Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Trender talar för fastigheter, fonder och finans

Urbanisering, ökat sparande och digitalisering utgör positiva drivkrafter på Catellas marknader. Aktörer på fastighetsmarknaden gynnas när globalt kapital i allt högre grad allokeras till investeringar i Europa. Ett ökande pensionssparande driver utvecklingen på fondmarknaden samtidigt som regleringar och digitalisering ökar transparensen och därmed förutsättningarna för aktörer med framgångsrik förvaltning.

Fastighetsmarknaden

Fastighetssektorn förblev en högintressant placering för investerare 2019 på grund av det låga ränteläget, möjligheterna till diversifiering och den goda avkastningen som vägdes mot den relativt låga risken. Aktörer som Catella kunde ytterligare positionera sig i sektorn genom att utveckla och lansera nya produkter och investeringsmöjligheter.

Läs mer om fastighetsmarknaden

Fondmarknaden

Efter ett negativt avslut på börsåret 2018 vände investerarnas tro på marknaden uppåt 2019, inte minst under den andra halvan av året. Många aktiva förvaltare hade ett utmanande år med fortsatt omallokering från traditionellt aktiva produkter mot mer passivt förvaltade produkter. 

Läs mer om fondmarknaden