Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Group

En europeisk organisation med stark lokal närvaro och tillgång till globalt kapital

Våra affärsområden

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Corporate Finance

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Property Investment Management

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Equity, Hedge and Fixed income funds

Våra marknader

Fastighetsmarknaden

Fastighetssektorn förblev en högintressant placering för investerare 2019 på grund av det låga ränteläget, möjligheterna till diversifiering och den goda avkastningen som vägdes mot den relativt låga risken. Aktörer som Catella kunde ytterligare positionera sig i sektorn genom att utveckla och lansera nya produkter och investeringsmöjligheter.

Läs mer om fastighetsmarknaden

Fondmarknaden

Efter ett negativt avslut på börsåret 2018 vände investerarnas tro på marknaden uppåt 2019, inte minst under den andra halvan av året. Många aktiva förvaltare hade ett utmanande år med fortsatt omallokering från traditionellt aktiva produkter mot mer passivt förvaltade produkter. 

Läs mer om fondmarknaden