Skip to content Go to main navigation Go to language selector

En europeisk organisation med stark lokal närvaro och tillgång till globalt kapital

Catella är en ledande specialist inom fastighetsrådgivning, fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och banktjänster, med verksamhet i 14 länder. Vår vision är att vara den ledande partnern i Europa för investerare inom fastighet och finans. Verksamheten är uppdelad i fyra verksamhetsområden som har ett nära samarbete över hela Europa, och lokalt på varje marknad, för att utveckla anpassade lösningar för våra kunder.

Corporate Finance

Catella tillhandahåller rådgivningstjänster för transaktioner och kapitalmarknadsrelaterade tjänster inom fastighetssektorn. Rådgivning ges på uppdrag av fastighetsbolag, banker och finansbolag, pensionsförvaltare, fastighetsfonder och andra fastighetsägare. Verksamheten bedrivs i Danmark, Finland, Frankrike, Spanien, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna.

Property Investment Management

Catella arbetar med samtliga faser av fastigheters värdeutveckling, från analys och förvärv till finansiering, strategisk förvaltning och slutligen exit. Investeringar sker på uppdrag av banker och finansbolag, pensionsförvaltare, fastighetsfonder och andra fastighetsägare. Catella skapar även värde såväl i sina egna fastighetsfonder, på uppdrag av institutionella investerare, som inom fastighetsrelaterade utvecklingsprojekt. Verksamheten bedrivs i Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna.

Equity, Hedge and Fixed Income Funds

Catella tillhandahåller ett brett utbud av investeringsfonder med olika fokus och förvaltningsmodeller. Verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden: Mutual Funds, som tillhandahåller aktiefonder, hedgefonder och räntefonder med fokus på den nordiska marknaden för privata och institutionella investerare, samt Systematic Funds, som förvaltar systematiska makro- och aktiestrategier för institutionella investerare.

Banking

Catella Bank är en nischbank med säte i Luxemburg. Verksamheten bedrivs genom två tjänstesegment: Wealth Management, som erbjuder en bred portfölj av finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar till förmögna kunder i Europa, samt Card and Payment Solutions, som erbjuder kort- och betalningslösningar till banker, e­handlare och fintech­bolag.

Vi använder cookies på den här sidan för att förbättra användarupplevelsen.

Genom att klicka på någon länk på denna sida ger du ditt samtycke till att vi använder cookies.