussion om utsikterna för börsen samt genomgång av en rad bolag som t.ex. Nordic Waterproofing, Boliden, Metso:Outotec och Inwido.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
26 november 2020 | Nyheter

Catella Podcast: Dags för ränteplaceringar när börsen har dragit

Just nu är det mest fokus på aktiemarknaden, dess formidabla återhämtningen, samt styrkan i börsens utveckling framöver. När värderingar återigen är höga och osäkerhet uppstår, kommer intresset för räntemarknaden öka. En återhämtning har skett även för High Yields, men det finns mer att hämta om vi skall tillbaka till samma nivåer som före Corona.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
25 november 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 26 maj 2020 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 25 maj 2021.

 • Catella Group
19 november 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Catella AB (publ)

Extra bolagsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 21 december 2020.

 • Catella Group
19 november 2020 | Nyheter

Web-TV: Di Hållbart Näringsliv 17 november

Förvaltare Anna Strömberg medverkar i Di Hållbart Näringsliv och diskuterar impactbolag. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
19 november 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till SEB

Catella har varit rådgivare till Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) vid avyttring av innerstadsfastighet i Stockholm.

 • Sverige
 • Corporate Finance
12 november 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Delårsrapport januari-september 2020

Under tredje kvartalet 2020 avyttrades 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB (Mutual Funds). Intäkter och kostnader inkluderas från och med januari till och med augusti 2020. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 135,8 mdkr. Justerat för Catella Fondförvaltning AB var det en ökning med 7,2 mdkr i jämförelse med föregående kvartal, främst drivet av affärsområdet Property Investment Management. Totala intäkter ökade med 227 mkr i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och uppgick till 744 mkr under kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 185 mkr till 259 mkr under motsvarande period. Merparten av ökningen avseende totala intäkter och rörelseresultat är hänförligt till avyttringen av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Tyskland uppdelad på intäkter från andelar i intresseföretag och intäkter från affärsområdet Property Investment Management. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 220 mkr under tredje kvartalet.

 • Catella Group
9 november 2020 | Pressmeddelande

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens 12 november om Q3-rapporten 2020

Catella AB (publ) offentliggör sin rapport för det tredje kvartalet 2020 torsdagen den 12 november klockan 07.00 I anslutning till rapporten håller Catella en webbsänd telefonkonferens på engelska klockan 09.00 samma dag.

 • Catella Group
5 november 2020 | Nyheter

Catella rådgivare vid affär i Malmö

Catella har varit säljrådgivare till en privat säljare vid avyttringen av en bostadsportfölj i Malmö. Köpare är Willhem.

 • Sverige
 • Corporate Finance
3 november 2020 | Nyheter

Kursvinnaren Tomra med sikte på framtidens hållbarhetsutmaningar!

Returflaskor och burkar - det är förmodligen vad de flesta tänker på när de hör namnet Tomra.Men det norska bolagets horisont är numera betydligt vidare än så.Med sofistikerad teknik sträcker sig Tomras verksamhet numera också långt in i matvarubranschen och bolaget gör mer än de flesta skäl för etiketten "hållbart", berättar bolagets vd Stefan Ranstrand i en Catella-podcast.

 • Sverige
 • Mutual Funds
2 november 2020 | Nyheter

Det amerikanska valet - Genuin osäkerhet

Vem som är president i USA och vilket parti som har majoritet i senaten de kommande fyra åren är i skrivande stund mer osäkert än vad gängse opinionsundersökningar visar. Historiskt har oddssättare på de stora bolagen varit en bättre temperaturmätare än opinionsundersökningarna. Även här har demokraterna och Joe Biden ett övertag, men inte alls i samma utsträckning som i opinionsundersökningarna. Ett exempel som visar på hur osäkert utfallet är att Donald Trump i några opinionsundersökningar ligger på samma väljarstöd som inför valet förra gången och i oddsmarknaden bedöms Trump ha cirka 10 procent större chans att vinna i år än vad han hade i valet 2016. Läget kan alltså sammanfattas som osäkert.

 • Sverige
 • Mutual Funds
30 oktober 2020 | Nyheter

Catella Podcast: Möt kursvinnaren Tomra med sikte på framtidens hållbarhetsutmaningar!

Det finns prognoser om att vi blir cirka 10 miljarder människor på jorden till år 2050. Det ställer stora krav på vår resursförbrukning, till exempel beräknas det behövas 70 procent mer mat.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
30 oktober 2020 | Nyheter

Halvdag på börsen den 30 oktober

Fredagen den 30 oktober är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 oktober 2020 | Nyheter

EU styr investeringar till hållbarhetsbolag

Att hållbarhet är en av vår tids starkaste trender har knappast undgått någon. Diskussionen har mognat och ambitioner och drömmar har landat i handlingsplaner för omställning och konkreta lösningar. På flera parallella plan en febril aktivitet för att bli mindre beroende av fossila bränslen, minska plastanvändning och nerskräpningen i haven och producera mat och förnödenheter på ett ansvarsfullt sätt. Vid utgången av 2019 fanns en lång rad konkreta mål och initiativ på global och regional nivå på plats och välden sår ut att börja sin omställningsresa. Sen golvades vi av Covid-19.

