Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nyheter och pressmeddelanden

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
2 september 2022 | Nyheter

Catella rådgivare till Lifra när Willhem förvärvade bostadsfastighet i centrala Malmö

Catella agerade rådgivare till Lifra när Willhem förvärvade en bostadsfastighet på Möllevången i centrala Malmö

 • Sverige
 • Corporate Finance
1 september 2022 | Nyheter

Catella rådgivare till säljaren när Riksbyggen förvärvade projektfastighet i Helsingborg

Catella agerade rådgivare till säljaren när Riksbyggen förvärvade projektfastighet i Helsingborg.  

 • Sverige
 • Corporate Finance
19 augusti 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

Stark tillväxt och lönsamhet i en turbulent omvärld

Catella fortsätter att utvecklas starkt i både tillväxt och lönsamhet genom att leverera på vår renodlade strategi med tre fokuserade affärsområden. Under andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 mdkr till 135 mdkr och rörelseresultatet uppgick till 328 mkr (9), vilket är ett av de bästa resultaten för Catella någonsin.

  29 juli 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

  Omvandling av aktier i Catella AB

  Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

   28 juni 2022 | Nyheter

   Catella rådgivare till Grandab Fastigheter Södra Centrum Holding AB

   Catella agerade säljarens rådgivare när Bonava förvärvar 230 byggrätter i Göteborg.  

   • Sverige
   • Corporate Finance
   13 juni 2022 | Pressmeddelande

   Catellas delägda bolag Infrahubs säljer logistikfastigheter i Ljungby och Örebro

   Catellas delägda bolag Infrahubs har tecknat avtal om att sälja två logistikfastigheter för cirka 580 miljoner kronor till en fond som förvaltas av Genesta (Property Nordic) efter avdrag för latent skatt.

    2 juni 2022 | Pressmeddelande

    CREDI-indexet indikerar en nedåtgående trend på marknaden för banklån säkerställda med fastigheter

    I juniutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 44,6 till 27,5, vilket är en rekordlåg nivå.

    • Sverige
    • Corporate Finance
    2 juni 2022 | Pressmeddelande

    CREDI-indexet indikerar en nedåtgående trend på marknaden för banklån säkerställda med fastigheter

    I juniutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 44,6 till 27,5, vilket är en rekordlåg nivå.

    • Sverige
    • Corporate Finance
    31 maj 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

    Omvandling av aktier i Catella AB

    Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

     24 maj 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

     Kommuniké från årsstämma i Catella AB

     Årsstämma i Catella AB hölls idag tisdagen den 24 maj 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

     • Catella Group
     6 maj 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

     Fortsatt tillväxt och lönsamhet

     Året har inletts starkt för samtliga tre affärsområden med ett rörelseresultat* som förbättrades med 127 mkr till 111 mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Drivkrafterna bakom den starka utvecklingen är främst Principal Investments första fastighetsförsäljning i Infrahubsportföljen och det senaste årets starka tillväxt av förvaltat kapital inom Investment Management.

      5 maj 2022 | Pressmeddelande

      Catella etablerar sig i Polen genom att förvärva majoriteten av aktierna i fastighetsförvaltnings och utvecklingsbolaget WPP

      Catella har ingått avtal om att förvärva 65% av Warsaw Property Partners (“WPP”) för ett pris motsvarande cirka 40 miljoner kronor. WPP är ett oberoende fastighetsbolag verksamt på den polska marknaden med tjänster inom fastighetsinvesteringar och -utveckling, tillgångsförvaltning och ett brett erbjudande för att stödja kunders investeringstrategier. WPP har närmare 2 miljarder kronor i förvaltat kapital och 18 anställda.

       29 april 2022 | Nyheter
       • Sverige
       • Mutual Funds
       • Alternativa Fonder
       • Aktiefonder
       • Räntefonder
       • Blandfonder
       • Mutual Funds
       22 april 2022 | Nyheter

       Case Group AB slutför förvärv av fonderna tillhöriga Celina Fondförvaltning AB

       Case Group AB slutför förvärv av fonderna tillhöriga Celina Fondförvaltning AB (fd Catella Fondförvaltning AB) Case Group AB (publ) (”Case”) och Celina Fondförvaltning AB (”Celina”) inledde den 2 mars 2022 exklusiva förhandlingar avseende förvärv av Celinas fonder och parterna har den 22 april 2022 ingått bindande avtal om att slutföra transaktionen. De aktiva fonder som ingår i transaktionen är Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond, Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, Catella Sverige Hållbart Beta, Catella Avkastningsfond, Catella Nordic Corporate Bond, Catella Balanserad, ICA Banken Modig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Varlig.

