Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Analys

Catella tillhandahåller ett brett spektrum av strategisk rådgivning till fastighetsägande bolag. Våra analyser och strategirådgivning grundar sig på djup marknadskännedom och ett brett kontaktnät i fastighetssektorn. Vi tillhandahåller kunskap och strategier avseende affärsupplägg, strukturförändringar, inträde i nya marknader, finansieringsfrågor eller andra större affärskritiska beslut. 

Catella vill framhålla en noggrann analys som en viktig framgångsfaktor i varje transaktion. CREDI-rapporten är ett exempel på hur vi i detalj följer utvecklingen på den svenska finansmarknaden.

Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
18 november 2022 | Nyheter

CREDI november 2022

CREDI-index sjunker till ny rekordlåg nivå när sentimentet bland låntagarna sjunker

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
9 september 2022 | Nyheter

CREDI september 2022

CREDI-indexet är fortfarande kraftigt nedpressat även om det förbättrades något jämfört med föregående kvartal

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
5 juli 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot juli 2022

Nästa etapp nedåt på aktiemarknaden kan drivas av rädslan för en kommande recession

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 juni 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot juni 2022

Sannolikheten för en skuldkris har ökat på senare tid, men huvudscenariot är fortfarande att Riksbanken stramar åt för lite och för sent för att få bukt med inflationen

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 juni 2022 | Nyheter

CREDI juni 2022

CREDI-indexet indikerar en nedåtgående trend på marknaden för banklån säkerställda med fastigheter

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
4 maj 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot maj 2022

Svensk ekonomi går mot en mild recession 2023, men delar av fastighetsmarknaden utvecklas väl när realräntorna faller tillbaka

 • Sverige
 • Corporate Finance
6 april 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot april 2022

Den starka börsutvecklingen för fastighetsbolagen kan vara ett tecken på att investerare nu aktivt söker efter inflationshedgar

 • Sverige
 • Corporate Finance
9 mars 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot mars 2022

Stigande inflation och negativa realräntor kommer att öka kapitalflödena mot realtillgångar som fastigheter

 • Sverige
 • Corporate Finance
24 februari 2022 | Nyheter

CREDI februari 2022

Fallande kreditsentiment indikerar högre kreditmarginaler framöver

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
3 februari 2022 | Nyheter

Catella Market Snapshot februari 2022

Investerarintresset förväntas gradvis skifta mot kontorsmarknaden i och med de attraktiva direktavkastningskraven.

 • Sverige
 • Corporate Finance

Kontakt

Sverige

Arvid Lindqvist

Head of Research
Direkt: +46 8 463 33 04
Ladda ner vCard