Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Trender talar för fastigheter, fonder och finans

Urbanisering, ökat sparande och digitalisering utgör positiva drivkrafter på Catellas marknader. Aktörer på fastighetsmarknaden gynnas när globalt kapital i allt högre grad allokeras till investeringar i Europa. 

Fastighetsmarknaden

Catella är tydligt positionerat för att tillvarata nya möjligheter på den europeiska marknaden för alternativa investeringar. Vi har byggt upp en stabil europeisk plattform som möjliggör fortsatt tillväxt, både inom rådgivning och kapitalförvaltning.