       • Sverige
       • Mutual Funds
       • Alternativa Fonder
       • Aktiefonder
       • Räntefonder
       • Blandfonder
       • Mutual Funds
       21 april 2022 | Nyheter

       Catella rådgivare till säljaren Skanska när Vectura förvärvar The Loop i Lund

       Catella agerade rådgivare till säljaren Skanska när Vectura förvärvade kontorsprojektet The Loop i Lund.

       • Sverige
       • Corporate Finance
       19 april 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

       Kallelse till årsstämma i Catella AB

       Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, (”Bolaget” eller ”Catella”) äger rum tisdagen den 24 maj 2022.

       • Catella Group
       12 april 2022 | Nyheter
       • Sverige
       • Mutual Funds
       • Alternativa Fonder
       • Aktiefonder
       • Räntefonder
       • Blandfonder
       • Mutual Funds
       11 april 2022 | Nyheter

       Catella rådgivare till säljaren Emilshus när Stenvalvet förvärvar förskolefastighet i Växjö

       Catella agerade rådgivare till säljaren Emilshus AB när Fastighets AB Stenvalvet förvärvade förskolefastighet i Växjö.

       • Sverige
       • Corporate Finance
       11 april 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk
       11 april 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk
       6 april 2022 | Pressmeddelande

       Catella avslutar sin baltiska Corporate Finance-verksamhet

       Efter fredagens pressmeddelande om att Catella avvecklar sin tyska Corporate Finance-verksamhet, meddelar Catella idag beslutet att avsluta Corporate Finance-verksamheten i Baltikum.

        1 april 2022 | Pressmeddelande

        Catella fokuserar sin europeiska Corporate Finance-verksamhet

        Efter en strategisk översyn av affärsområdet Corporate Finance har Catella beslutat att avveckla sin verksamhet på den tyska marknaden. Översynen har syftat till att identifiera de marknader där Catella Corporate Finance har en stark marknadsposition alternativt en möjlighet att nå en stark och lönsam position.

        • Corporate Finance
        17 mars 2022 | Pressmeddelande

        Catellas delägda bolag Infrahubs utvecklar ytterligare en logistikfastighet i Vaggeryd

        Catella delägda Infrahubs har i dagarna tecknat ett avtal för att utveckla en logistikanläggning i Vaggeryd för Svenska Retursystem AB (SRS). I samband med detta förvärvar Infrahubs ett markområde som uppgår till 78 000 kvadratmeter.

         16 mars 2022 | Pressmeddelande

         Ledningsförändringar inom Corporate Finance Sverige

         Efter sju års ledning av Catella Corporate Finance Sverige har vd Robert Fonovich valt att lämna bolaget. Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory tar tillfälligt över positionen som vd.

         • Sverige
         • Corporate Finance
         11 mars 2022 | Nyheter

         Catella bistår Ukrainas krigsdrabbade

         Catella är ett paneuropeiskt bolag med värderingar som bygger på respekt och mänskliga rättigheter. Det är därför en självklarhet för oss att bistå det krigsdrabbade ukrainska folket på de sätt vi kan.

          2 mars 2022 | Nyheter

          Case har ingått LOI med Celina Fondförvaltning

          Case och Celina har idag ingått en avsiktsförklaring avseende Cases förvärv av fondverksamheten i Celina och parterna avser nu att inleda due diligence-processen med mål att slutföra förvärvet inom andra kvartalet 2022.

          • Sverige
          • Mutual Funds
          • Fondkategorier
          • Mutual Funds
          28 februari 2022 | Nyheter

          Per Johansson ny förvaltningschef på Celina Fondförvaltning AB

          Per Johansson har som tidigare meddelats utsetts till ny förvaltningschef (CIO) på Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning). Per tillträder sin befattning samt förvaltningsuppdragen den 28 februari 2022.

          • Sverige
          • Mutual Funds
          • Fondkategorier
          • Mutual Funds
          25 februari 2022 | Pressmeddelande, Regulatorisk

          Bokslutskommuniké JANUARI – DECEMBER

          "Under 2021 fortsatte Catella sin strategiska förflyttning mot ett fastighetsfokuserat bolag och levererade ett av de bästa åren någonsin för kvarvarande verksamheter. Efterfrågan på våra tjänster märks tydligt i tillväxt och underliggande resultat, med ett mycket starkt fjärde kvartal i både tillväxt och lönsamhet. Vår framflyttade position på den europeiska marknaden ger oss möjligheter till större mandat, fonder och transaktionsuppdrag framöver. Vid årsskiftet uppgick förvaltat kapital tilll 123 mdkr, en ökning med 21 procent. Helårets rörelseresultat före jämförelsestörande poster blev 294 mkr, motsvarande en ökning med närmare 90 procent (justerat för Principal Investments försäljning av Grand Central om 229 mkr). Motsvarande utveckling för det fjärde kvartalet var en ökning med cirka 100 mkr till 140 mkr."

