Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Analys

Catella tillhandahåller ett brett spektrum av strategisk rådgivning till fastighetsägande bolag. Våra analyser och strategirådgivning grundar sig på djup marknadskännedom och ett brett kontaktnät i fastighetssektorn. Vi tillhandahåller kunskap och strategier avseende affärsupplägg, strukturförändringar, inträde i nya marknader, finansieringsfrågor eller andra större affärskritiska beslut. 

Catella vill framhålla en noggrann analys som en viktig framgångsfaktor i varje transaktion. CREDI-rapporten är ett exempel på hur vi i detalj följer utvecklingen på den svenska finansmarknaden.

Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
2 september 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot september 2021

Risken för ett stagflationsscenario framöver kan bli en positiv drivkraft för fastighetsmarknaden

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 juli 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot juli 2021

Den starka börsutvecklingen för de noterade fastighetsbolagen under Q2 indikerar fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden i höst

 • Sverige
 • Corporate Finance
1 juli 2021 | Nyheter

CREDI juli 2021

Förbättrat kreditmarknadssentiment och historiskt höga premier

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
2 juni 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot juni 2021

Betydande utmaningar för fastighetssektorn framöver, men dessförinnan verkar vi stå inför ytterligare ett par starka kvartal

 • Sverige
 • Corporate Finance
5 maj 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot maj 2021

Trenden med stigande räntor är på paus – om den återupptas kommer det ta udden av transaktionsmarknaden efter sommaren

 • Sverige
 • Corporate Finance
8 april 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot april 2021

Fastighetsmarknaden står vid ett vägskäl där realräntans utveckling är den avgörande faktorn

 • Sverige
 • Corporate Finance
25 mars 2021 | Nyheter

CREDI mars 2021

Förbättrat kreditmarknadssentiment då optimismen återvänder hos fastighetsbolagen

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
4 mars 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot mars 2021

Allt mer tyder på att vi går mot ett stagflationsscenario framöver – det skulle gynna reala tillgångar som råvaror, infrastruktur och fastigheter

 • Sverige
 • Corporate Finance
2 februari 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot februari 2021

Oron för tillgångsprisbubblor ökar generellt – en positiv spiral har dock sannolikt startat för de svenska icke cykliska fastighetssegmenten

 • Sverige
 • Corporate Finance

Kontakt

Sverige

Arvid Lindqvist

Head of Research
Direkt: +46 8 463 33 04