Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Analys

Catella tillhandahåller ett brett spektrum av strategisk rådgivning till fastighetsägande bolag. Våra analyser och strategirådgivning grundar sig på djup marknadskännedom och ett brett kontaktnät i fastighetssektorn. Vi tillhandahåller kunskap och strategier avseende affärsupplägg, strukturförändringar, inträde i nya marknader, finansieringsfrågor eller andra större affärskritiska beslut. 

Catella vill framhålla en noggrann analys som en viktig framgångsfaktor i varje transaktion. CREDI-rapporten är ett exempel på hur vi i detalj följer utvecklingen på den svenska finansmarknaden.

Alla områden Valda områden
Alla typer Valda typer
12 december 2023 | Nyheter

CREDI december 2023

CREDI-indexet ökade jämfört med föregående CREDI-utgåva. Trots detta förblir indexet lågt vilket tyder på en avvaktande period.

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
8 september 2023 | Nyheter

CREDI september 2023

CREDI-indexet minskade något jämfört med den tidigare CREDI-utgåvan och förblir nära en historiskt låg nivå

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
13 juni 2023 | Nyheter

CREDI juni 2023

CREDI-index försämras återigen till en nivå nära all-time low

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI
9 mars 2023 | Nyheter

CREDI mars 2023

CREDI-index återhämtar sig efter förväntningar om en stabilisering på banklånemarknaden

 • Sverige
 • Corporate Finance
 • CREDI

Kontakt

Sverige

Arvid Lindqvist

Head of Research
Direkt: +46 8 463 33 04
Ladda ner vCard