 • Sverige
 • Mutual Funds
26 oktober 2020 | Nyheter

Web-TV: Börsrådet 23 oktober

Förvaltare Martin Nilsson besöker Börsrådet på DiTV. Där diskuteras bland annat intressanta case som Inwido, Lindab och Knowit tillsammans med Henrietta Theorell, Robur, och Anna Ekelund. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
23 oktober 2020 | Nyheter

Catella Credit Opportunity – en verktygslåda skapad för att hantera räntemarknadens utmaningar!

Räntemarknaden befinner sig i ett historiskt läge efter en osedvanligt lång period med låga räntor. Räntenivåer som tidigare ansågs som tillfälliga avvikelser har idag blivit normaliserade. Nollränta eller till och med negativa räntor på svenska och europeiska statsobligationer är utmanade för investerare som söker placeringsmöjligheter med låg risk. Det finns ränteplaceringar som innebär möjligheter till bättre avkastning och som kan leverera en avkastning på runt 5 procent. Men det kräver att du som investerare, bildligt talat, klättrar långt ut på riskträdets grenar för att kunna nå en sådan nivå.

 • Sverige
 • Mutual Funds
16 oktober 2020 | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Möt kursvinnaren Tomra med sikte på framtidens hållbarhetsutmaningar!

Tomras vd Stefan Ranstrand gästar den 29:e oktober Catella Podcast. Förvaltare av Catella Småbolagsfond, Martin Nilsson kommer också medverka och ge sin syn på bolagsvärderingen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
15 oktober 2020 | Pressmeddelande

Catella förstärker sin Corporate Finance i Malmö genom rekrytering av Fredrik Dackheden

Fredrik Dackheden har rekryterats till Catella Corporate Finance Malmö AB som senior projektledare inom transaktioner. Fredrik har tidigare arbetat på Leimdörfer och kommer senast från en roll som transaktionschef på Croisette Real Estate partner.

 • Sverige
 • Corporate Finance
11 oktober 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 9 oktober

Inför Q3 har vi sett flera omvända vinstvarningar. Catellas förvaltare Martin Nilsson går tillsammans med Placera igenom flera bolag som rapporterar närmaste veckorna. Martin har listat de bolagsrapporter som han ser mest fram emot under Q3.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
7 oktober 2020 | Nyheter

Småbolag i fokus

Den låga räntan, pandemin covid-19 och efterfrågan på hållbara investeringar är några starka trender som under en tid har påverkat värderingen av många svenska småbolag. Och denna utveckling ser av allt att döma ut att fortsätta.Det säger förvaltaren av Catella Fonders Småbolagsfond, Martin Nilsson, i en podcast under en höst som bland annat fortsätter att präglas av pandemins långsiktiga effekter.

 • Sverige
 • Mutual Funds
6 oktober 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till KF Fastigheter

Catella har varit rådgivare till KF Fastigheter vid avyttringen av handelsfastigheten Sjötelegrafen i Nynäshamn.

 • Sverige
 • Corporate Finance
5 oktober 2020 | Nyheter

Catella podcast: Småbolag i fokus

I en värld av låg inflation och ett lågt ränteläge värderas tillväxt högt. Marknaden diskonterar långa serier av förväntad tillväxt och de som kan uppvisa höga tillväxttal premieras. Många traditionella verksamheter har det tufft att hävda sig i denna konkurrens av hög förväntan och ju större bolaget blir så brukar det vid någon tidpunkt bli svårt att upprätthålla höga tillväxttal.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
1 oktober 2020 | Pressmeddelande

Kreditmarknaden återhämtar sig då kraftigt expansiva stimulanser slår igenom

I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 40,4 till 55,3 då respondenterna ser en stark rådande kreditmarknad i samband med en stabil utveckling framöver.

 • Sverige
 • Corporate Finance
30 september 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till Wihlborgs

Catella har varit rådgivare till Wihlborgs vid avyttringen av 21 fastigheter i Malmö

 • Sverige
 • Corporate Finance
23 september 2020 | Nyheter

Athanases förvärv av aktierna i Catella Fondförvaltning AB genomfört

I enlighet med pressmeddelande den 10 juni 2020 var Athanase Industrial Partners ("Athanase") förvärv av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg. Samtliga godkännanden är nu erhållna och förvärvet därmed genomfört.

 • Sverige
 • Mutual Funds
22 september 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Athanases förvärv av aktierna i Catella Fondförvaltning AB genomfört

I enlighet med pressmeddelande den 10 juni 2020 var Athanase Industrial Partners (”Athanase”) förvärv av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg. Samtliga godkännanden är nu erhållna och förvärvet därmed genomfört.

