Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Group

En europeisk organisation med stark lokal närvaro och tillgång till globalt kapital

Våra affärsområden

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Corporate Finance

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Property Investment Management

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Equity, Hedge and Fixed income funds

Våra marknader

Fastighetsmarknaden

Catella är tydligt positionerat för att tillvarata nya möjligheter på den europeiska marknaden för alternativa investeringar. Vi har byggt upp en stabil europeisk plattform som möjliggör fortsatt tillväxt, både inom rådgivning och kapitalförvaltning.

Läs mer om fastighetsmarknaden här

Fondmarknaden

Under inledningen av 2020 startade pandemin men det dröjde till slutet på februari innan marknaden började förstå allvaret i situationen. Resultatet blev en kraftig ekonomisk inbromsning. Massiva finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser infördes för att möta den svagare ekonomiska utvecklingen och det kraftiga fallet stabiliserades.

Läs mer om fondmarknaden