Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Trender talar för fastigheter, fonder och finans

Urbanisering, ökat sparande och digitalisering utgör positiva drivkrafter på Catellas marknader. Aktörer på fastighetsmarknaden gynnas när globalt kapital i allt högre grad allokeras till investeringar i Europa. Ett ökande pensionssparande driver utvecklingen på fondmarknaden samtidigt som regleringar och digitalisering ökar transparensen och därmed förutsättningarna för aktörer med framgångsrik förvaltning. På bankmarknaden standardiseras finansiella tjänster, vilket skapar möjligheter för nischaktörer att konkurrera med kundanpassade erbjudanden.

Fastighetsmarknaden

Drivkrafterna för fortsatt ökad allokering av kapital till fastighetssektorn är starka och intresset för den europeiska fastighetsmarknaden är särskilt stort.

Läs mer om fastighetsmarknaden

Fondmarknaden

Fondmarknaden expanderar i takt med att sparandet ökar. Bakom tillväxten ligger trender som en åldrande befolkning och länders minskande förmåga att erbjuda människor försörjning via de offentligt finansierade pensionssystemen.

Läs mer om fondmarknaden

Bankmarknaden

Inom banksektorn pågår ett flertal förändringar, drivna av såväl den tekniska utvecklingen som ökad reglering, med skärpta kapitalkrav och ny EU-lagstiftning kring rådgivning och provisioner.

Läs mer om bankmarknaden

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.