 • Catella Group
12 september 2020 | Nyheter

Web-TV:Börsrådet 11 september

Förvaltare Anna Strömberg deltog i fredagens börsråd; Veckans Tema om vinnarna på ESG-trenden.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
10 september 2020 | Nyheter

Podcast: Skogsektorn i Pareto podcast

Förvaltare Martin Nilsson gästar Pareto Podcast, där han diskuterar hållbarhetsaktier med fokus på skogsindustrin.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
9 september 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 9 september

Catellas förvaltare Martin Nilsson medverkar i dagens Placera. Jesper Norberg och Martin diskuterar den senaste marknadsutvecklingen. Duon pratar om Clas Ohlsons senaste rapport, tech-frossan och hur marknaden resonerar kring senaste tidens börsrörelser. Dessutom pratas det om fastighetssektorn.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
7 september 2020 | Nyheter

Marknadssyn hösten 2020

Ett halvår in i coronakrisen har mycket av den dystra utvecklingen vänt till sin motsats. Kommer marknaderna även i fortsättningen räddas av centralbankerna och är sommarens aktierusning hållbar, eller finns det hot därute? Tre av Catellas fondförvaltare samlades för att sia om utvecklingen hösten 2020 - Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand från ränteförvaltningen och Mattias Nilsson från aktieförvaltningen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
4 september 2020 | Nyheter

Catella podcast: Marknadssyn hösten 2020

Corona präglar vår vardag, nyhetsflöde och BNP tillväxt. Börsen har reagerat starkt och v-format, mycket beroende på agerande från centralbankerna. De har lett till stark återhämtning på börsen, inte minst för techaktier som noterar nya högsta värderingar. Vi har även sett en återhämtning i kreditmarknaden.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
31 augusti 2020 | Nyheter

Catella Fonder: Fondernas halvårsredogörelse 2020

Catella Fondförvaltning AB publicerar idag fondernas halvårsredogörelse för 2020.

 • Sverige
 • Mutual Funds
26 augusti 2020 | Nyheter

Web-TV: Di TV Hållbart Näringsliv

Förvaltare Martin Nilsson medverkar i Di Hållbart Näringsliv och diskuterar utvecklingen för hållbarhetsaktier som NIBE, Novo Nordisk, SCA och Sweco.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
21 augusti 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Delårsrapport januari-juni 2020

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital till 148,6 mdkr, en minskning med 7,6 mdkr jämfört med föregående kvartal varav 6,2 mdkr är hänförlig till valutaeffekter. Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 mkr och rörelseresultatet till 39 mkr, en minskning med 165 mkr respektive 125 mkr. Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance. Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet. Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 mkr jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -147 mkr vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 mkr relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning AB och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 mkr relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

 • Catella Group
20 augusti 2020 | Nyheter

Web-TV: Börsmorgon 20 augusti

Förvaltare Martin Nilsson deltog i dagens börsmorgon, där bland annat New Wave, Skistar och Serneke diskuterades. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
20 augusti 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Christoffer Abramson ny CFO på Catella AB

Christoffer Abramson har utsetts till Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen på Catella AB (publ). Christoffer kommer närmast från en roll som CFO på EF Real Estate Holdings i Boston.

 • Catella Group
 • Sverige
14 augusti 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella avslutar transaktionen avseende utvecklingsprojektet Grand Central

Catella AB (publ) har som tidigare kommunicerats genom sina intressebolag tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren Consus RE AG (tidigare kallat CG Gruppe AG) om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Transaktionen är nu avslutad vilket medför en positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 155 mkr under det tredje kvartalet 2020.

 • Catella Group
 • Sverige
13 augusti 2020 | Nyheter

Fredric Calles blir ny tillförordnad VD för Catella Fondförvaltning AB

"Jag ser fram emot att, tillsammans med engagerade medarbetare, utveckla Catella Fonders förvaltning och erbjudande till våra kunder," Säger Fredric Calle, ny tillförordnad VD för Catella Fondförvaltning AB.

 • Sverige
 • Mutual Funds
12 augusti 2020 | Pressmeddelande

Ny VD för Catella Fondförvaltning AB

Fredric Calles har i dag utsetts till tillförordnad VD för Catella Fondförvaltning AB (publ). Tidigare VD Erik Kjellgren lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Fredric Calles är i dag Head of Alternative Investments på Catella AB (publ).

 • Catella Group
22 juli 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 21 juli

Förvaltare Martin Nilsson gästar Placera TV och går igenom rapporterna från bland annat Alfa Laval, SKF, SCA och SSAB.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
6 juli 2020 | Nyheter

Web-TV: Börsmorgon 3 juli

Förvaltare Martin Nilsson deltog i fredagens säsongsavslutning av börsmorgon, med fouks på sommarbörsen och rapportsäsongen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
3 juli 2020 | Nyheter

Catella rådgivare vid affär i Karlskrona

Catella har varit säljrådgivare vid avyttringen av en bostadsfastighet och en samhällsfastighet i Karlskrona. Köpare är Brinova.

 • Sverige
 • Corporate Finance
3 juli 2020 | Pressmeddelande

Fastighetsbolagen förväntar sig förbättrad kreditmarknad

I juliupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 33,7 till 40,4 då fastighetsbolagen tror på en stark återhämtning i närtid medan den nuvarande situationen bedöms dyster av både banker och fastighetsbolag.

