Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Trender talar för fastigheter, fonder och finans

Urbanisering, ökat sparande och digitalisering utgör positiva drivkrafter på Catellas marknader. Aktörer på fastighetsmarknaden gynnas när globalt kapital i allt högre grad allokeras till investeringar i Europa. Ett ökande pensionssparande driver utvecklingen på fondmarknaden samtidigt som regleringar och digitalisering ökar transparensen och därmed förutsättningarna för aktörer med framgångsrik förvaltning.

Fastighetsmarknaden

Investeringsvolymerna inom fastighetssektorn i Europa har ökat relativt stabilt sedan 2009. Den pågående högkonjunkturen är den näst längsta någonsin, och trots vissa tecken på en framtida avmattning tycks drivkrafterna för fortsatt allokering av kapital till fastighetssektorn vara alltjämt starka.

Läs mer om fastighetsmarknaden

Fondmarknaden

Fondmarknaden expanderar i takt med att sparandet ökar. Bakom tillväxten ligger trender som en åldrande befolkning och länders minskande förmåga att erbjuda människor försörjning via de offentligt finansierade pensionssystemen.

Läs mer om fondmarknaden

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.