Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Analys

Catella tillhandahåller ett brett spektrum av strategisk rådgivning till fastighetsägande bolag. Våra analyser och strategirådgivning grundar sig på djup marknadskännedom och ett brett kontaktnät i fastighetssektorn. Vi tillhandahåller kunskap och strategier avseende affärsupplägg, strukturförändringar, inträde i nya marknader, finansieringsfrågor eller andra större affärskritiska beslut. 

Catella vill framhålla en noggrann analys som en viktig framgångsfaktor i varje transaktion. CREDI-rapporten är ett exempel på hur vi i detalj följer utvecklingen på den svenska finansmarknaden.

Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
4 november 2021 | Nyheter

Catella Market Snapshot November 2021

Investerare kommer i allt högre grad att se bortom obligations- och aktiemarknaderna till reala tillgångar som kan vara effektiva inflationssäkringar

  28 oktober 2021 | Nyheter

  CREDI oktober 2021

  Sentimentet är fortsatt starkt, men den förmånliga utvecklingen på ränte- och kreditmarknaden kan vara på väg att vända

  • Sverige
  • Corporate Finance
  • CREDI
  6 oktober 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot oktober 2021

  Börsen indikerar fortsatt sjunkande direktavkastningskrav på fastighetsmarknaden under kommande månader trots den senaste månadens marknadskorrektion

  • Sverige
  • Corporate Finance
  2 september 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot september 2021

  Risken för ett stagflationsscenario framöver kan bli en positiv drivkraft för fastighetsmarknaden

  • Sverige
  • Corporate Finance
  2 juli 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot juli 2021

  Den starka börsutvecklingen för de noterade fastighetsbolagen under Q2 indikerar fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden i höst

  • Sverige
  • Corporate Finance
  1 juli 2021 | Nyheter

  CREDI juli 2021

  Förbättrat kreditmarknadssentiment och historiskt höga premier

  • Sverige
  • Corporate Finance
  • CREDI
  2 juni 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot juni 2021

  Betydande utmaningar för fastighetssektorn framöver, men dessförinnan verkar vi stå inför ytterligare ett par starka kvartal

  • Sverige
  • Corporate Finance
  5 maj 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot maj 2021

  Trenden med stigande räntor är på paus – om den återupptas kommer det ta udden av transaktionsmarknaden efter sommaren

  • Sverige
  • Corporate Finance
  8 april 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot april 2021

  Fastighetsmarknaden står vid ett vägskäl där realräntans utveckling är den avgörande faktorn

  • Sverige
  • Corporate Finance
  25 mars 2021 | Nyheter

  CREDI mars 2021

  Förbättrat kreditmarknadssentiment då optimismen återvänder hos fastighetsbolagen

  • Sverige
  • Corporate Finance
  • CREDI
  4 mars 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot mars 2021

  Allt mer tyder på att vi går mot ett stagflationsscenario framöver – det skulle gynna reala tillgångar som råvaror, infrastruktur och fastigheter

  • Sverige
  • Corporate Finance
  2 februari 2021 | Nyheter

  Catella Market Snapshot februari 2021

  Oron för tillgångsprisbubblor ökar generellt – en positiv spiral har dock sannolikt startat för de svenska icke cykliska fastighetssegmenten

  • Sverige
  • Corporate Finance

  Kontakt

  Sverige

  Arvid Lindqvist

  Head of Research
  Direkt: +46 8 463 33 04
  Ladda ner vCard