 • Sverige
 • Corporate Finance
25 juni 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella investerar för att utveckla logistikfastighet i Norrköping

Catella investerar drygt 500 mkr för att utveckla logistikfastighet i Norrköpings kommun tillsammans med de tidigare ägarna av Royal Design. Transaktionen är villkorad av att bygglov beviljas.

 • Catella Group
25 juni 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 25 juni

Förvaltare Martin Nilsson gästar Placera och berättar om hur han ser på börsen inför sommaren. De pratar också om fem aktier som Martin av olika anledningar tror kan komma att ge bra avkastning framöver.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
22 juni 2020 | Nyheter

Marknadsutveckling första halvåret 2020

En av de längsta ekonomiska återhämtningarna i modern tid fick ett abrupt slut i mars. Den återhämtning som mångt och mycket drivits av ekonomisk politik, framförallt penningpolitik, avslutades då många länder införde hårda restriktioner för att begränsa smittspridningen. Det normala konjunkturförloppet under efterkrigstiden har varit att ekonomier växt tills man nått kapacitetstaket och då fått stigande inflation som centralbankerna sedan motat genom att bedriva mer restriktiv penningpolitik. Konjunkturförloppet denna gång är därmed väsentligt annorlunda och innebär också större osäkerhet om utfallet än historiskt.

 • Sverige
 • Mutual Funds
22 juni 2020 | Nyheter

Pandemi, Dysfori och Eufori

Det första halvåret kännetecknades av världsomvälvande händelser. Efter att året inletts relativt lugnt, med en försiktigt stigande börs under januari och stora delar av februari så förvandlades den följande månaden till ett fullständigt kaos. Därefter har vi emellertid fått se någon form av normalisering även om osäkerheten är fortsatt stor.

 • Sverige
 • Mutual Funds
17 juni 2020 | Nyheter

Midsommarafton den 19 juni håller vi stängt

Vi önskar alla våra samarbetspartners och kunder en skön Midsommarhelg!

 • Sverige
 • Mutual Funds
12 juni 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ledningsförändring i Catella AB

Eva Bång, tillförordnad CFO på Catella AB (publ) lämnar sitt uppdrag på egen begäran. Hon kvarstår i rollen till den 18 september.

 • Catella Group
 • Sverige
12 juni 2020 | Nyheter

Web-TV: Di sommarspecial 12 juni

Förvaltare Anna Strömberg ger sina aktietips i dagens sommarspecial.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
12 juni 2020 | Pressmeddelande

Catella transaktionsrådgivare åt Eskilstuna Kommunfastigheter

Catella Corporate Finance har agerat rådgivare åt Eskilstuna Kommunfastigheter i samband med försäljningen av bostadsfastigheter och en skola.

 • Sverige
 • Corporate Finance
10 juni 2020 | Nyheter

Athanase köper majoriteten av Catella Fondförvaltning AB

Bäste kund, Catella AB har fattat ett beslut om att sälja majoriteten av Catella Fondförvaltning AB till Athanase Industrial Partner. Catella AB och Athanase har samtidigt ingått ett strategiskt partnerskap där man via Catella Fondförvaltning avser fortsätta att utveckla och förbättra erbjudandet för att skapa ökat värde för dig som kund genom nya innovativa produkter, förbättrade processer och höjd kundupplevelse.

 • Sverige
 • Mutual Funds
10 juni 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB i partnerskap med Athanase som förvärvar majoriteten av aktierna i Catella Fondförvaltning AB

Catella AB (publ) (”Catella”) ingår ett strategiskt partnerskap med Athanase Industrial Partner (”Athanase”) där man genom Catella Fondförvaltning AB avser att utveckla och förbättra kunderbjudandet. Athanase förvärvar samtidigt 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB (”CFF”) för en kontant köpeskilling om 126-154 mkr beroende på CFF:s utveckling fram till affärens genomförande.

 • Catella Group
2 juni 2020 | Nyheter

Fokus på fastighetsmarknaden

Allt sedan finanskrisen har vi sett stigande transaktionsvolymer i fastighetsmarknaden tack vare den starka värdeökning som skett. Likaså har vi sett det avspeglas i de noterade fastighetsbolagens aktiekurser under lång tid och inte minst förra året med värdeökning om uppåt 60-70 procent i snitt. I samband med utbrottet av Covid-19 har mycket ändrats såväl strukturellt i beteendemönster såsom börsutvecklingen för fastighetsbolagen. I en podd med Arvid Lindqvist, Head of research på Catella Corporate Finance, blickar vi in i utvecklingen för fastighetsmarknaden.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 maj 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 066 667 nya B-aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

 • Catella Group
27 maj 2020 | Pressmeddelande

Catella förstärker sin Corporate Finance genom senior rekrytering

Jacob Bruzelius har rekryterats till Catella som ansvarig för Debt Advisory and Restructuring på Catellas Corporate Finance i Stockholm. Jacob har tidigare arbetat på Aareal Bank, The Royal Bank of Scotland och Rikshem. 