           24 februari 2022 | Pressmeddelande

           Fallande kreditsentiment indikerar högre kreditmarginaler framöver

           I februariutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 57,1 till 44,6, vilket tyder på en försämring av lånemarknaden för fastighetsbolag. Ökande obligationsmarginaler tyder på en liknande utveckling på kapitalmarknaden.

           • Sverige
           • Corporate Finance
           17 februari 2022 | Nyheter

           Undersökning om intressekonflikter

           Finansinspektionen har tidigare ställt frågor till Celina Fondförvaltning (tid. Catella Fondförvaltning) avseende hantering av intressekonflikter och meddelat att man inleder en undersökning.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           11 februari 2022 | Nyheter

           Catella Podcast: Råvaror med Torbjörn Iwarsson

           I det här avsnittet av Catella Podcast djupdyker vi i råvarumarknaden för att få en bättre bild av vad som driver prisutvecklingen, hur utbud och efterfrågan ser ut och vad vi kan förvänta oss framöver. Gäst är en av Sveriges mest tongivande experter inom området, Torbjörn Iwarsson, som bland annat varit råvaruchef på Handelsbanken Capital Markes, SEB, Carnegie och senast på Skandia Investment Management.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           • Podcast
           11 februari 2022 | Nyheter

           Per Johansson och team från Boden Capital ansluter till Catella Fondförvaltning

           Per Johansson, grundare och förvaltare av Boden Capital, samt team ansluter till Catella Fondförvaltning. Per var tidigare grundare och förvaltningsansvarig av Bodenholm Capital hos Brummer & Partners med utmärkelser som bästa hedgefondförvaltare i Europa 2018 och 2019.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           11 februari 2022 | Nyheter

           Catella rådgivare vid logistikaffär i Svenljunga

           Catella agerade säljrådgivare när Arom-Dekor Kemi AB avyttrar lager- och industrifastighet i Lockryd i Svenljunga. Köparen var Logistea AB.

           • Sverige
           • Corporate Finance
           1 februari 2022 | Nyheter

           Catella rådgivare till CapMan vid avyttring av kontor

           Catella agerade rådgivare vid CapMan Real Estates avyttring av en kontorsbyggnad i Södra Värtan, Stockholm. Köpare var Areim.

           • Sverige
           • Corporate Finance
           28 januari 2022 | Nyheter

           Frågor och svar från Catella Fondförvaltning AB rörande Pensionsmyndighetens köpstopp i två av Catellas fonder

           Pensionsmyndigheten har köpstoppat två av Catellas fyra fonder på fondtorget, Catella Småbolagsfond och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. De har ställt frågor till Catella som ska besvaras inom kort. Catella besvarar alla frågor från myndigheten och har följt såväl avtal som rutiner och riktlinjer kring investeringar. Dagens industri har skrivit två artiklar i ärendet och vi vill här belysa frågeställningar som tagits upp i media.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           25 januari 2022 | Nyheter

           Catella rådgivare till säljaren E.ON Sverige AB när Hemsö förvärvar kontorsfastighet i centrala Malmö

           Catella var rådgivare till säljaren E.ON Sverige AB vid avyttringen av en centralt belägen kontorsfastighet i Malmö.

           • Sverige
           • Corporate Finance
           17 januari 2022 | Nyheter

           Athanase förvärvar resterande aktier i Catella Fondförvaltning AB

           Athanase Industrial Partners (”Athanase”) har per den 10 januari 2022 förvärvat resterande 30 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB från Catella Brand AB.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Fondkategorier
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           • Podcast
           • Web TV
           • Market Tracker
           • CREDI
           14 januari 2022 | Nyheter

           WebTV: Catellas Martin Nilsson gästar DiTVs Börsmorgon

           Catellas fondförvaltare Martin Nilsson gästar DiTVs Börsmorgon idag, fredag den 14 januari 2022. 

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Mutual Funds
           • Web TV
           14 januari 2022 | Nyheter

           Podcast: Martin Nilsson gästar Börssnack med Hansén & Olavi

           Missa inte det senaste avsnittet av podden #Börssnack med Catellas Martin Nilsson och Erik Hansén.  

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Mutual Funds
           • Podcast
           11 januari 2022 | Nyheter

           Catella Web-TV: Vad tror Martin Guri och Martin Nilsson om börsåret 2022?

           Här kan du läsa artikeln eller se inspelningen från Catella Podcast där Swedbanks Martin Guri och Catellas Martin Nilsson diskuterar förutsättningarna för börsåret 2022. Programmet leds av Catellas Mikael Wickbom.

           • Sverige
           • Mutual Funds
           • Alternativa Fonder
           • Aktiefonder
           • Räntefonder
           • Blandfonder
           • Mutual Funds
           • Podcast
           • Web TV