Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Affärsområden

Syftet med organisationsstrukturen är att åstadkomma direkta synergier genom ökat samarbete inom och mellan affärsområden. Genom att skapa plattformar där medarbetare från olika länder och affärsområden utbyter kunskap, gemensamt utvecklar nya affärsmöjligheter och koordinerar aktiviteter och kundkontakter, har Catella möjlighet att skapa oslagbara erbjudanden för såväl lokala som internationella investerare.

Våra affärsområden

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Corporate Finance

Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Investment Management

Principal Investments

Inom affärsområdet Principal Investments investerar Catellas eget kapital enligt tre strategier; Development partnerships, Co-Investments med kunder och Direct Investments genom lokala verksamheter. Målet med investeringarna är att skapa strategiska fördelar och supportera utevckling för Catellas övriga affärsområden.

Principal Investments