 • Sverige
 • Corporate Finance
26 maj 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Avvecklingen av Catellas bankverksamhet slutförs

Styrelsen i Catella AB (publ) har i dag beslutat att slutligt avveckla verksamheten i Catella Bank med ambitionen att återlämna banklicensen till tillsynsmyndigheten under det första halvåret 2021.

 • Catella Group
26 maj 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, bland annat:

 • Catella Group
20 maj 2020 | Nyheter

Web-TV: Di Börsmorgon 20 maj

Förvaltare Martin Nilsson deltog i programmet och diskuterade rapporterande bolag som Scandic och Embracer. Utöver de rapporterade bolagen diskuterades även Husqvarna, Lindab, SCA och AFRY.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
20 maj 2020 | Nyheter

Podcast: Fokus på fastighetsmarknaden!

Efter en mycket lång period av vinst och värdetillväxt står fastighetsmarknaden inför nya utmaningar, bland annat i spåren av samhällets strävan att bekämpa och förhindra spridning av Covid-19.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
19 maj 2020 | Nyheter

Halvdag på börsen den 20 maj

Onsdagen den 20 maj är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
18 maj 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 18 maj

Aktierna som gynnas av ändrat beteende

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
15 maj 2020 | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Fokus på fastighetsmarknaden!

Efter en mycket lång period av vinst och värdetillväxt står fastighetsmarknaden inför nya utmaningar, bland annat i spåren av samhällets strävan att bekämpa och förhindra spridning av Covid-19.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
11 maj 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Styrelse- och ledningsförändringar i Catella AB

Catella AB (publ) pressmeddelade den 13 mars att styrelsen beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD, Jan Roxendal till tillförordnad styrelseordförande samt Eva Bång till tillförordnad CFO.

 • Catella Group
8 maj 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Delårsrapport januari-mars 2020

Inledningen av 2020 har präglats av Corona-pandemin, som får stora effekter för alla verksamheter, så även Catellas. Särskilt noterades stora utflöden i Equity, Hedge and Fixed Income Funds under senare delen av kvartalet. Totala intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020, en ökning med 49 mkr jämfört med första kvartalet 2019. Ökningen är främst hänförlig till Property Investment Management. Rörelseresultatet ökade med 10 mkr och uppgick till 72 mkr. Totalt förvaltat kapital minskade i jämförelse med föregående år med 12 mdkr, justerat för den avvecklade produkten Systematic Equity, och uppgick vid periodens slut till 156 mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av 2019. Catellas totala likvida medel avseende kvarvarande verksamhet uppgick till 920 mkr vid periodens slut varav merparten finns i Catellas dotterbolag.

 • Catella Group
30 april 2020 | Nyheter

En djupgående analys om utvecklingen i Catella Hedgefond och marknaden.

Den rådande coronaviruspandemin har slagit mot många investerare, och Catella Hedgefond är en av alla de aktörer som haft det tufft i den stökiga marknaden.Men goda förutsättningar finns nu för en återhämtning, berättar fondens förvaltare i en podcast med Catella Fonder.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 april 2020 | Nyheter

Halvdag på börsen den 30 april!

Torsdagen den 30 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 april 2020 | Nyheter

Nu blir företagsobligationer intressant igen!

Företagsobligationsfonder levde lyckligt mellan två kriser. Efter finanskrisen skedde en enormt stark tillväxt i den svenska fondmarknaden. Visst fanns det företagsobligationer redan innan 2008, men som tillgång för gemeneman var det inte så vanligt och det fanns endast ett begränsat urval av svenska företagsobligationsfonder i marknaden.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 april 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar Årsredovisning 2019

Från och med i dag finns Årsredovisning för Catella AB (publ) för verksamhetsåret 2019 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com.

 • Catella Group
24 april 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 26 maj 2020 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

 • Catella Group
24 april 2020 | Nyheter

Web-TV: Di Börsmorgon 24 april

Förvaltare Martin Nilsson deltar i dagens Di Börsmorgon där dagens rapporter diskuteras. Fokus ligger på SCA, Dometic, Husqvarna och Billerud.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
24 april 2020 | Nyheter
 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
23 april 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella drar tillbaka förslag om utdelning med ambitionen att kalla till extrastämma under andra halvåret 2020

Mot bakgrund av Corona-pandemin har styrelsen i Catella AB (publ) beslutat att dra tillbaka den föreslagna utdelningen om 0,90 kr per aktie och föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas. Catella har en god finansiell ställning men utvecklingen är svårbedömd varför styrelsen önskar säkerställa likviditet vid det fall att krisen skulle förvärras. Ambitionen är att kalla till extrastämma under andra halvåret 2020 för att behandla frågan om utdelning.

 • Catella Group
23 april 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar preliminära siffror för Q1 2020 samt påverkan i verksamheterna med anledning av Covid-19

I jämförelse med första kvartalet 2019 ökade totala intäkter för kvarvarande verksamheter med 49 mkr och uppgick till 503 mkr under första kvartalet 2020. Rörelseresultatet ökade med 10 mkr och uppgick till 72 mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 24 mkr vilket var i nivå med föregående år. Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, för kvarvarande verksamhet, uppgick till 14 mkr (1) för samma period. Förvaltat kapital uppgick vid periodens slut till 156 mdkr vilket var en minskning med 15 mdkr jämfört med utgången av 2019. Covid-19 utbrottet påverkar Catella negativt och givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för koncernen.

