Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Group

En pan-europeisk fastighetspartner med stark lokal närvaro och tillgång till globalt kapital

Våra affärsområden

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Corporate Finance

Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Investment Management

Principal Investments

Inom affärsområdet Principal Investments investerar Catellas eget kapital enligt tre strategier; Development partnerships, Co-Investments med kunder och Direct Investments genom lokala verksamheter. Målet med investeringarna är att skapa strategiska fördelar och supportera utevckling för Catellas övriga affärsområden.

Principal Investments

Våra marknader

Fastighetsmarknaden

Catella är tydligt positionerat för att tillvarata nya möjligheter på den europeiska marknaden för alternativa investeringar. Vi har byggt upp en stabil europeisk plattform som möjliggör fortsatt tillväxt, både inom rådgivning och kapitalförvaltning.