Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
2 juni 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella tecknar avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Aquila Asset Management

Catella har idag ingått avtal om förvärv av 60 procent av aktierna i Aquila Asset Management SAS ("Aquila Group") för cirka 9,6 miljoner euro. Aquila Group består av Aquila Asset Management och fastighetsfondförvaltaren Axipit Real Estate Partners, med totalt 1,4 miljarder euro i förvaltade tillgångar. Förvärvet kompletterar Catellas befintliga Corporate Finance-verksamhet i Frankrike och bidrar till den fortsatta tillväxten för koncernens paneuropeiska plattform.

 • Catella Group
31 maj 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

 • Catella Group
10 maj 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB hölls idag onsdagen den 10 maj 2023. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

 • Catella Group
10 maj 2023 | Nyheter

Catella rådgivare till Infrahubs

Catella var rådgivare till Infrahubs vid avyttringen av en logistikfastighet i Vaggeryd utanför Jönköping. Köpare var Genesta.

 • Sverige
 • Corporate Finance
8 maj 2023 | Nyheter

Catella rådgivare till säljaren Castellum vid avyttring av kontorsfastighet i Malmö

Catella agerade rådgivare till säljaren Castellum vid avyttringen av en kontorsfastighet på Spillepengen i Malmö.

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • Corporate Finance
5 maj 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ett lugnt kvartal med fortsatta investeringar för framtiden

En avvaktande transaktionsmarknad påverkade alla Catellas affärsområden under kvartalet. Vi fortsatte arbetet med nästa generation av fonder, investeringar och mandat som ska stödja tillväxt av förvaltat kapital och avkastning framåt. Med en stark finansiell position står vi väl rustade att fortsätta utvecklingen av bolaget genom att investera i digitalisering och kapitalresning, att utforska M&A-möjligheter, att genomföra opportunistiska investe-ringar tillsammans med partners och lansera nya hållbarhetsprofilerade produkter i ett nytt marknadsklimat.

 • Catella Group
5 maj 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Tillförordnad CFO Michel Fischier utsedd till ny CFO för Catella

Catella har idag utsett Michel Fischier till Chief Financial Officer (CFO). Michel Fischier har varit medlem av koncernledningen sedan 2021 som Head of Investor Relations and Group Communications, och har sedan februari 2023 varit tillförordnad CFO.

 • Catella Group
18 april 2023 | Pressmeddelande

Catella utser Head of Capital Raising för att accelerera europeisk tillväxt

Catella har utsett Gianluca Romano till Head of Capital Raising, med tillträde i april. Den nya rollen tydliggör Catellas ambitioner att ta nästa steg i koncernens lönsamma tillväxtresa och vara en attraktiv partner för investerare globalt.

 • Catella Group
3 april 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, (”Bolaget” eller ”Catella”) äger rum onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med § 11 i bolagsordningen.

 • Catella Group
31 mars 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

 • Catella Group
31 mars 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk
23 mars 2023 | Nyheter

Catella var rådgivare till Kopparstaden

Kopparstaden och HSB har gjort en markaffär i Surbrunnshagen

 • Sverige
 • Corporate Finance
24 februari 2023 | Pressmeddelande
22 februari 2023 | Pressmeddelande

Catella säljer kontorsbyggnad i Stockholm på uppdrag av fonden "Sarasin Sustainable Properties – European Cities"

Catella Real Estate AG (CREAG), har sålt kontorsbyggnaden Elefanten 17 i centrala Stockholm på uppdrag av fonden "Sarasin Sustainable Properties – European Cities". Catella Corporate Finance Stockholm agerade säljrådgivare i transaktionen. Köpare av fastigheten är DEAS Asset Management på uppdrag av Nordea Liv och Pension.

 • Sverige
 • Corporate Finance
15 februari 2023 | Nyheter

Catella var rådgivare till Stadsmissionen

Stort intresse för centrumfastighet i Göteborg

 • Sverige
 • Corporate Finance
10 februari 2023 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Stark avslutning på framgångsrikt år

Catella avslutade ett framgångsrikt år med ett starkt kvartal, helårets rörelseresultat mer än tredubblades till 618 mkr samtidigt som förvaltat kapital ökade med 15 procent till 141 mdkr jämfört med föregående år. Med en fortsatt stark finansiell position ser vi fram emot att investera i långsiktigt värdeskapande och skapa kund-, aktieägar- och samhällsvärde under 2023 och framåt.

  31 januari 2023 | Nyheter

  Catella var rådgivare till Välaborgen AB när SLP förvärvade en fastighet i Helsingborg

  Catella var rådgivare till Välaborgen AB vid avyttringen av en lager- och logistikfastighet på Väla Södra i Helsingborg.

  • Sverige
  • Corporate Finance
  • Corporate Finance
  16 januari 2023 | Nyheter

  Catella Göteborg rekryterar Karolin Rosengren

  Karolin Rosengren har anslutit till Catellas Göteborgskontor som senior projektledare.

  • Sverige
  • Corporate Finance