 • Catella Group
23 april 2020 | Nyheter

Podcast: En djupgående analys om utvecklingen i Catella Hedgefond och marknaden.

Först händer förvånansvärt nog ingenting i marknaden relativt den Coronakris vi läser om i Kina och Catella podcast bjöd den 20 februari in till Podd med tema ”Har börsen blivit immun?”.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
22 april 2020 | Nyheter

Med fokus på hållbarhet

Catella fonder har haft ett tydligt ökat fokus på hållbarhet de senaste åren. Vi har tagit en rad små steg som tillsammans bildat ett stort kliv. Idag är hållbarhet en naturlig del i vårt dagliga arbete och i alla våra produkter.

 • Sverige
 • Mutual Funds
21 april 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till Midroc Property Development

Catella Corporate Finance Malmö har varit rådgivare i en affär där K2A Fastigheter köpte två fastigheter i Växjö av Midroc.

 • Sverige
 • Corporate Finance
13 april 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Uppdatering kring ledningsförändringar i Catella AB

Catella AB (publ) har tidigare meddelat att man beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD, Eva Bång till tillförordnad CFO samt Jan Roxendal till tillförordnad styrelseordförande från den 14 april. Då erforderliga godkännanden ännu inte erhållits från tillsynsmyndigheten kommer tillträdande att ske så snart godkännande erhållits.

 • Catella Group
8 april 2020 | Nyheter

Halvdag på börsen 9 april

Torsdagen den 9 april är det halvdag på Stockholmsbörsen. Det betyder att stopptiden för order av köp och försäljningar i våra fonder är kl. 11.00.

 • Sverige
 • Mutual Funds
1 april 2020 | Pressmeddelande

Investerare omprisar fastighetsaktier när kreditmarknadsrisken ökar

I aprilupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex från 49,5 till 33,7, vilket indikerar den svagaste kreditmarknaden i CREDI-enkätens historia. Samtidigt har marknadsvärdet för fastighetsaktier sjunkit snabbt till följd av investerares oro för spridningen av Covid-19.

 • Sverige
 • Corporate Finance
31 mars 2020 | Nyheter

Att navigera i icke kartlagda vatten

Trots all världens makroekonomers, analytikers och strategers spådomar om utvecklingen, tycks vi plötsligt befinna oss i en situation som verkligen ingen förutspått. Det finns oftast ett stort spann av utfall mellan optimister och pessimister som ständigt debatterar runt ekonomisk tillväxt eller inflationsförväntningar, men inte en enda av dem hade en global pandemi i sin prognos inför 2020.

 • Sverige
 • Mutual Funds
26 mars 2020 | Nyheter

Catella Hedgefond - enligt kaosteorin, kan en fjäril skapa en storm på andra sidan jorden genom sitt vingslag...

Catella Hedgefond har som mål att leverera en avkastning över tiden på cirka 3-5 procent, med dagens räntenivåer. Risken ska över tid ligga på under 3 procent i standardavvikelse och avkastningen ska skapas oavsett marknadens utveckling.

 • Sverige
 • Mutual Funds
24 mars 2020 | Nyheter

Svenska Småbolag - drivkraften i vår ekonomi

Corona-pandemin som drabbat världen lämnar ingen oberörd. Vi känner alla oro för våra äldre, våra barn, arbeten och medmänniskor. Oro är inget fel utan en naturlig del av att vara människa. Det är dock viktigare än någonsin att göra allt för att underlätta situationen och vara starka. Corrie ten Boom uttryckte detta väl i följande citat: "Oro tömmer inte morgondagens sorger, den tömmer dagens styrkor"

 • Sverige
 • Mutual Funds
20 mars 2020 | Nyheter
19 mars 2020 | Nyheter

Credit Crunch – En paradox, det har aldrig varit så billigt att låna pengar...

Ändå är det just skulder som nu knäcker många företag och företags värderingar. Det råder en turbulens på världens börser av historiska mått och informationsflödet kring raset i marknaden är stort. Nyheterna rör till stor del aktiemarknaden, vad som sker i räntemarknaden belyses inte i samma utsträckning. De flesta investerare är också lite mindre bekanta med hur denna del av värdepappersmarknaden egentligen fungerar, i synnerhet under kristider som denna. Vi kommer att belysa en del av de utmaningar som räntemarknaden har fullt upp med att hantera, men även de möjligheter som följer i krisens spår.

 • Sverige
 • Mutual Funds
18 mars 2020 | Nyheter

Två veckor in i mars 2020 – i Coronakrisens epicenter!

Det har bara gått drygt två veckor sedan vi skrev månadsbrevet för februari, men det känns snarare som två år! Oron för Coronavirusets utbredning och effekter har accelererat dag för dag och trots att det mötts av både monetära och fiskala stimulansåtgärder så har världens aktiemarknader fortsatt på den inslagna banan - att falla.

