Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Group

En europeisk organisation med stark lokal närvaro och tillgång till globalt kapital

Våra affärsområden

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Corporate Finance

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Property Investment Management

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Equity, Hedge and Fixed income funds

Våra marknader

Fastighetsmarknaden

Trots vissa tecken på en framtida avmattning tycks drivkrafterna för fortsatt allokering av kapital till fastighetssektorn vara alltjämt starka. För Catella och andra aktörer finns affärsmöjligheter i alla faser av den värdeskapande processen.

Läs mer om fastighetsmarknaden

Fondmarknaden

Efter flera års stabil tillväxt visade den globala finansmarknaden åter prov på nyckfullhet och 2018 blev ett utmanande år för fondmarknaden. Vilka typer av fonder som efterfrågas, påverkas av såväl globala konjunktursvängningar som spararnas riskbenägenhet och förväntningar på den framtida ekonomin.

Läs mer om fondmarknaden

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.