Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bankmarknaden

Inom banksektorn pågår ett flertal förändringar, drivna av såväl den tekniska utvecklingen som ökad reglering, med skärpta kapitalkrav och ny EU-lagstiftning kring rådgivning och provisioner.

Private Banking och krediter

De större, etablerade bankerna breddar sina verksamheter och standardiserar produktutbudet för att uppnå skalfördelar. Samtidigt har många nya finansföretag etablerat sig på marknaden. Nischbanker, som främst riktar sig till det övre segmentet inom förmögenheshetsförvaltning (private banking), ser möjligheter att konkurrera med storbankerna genom att skapa attraktiva erbjudanden för kunder som vill investera i skräddarsydda produkter. Investerare med höga krav söker sig i allt större utsträckning till mindre och mer kundanpassade aktörer.

Ny teknik och nya distributionssätt har också möjliggjort utveckling av nya tjänster samtidigt som befintliga tjänster förändras. Bankkontoren har fått mindre betydelse för kunderna när det gäller att få hjälp med vanliga bankärenden. Numera utförs dessa tjänster hellre digitalt via datorer, mobiltelefoner ch surfplattor.

Digitaliseringen banar dessutom väg för fortsatt etablering av nya banker och fintech- bolag, som använder ny teknologi för att göra finansiella tjänster mer effektiva. Det gör att konkurrensen på bankmarknaden ökar. Med smarta lösningar kan även mindre aktörer möta kundernas olika behov som en fullservicebank och samtidigt erbjuda kundanpassade tjänster. Även när det gäller utlåning kan mindre nischspelare ta marknadsandelar genom att exempelvis gå in i segment som storbankerna varit mer restriktiva inom, som konsumentkrediter, kreditkort och fastighetskrediter med högre risk/marginal. Ränteläget har under lång tid varit historiskt lågt, vilket gjort att lånemarknaden vuxit inom alla segment. Samtidigt begränsas tillväxttakten för nischbanker av att kraven på eget kapital har ökat, men digitaliseringen driver på förflyttningen på marknaden. Genom att utnyttja den nya tekniken på rätt sätt kan mindre aktörer konkurrera med storbankerna.

Kortutgivning och kortinlösen

Marknaden för kort och betalningslösningar involverar ett stort antal aktörer och blir alltmer komplex i takt med snabb teknisk utveckling och skärpt reglering med höga säkerhetskrav.

E-handeln ökar och nya typer av digitala betalningar gjorda över Internet eller via mobiltelefon förväntas utgöra en allt större del av de globala icke-kontanta transaktionsvolymerna. Dominerande kortbolag som Visa och MasterCard får sällskap på marknaden av andra internationella aktörer som PayPal och Klarna, samt nationella betaltjänster som Swish.

Såväl företag som konsumenter efterfrågar smarta tjänster för ökad bekvämlighet och flexibelt stöd för olika typer av konsumtionsmönster. Samtidigt ställs höga krav på att systemen är säkra och erbjuder tillförlitligt skydd mot bedrägerier.

För traditionella leverantörer av betalningstjänster innebär de pågående marknadsförändringarna både utmaningar och möjligheter. Banker med lång erfarenhet av kortutgivning och inlösentjänster kopplade till de elektroniska betalningarna, kan stärka sina erbjudanden genom att samarbeta med andra aktörer, som fintech-bolag och nischade applikationsutvecklare.

Globalt förutspås en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10,9 procent för icke-kontanta transaktioner fram till år 2020.4) Det ligger i linje med den historiska utvecklingen. Den senast tillgängliga statistiken visar att de globala icke-kontanta transaktionsvolymerna ökade med 11,2 procent under helåret 2015 för att nå rekordnoteringen 433 miljarder transaktioner. Bank- och kreditkort stod för den största delen av transaktionerna och är fortfarande den dominerande digitala betalningsformen.

4) World Payments Report 2017, Capgemeni and BNP Paribas

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.