 • Sverige
 • Mutual Funds
18 mars 2020 | Nyheter

Mitt i krisen – vad kan vi göra med sparportföljen?

Det var bara för någon månad sedan som positiva siffror släpptes gällande att arbetslösheten i både EU och USA var lägre än på många år och därtill var känslan inför 2020-års börs fortsatt positiv. Få såg då Coronaviruset, som redan drabbat Kina, som ett stort hot mot marknaden. Idag är osäkerheten, minst sagt extremt hög och konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överskåda.

 • Sverige
 • Mutual Funds
16 mars 2020 | Nyheter

Podcast: Martin Nilsson gästar Placerapodden

Flöden, vinstvarningar och ödmjukhet

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
13 mars 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Styrelse- och ledningsförändringar i Catella AB

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD från och med den 14 april 2020. I samband med att Johan Claesson tillträder som VD kommer nuvarande styrelseledamot Jan Roxendal att tillträda som tillförordnad styrelseordförande. Eva Bång tillträder samtidigt som tillförordnad CFO.

 • Catella Group
9 mars 2020 | Nyheter

Börsvirus

I ett synnerligen skakigt marknadsläge och med stor oro bland investerarna har världens börser på sistone fallit brant.Catella Fonder samlade Thomas Elofsson, från fondbolagets ränteförvaltning, och Anders Wennberg från aktiesidan för att försöka få klarhet om vilka scenarion som nu finns.

 • Sverige
 • Mutual Funds
9 mars 2020 | Nyheter

Förvaltaren om Catella Hedgefond

Trots de inledande rapporterna om utbrottet av CoVID-19-viruset i Kina under januari så började nordiska aktier (MSCI Nordic total return) februari månad synnerligen starkt och var som mest upp 6 procent, primärt drivet av ett positivt mottagande av flertalet kvartalsrapporter.

 • Sverige
 • Mutual Funds
9 mars 2020 | Nyheter

Podcast: Börsvirus

I ett synnerligen skakigt marknadsläge och med stor oro bland investerarna har världens börser på sistone fallit brant. Catella Fonder samlade Thomas Elofsson, från fondbolagets ränteförvaltning, och Anders Wennberg från aktiesidan för att försöka få klarhet om vilka scenarion som nu finns.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
9 mars 2020 | Nyheter

Web-TV: Di Börsmorgon 9 mars

Förvaltare Martin Nilsson kommenterade det kraftigt fallande oljepriset och konjunkturoron i morgonens DiTV.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
5 mars 2020 | Nyheter

Web-TV: EFN 4 mars

Verkstadsjättarna som drabbats för hårt av coronaraset

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
24 februari 2020 | Pressmeddelande

Catella rådgivare till Skanska vid avyttringen av Solna United

Catella Corporate Finance Stockholm AB var rådgivare till Skanska Fastigheter vid avyttringen av kontorsfastigheten Solna United i Arenastaden.

 • Sverige
 • Corporate Finance
21 februari 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till Skanska vid avyttring av Solna United

Catella har varit rådgivare till Skanska vid avyttringen av kontorsfastigheten Solna United i Arenastaden i Solna.

 • Sverige
 • Corporate Finance
21 februari 2020 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Bokslutskommuniké 2019

Totala intäkter ökade under fjärde kvartalet med 63 mkr i jämförelse med föregående år, drivet av Property Investment Management och egna investeringar. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 122 mkr vilket motsvarar en ökning om 102 procent i jämförelse med samma period föregående år vilket är hänförligt till Property Investment Management och Corporate Finance. Förvaltat kapital inom Property Investment Management fortsätter att öka kraftigt och tillväxten är till största del organiskt genom nya enheter och produkter vilket är i linje med vår strategi.

 • Catella Group
20 februari 2020 | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Har börsen blivit immun?

Riskinformation SV Världens börser fortsätter att utvecklas starkt trots corona-virus, brexit, låg-intensivt handelskrig och höga värderingar i många bolag. Hur länge kommer Hållbarhet att vara en drivkraft? Driver det en ”bubbla”? Aktier som t ex Tesla ökar med två och tresiffriga procenttal år för år.Detta kommer Catellas Hedgefondförvaltare att diskutera i Catellas podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom och tar ca 50 min. Dag: fredagen den 6 marsTid: kl. 09.00Ring detta telefonnummer: 08-5580 2350Slå in koden: 993050

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
19 februari 2020 | Nyheter

Podcast: Martin Nilsson gästar Penserpodden

Riskinformation SV Catellas förvaltare gästar Penserpodden

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
14 februari 2020 | Nyheter

Podcast: Börssnack med Hansen & Olavi

Riskinformation SV Catellas förvaltare gästar podden "Börssnack med Hansen & Olavi"

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
14 februari 2020 | Nyheter

Podcast: Börssnack med Hansen & Olavi

Riskinformation SV Catellas förvaltare gästar podden "Börssnack med Hansen & Olavi"

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
12 februari 2020 | Nyheter

SSAB - En game changer?

