Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
25 februari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB – Bokslutskommuniké 2020

Förvaltat kapital minskade med 5,9 mdkr under kvartalet främst drivet av Systematic Funds och valutakurseffekter. Inom Property Investment Management ökade förvaltat kapital justerat för valutakursförändringar och hade nettoinflöde om 5,1 mdkr. Intäkter efter uppdragskostnader och provisioner uppgick till 476 mkr (645, justerat för Mutual Funds) vilket var 26 procent lägre i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Merparten av minskning är hänförligt till Systematic Funds men även Kontinentaleuropa inom Corporate Finance som hade ett utmanande kvartal. Property Investment Management var i linje med föregående år men med högre andel fasta intäkter. Rörelseresultatet uppgick till 23 (124, justerat för Mutual Funds) och påverkades av lägre rörliga personalkostnader och högre avskrivningar hänförliga till goodwill.

 • Catella Group
24 februari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Christoffer Abramson ny vd och koncernchef på Catella AB (publ)

Catellas styrelse har utsett Christoffer Abramson till ny vd och koncernchef för Catella-koncernen. Christoffer tillträder rollen senast i samband med årsstämman den 25 maj 2021. Christoffer innehar rollen som Chief Financial Officer sedan 15 oktober 2020.

 • Catella Group
18 februari 2021 | Nyheter

Nya produkter och förändringar inom förvaltningen

Catella Fondförvaltning AB kan med glädje meddela att vi kommer att lansera två Luxemburgbaserade fastighetsfonder, en indexfond och en aktiv fond. Båda fonderna strävar efter att erbjuda en investeringsmöjlighet som avkastningsmässigt är mer likvärdig en direktinvestering i fastigheter.

 • Sverige
 • Mutual Funds
16 februari 2021 | Nyheter

Catella rådgivare till Gazette

Catella har varit rådgivare till Gazette (delägt av Balticgruppen och VK Media) vid avyttringen av bostadsfastigheten Etern 5 i Mariehem i Umeå.

 • Sverige
 • Corporate Finance
15 februari 2021 | Nyheter

Web-Tv: Börsmorgon 12 februari 2021

Förvaltare Martin Nilsson gästar Börsmorgon på DiTV där han diskuterar dagens rapporter som t.ex. Boliden, Bravida, Garo och Mekonomen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
11 februari 2021 | Nyheter

Catella Nordic Long/Short Equity läggs ner den 26 februari 2021

Styrelsen för Catella SICAV har fattat beslut om att per den 26 februari 2021 lägga ner fonden Catella Nordic Long/Short Equity.

 • Sverige
 • Mutual Funds
10 februari 2021 | Nyheter

Web-TV: Placera 10 februari

Förvaltare Martin Nilsson på Placera TV där han tillsammans med Jesper Norberg diskuterar dagens bolagsrapporter samt utsikterna för börsen.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Web TV
3 februari 2021 | Nyheter

Vaccinationens gyllene år?

2020 var ett händelserikt år. Pandemin slog brutalt, såväl mot världens börser som mot räntemarknaderna, innan en rekordsnabb återhämtning tog vid under senare delen av året. Världens regeringar och centralbanker har agerat kraftigt för att stötta ekonomin och inför 2021 är förhoppningarna på många håll höga – så höga att inledningen av året på börsen har inneburit en riktig rusning.

 • Sverige
 • Mutual Funds
29 januari 2021 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) avyttrar sin Property Asset Management-verksamhet i Frankrike

Catella AB (publ) avyttrar 50,1 procent av aktierna i sitt franska dotterbolag Catella Asset Management SAS för en kontant köpeskilling om 154 mkr. Avyttringen medför en positiv resultateffekt efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, om cirka 122 mkr under första kvartalet 2021.

 • Catella Group
28 januari 2021 | Nyheter

Catella Podcast: Marknadssyn 2021– Vaccinationens gyllene år?

Det har börjat spekuleras om vi står inför "The Roaring Twenties" precis som efter första världskriget och Spanska sjukan. Kul vore väl det och lite verkar det som att börsen åtminstone diskonterar bättre dagar.

 • Sverige
 • Mutual Funds
 • Podcast
11 januari 2021 | Nyheter

En tillbakablick på 2020

2020 går till historien som det år då Covid-19 pandemin förändrade våra liv, samt medförde enorma effekter på den konjunkturella utvecklingen. Under inledningen av året fick vi vetskap om sjukdomen, och kunde på avstånd se hur kinesiska myndigheter försökte hantera spridningen. Det dröjde dock till slutet av februari innan marknaden började förstå allvaret i situationen. Covid-19 upptäcktes på flera ställen i världen och många människor insjuknade.

 • Sverige
 • Mutual Funds