Skip to content Go to main navigation Go to language selector
4 mars 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella Market Snapshot mars 2021

Allt mer tyder på att vi går mot ett stagflationsscenario framöver – det skulle gynna reala tillgångar som råvaror, infrastruktur och fastigheter

Ladda ner rapport