Riskinformation SV SSAB står inför stora förändringar. Bolaget, som hittills släpper ut mest koldioxid i Sverige, ska bli koldioxidneutralt. Nyckeln är en total förändring av det sätt stålet framställs på. Det framkom när SSAB:s vd Martin Lindqvist gästade Catella Fonders podcast, tillsammans med Nordeas branschanalytiker Christian Kopfer och Catella Fonders förvaltare Martin Nilsson.

 • Sverige
 • Mutual Funds
12 februari 2020 | Nyheter

Marknadssyn 2020

Riskinformation SV 2019 blev ett toppår på många sätt. Den svenska tillväxten har bromsat in något, samtidigt som börsen rusat på och det har flödat in likviditet under lång tid. Men hur ser det ut inför 2020? Catella Fonder har samlat en rad förvaltare för att sia om året som ligger framför oss.  

 • Sverige
 • Mutual Funds
4 februari 2020 | Nyheter

Catella rådgivare till Riksbyggen

Catella har varit rådgivare till Riksbyggen vid avyttringen av sex hyresrättsprojekt i Stockholms län och Sörmland

 • Sverige
 • Corporate Finance
3 februari 2020 | Nyheter

Podcast: SSAB - en game changer?

Riskinformation SV Stålbranschen är en av de värsta källorna till koldioxidutsläpp och SSAB står idag för en stor del av Sveriges totala utsläpp. Att stål behövs råder inget tvivel om och vill man göra miljönytta på allvar så finns möjligheter här.  SSAB vd Martin Lindqvist gästar Catellas podcast tillsammans med branschanalytiker Christian Kopfer Nordea och Catellas förvaltare Martin Nilsson.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
31 januari 2020 | Nyheter

Web-TV: Placera 28 januari

Riskinformation SV Catellas förvaltare Martin Nilsson besöker PlaceraTV. Förutom att diskutera hur börsen påverkas av Coronaviruset analyserar Martin även några av dagens kvartalsrapporter. Martin avslöjar dessutom vilka av veckans rapporter han ser mest fram emot.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
27 januari 2020 | Pressmeddelande

Förändrad redovisningsperiod för tidigare kommunicerad avyttring av utvecklingsprojekt

Catella AB (publ) kommunicerade via pressmeddelande den 2 oktober 2019 att Bolaget har, genom sitt intressebolag Nordic Seeding GmbH, tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren CG Gruppe AG om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Affären har en total positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 170 MSEK vilket förväntas att redovisas under det första kvartalet 2020. Tidigare kommunicerades att affären skulle redovisas under fjärde kvartalet 2019. Affären och värdet för Catella är oförändrat i jämförelse med tidigare kommunikation.

 • Catella Group
21 januari 2020 | Nyheter

Podcast: Marknadssyn 2020 - börs- och ränteutveckling

Riskinformation SV Efter ett nattsvart fjärde kvartal 2018 blev börsutveckling 2019 bättre än vad de flesta kunnat vänta sig. Tillväxten i världen mattades av och återigen råder en viss osäkerhet kring börsvärderingarna. Räntorna nådde nya bottennivåer under det gångna året och efterfrågan på mer högavkastande papper är stor. Det innebär att den extra ersättning du får för tagen risk krymper. Är marknadens utveckling hållbar? En fråga med flera dimensioner, vi kan även konstatera att hållbarhet påverkar börskurser mer idag än tidigare.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
16 januari 2020 | Nyheter

Web-TV: EFN Börslunch 15 jan 2020

Riskinformation SV ”SSAB ett av de bästa hållbarhetscase vi har” säger Catellas förvaltare Martin Nilsson.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
10 januari 2020 | Nyheter

2019 - "Climbing a wall of worry"

2019 blev ett år där börsen trotsade tyngdlagen och steg med nästan 35 procent, vilket är den högsta årliga avkastningen på 10 år. På Wall Street finns ett gammalt ordspråk att en stark börs kan hantera eller till och med gödas av dåliga nyheter, ”Climbing a wall of worry”. Det sammanfattar 2019 på ett väldigt bra sätt. 2018 slutade i moll. Börserna föll brant ända in mot jul och marknaden oroade sig för en avmattning i konjunkturen globalt, drivet av handelskrig och stigande räntor. Tack vare en kovändning av Federal Reserve under de sista skälvande dagarna av 2018 kunde dock en markant trendvändning markera starten på ett fantastiskt börsår.

 • Sverige
 • Mutual Funds
10 januari 2020 | Nyheter

Catella Hedgefond och kreditfonderna har blivit fossilfria

Riskinformation SV Klimatfrågan är en ödesfråga globalt, och världen strävar succesivt mot minskat beroende av fossila bränslen. FN har redan dragit ett par streck i sanden i Parisavtalets 2 graders mål och agenda 2030 där 17 globala hållbara utvecklingsmål formulerades. 

 • Sverige
 • Mutual Funds
9 januari 2020 | Nyheter

Web-TV: Martin Nilsson gästar börsmorgon

Riskinformation SV Catellas förvaltare Martin Nilsson gästar DI TVs börsmorgon och analyserar, kommenterar och bjuder på aktietips.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV